Kimliği İptal Olan veya Yenilemeyen Özel Güvenlik Görevlisinin Tazminatı

Kimliği İptal Olan veya Yenilemeyen /yenilemeyen Özel Güvenlik Görevlisi

Kimliği İptal Olan veya Yenilemeyen Özel Güvenlik Görevlisinin Tazminatı

Kimliği iptal olan veya yenilemeyen ya da yenileme başvurusu kabul edilmeyen özel güvenlik görevlilerin tazminat hakları ve konu ile ilgili detaylı bilgilendirmeleri yargı kararları ile desteklemek suretiyle yazımızda paylaşacağız. Yazımızı sonuna kadar okumanızı önemle tavsiye ederiz.

1.Özel Güvenlik Görevlisi Kimliğini Yenilemek Zorunda Mı ?

Kimliği iptal olan veya yenilemeyen ya da yenileme başvurusu kabul edilmeyen özel güvenlik görevlileri başlıklı yazımızda dikkat edilecek olursa yenilemeyen ibaresi de geçmektedir. Yani tüm şartları taşımasına rağmen işçi güvenlik görevlisi artık kimlik yenilemek istemiyorsa, artık güvenlik işi yapmak istemiyorsa ne olacak ? Böyle bir şey mümkün mü ?

Özel Güvenlik Görevlisi olarak çalışma hayatına devam etmek isteyen kişinin kanuni zorunluluk gereği 5 yılda 1 kimliğini yenilemesi gerekmektedir. Bu zorunluluk gerek 5188 ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN a eklenen geçici 1.maddesinden gerekse de ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 34.maddesinden doğmaktadır.

5518 sayılı Kanun Geçici Madde 1 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 2495 sayılı Kanuna göre kurulmuş olan özel güvenlik teşkilâtlarına özel güvenlik izni, özel güvenlik görevlilerine de beş yıl süreyle çalışma izni verilmiş sayılır.

Kanun maddesinin lafzından kendisine kimlik verilen özel güvenlik görevlilerinin çalışma izninin 5 yıl olduğu anlaşılmaktadır. Ancak ilgili Kanunun yönetmelik maddesi de bu hususta daha detaylı olarak bilgi vermektedir.

Yenileme Eğitimi Madde 34- (Değişik fıkra:RG-11/9/2011-28051) Özel güvenlik görevlileri ile yöneticiler kimlik kartlarının yenilenebilmesi için beş yılda bir yenileme eğitimi alır.

Bu zorunluluk elbette meslek hayatına devam etmek isteyen güvenlik görevlileri içindir. Çalışma özgürlüğü ve meslek seçme konusundaki serbestlik gereği kişi artık özel güvenlik görevlisi olarak iş hayatına devam etmek istemiyorsa kimlik yenileme işlemi yapmayabilir ve kimlik yenileme işlemi yapmamanın da karşılığında idari veya cezai bir yaptırım söz konusu değildir. Tazminat haklarına ilişkin açıklamalarımız özel güvenlik görevlisinin kendi isteğiyle kimlik yenilememe eylemi için de geçerlidir.

Kimligi Iptal Olan veya Yenilemeyen Ozel Guvenlik Gorevlisi kidem tazminati hakki

2.Kimlik Yenileme İşlemleri Bitene Kadar İçin Geçici Kimlik Verilen İşçi İşten Çıkarılabilir mi ?

Kimlik Yenileme işlemleri başvuru yapan özel güvenlik görevlisine 04.12.2019 tarih ve 47227715-88240-63246/8/195925 Sayılı Bakanlık Genelgesi gereği Özel güvenlik görevlisi kimlik kartı geçerlilik süresi devam ederken “yenileme eğitimi” alarak sınava katılan özel güvenlik görevlilerinin; kimlik kartı teslim alınarak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının sonucu beklenmeksizin kimlik kartı kişiselleştirme işlemleri yapılacak ve “Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı Başvuru Formu” ile talep etmeleri halinde “Özel Güvenlik Görevlisi Geçici Kimlik Kartı” verilecektir. Bu belge ile işlemlerin uzaması ihtimalinde özel güvenlik görevlisini koruyan ve işten kimliğini yenileyemediği için çıkarılmasını engelleyen bir belgedir. Dikkat edilecek ise talep üzerine verilen bu belgeyi yenileme eğitiminde iseniz mutlaka istemeyi unutmamanız önem arz etmektedir. Ayrıca aynı genelgede belirtildiği üzere geçici kimlik kartının geçerlilik süresi 6 ay olup bu hususa dikkat etmeniz gerekmektedir.

Aynı genelgenin 6.maddesinde de Özel güvenlik görevlilerine verilen "Özel Güvenlik Görevlisi Geçici Kimlik Kartı ” kimlik kartı başvuru tarihinden itibaren altı ay süre ile geçerli olacaktır.

3.Kimliği İptal Olan veya Yenilemeyen/ Yenilemeyen Özel Güvenlik Görevlisinin Tazminat Hakkı Var Mıdır ?

Kimliği İptal Olan veya Yenilemeyen ya da kendisi yenilemeyen işçinin bu durumunun sonuçları arasında fark olmadığını belirtmek isteriz. Özel Güvenlik Görevlisinin Kimliği bir şekilde iptal olmuş olabilir, yenileme başvurusu olumsuz sonuçlanmış olabilir ya da kişi artık meslek olarak özel güvenlik görevlisi olmak istemeyebilir. Bakıldığında özellikle yenileme yapmak istemeyen işçinin bu durumu keyfi bir duruma dayanmakta ve neden tazminat hakkı gündeme gelsin ki denilebilir. Ancak kimlik yenileme konusunda ÖGG ‘ ye serbestlik verildiği için ve yenilememe karşısında bir yaptırım da olmadığı için kanun koyucunun kişinin iradesine gösterdiği saygı da yargıda olumlu yönde karşılık bulmuştur.

Gerek Kimliğin İptali gerekse yenilememesi gerek de yenilenmek istememesi durumlarında artık işçinin güvenlik görevlisi olarak işine devam etmesi mümkün değildir. Yani işveren kimliği olmayan bir işçiyi güvenlik görevlisi olarak çalıştıramaz. Aksi halde yüksek tutarlarda ceza ödemek zorunda kalacaktır. Bu sebeple sona eren iş akdi ise zorlayıcı bir nedene dayandığı kabul etmektedir. Zorlayıcı nedenle iş akdinin feshi söz konusu olduğunda ise işçiye kıdem tazminatı ödemesi yapılmakta ancak ihbar tazminatı ödemesi yapılmamaktadır.

Kimliği iptal olan veya yenilemeyen ya da yenileme başvurusu kabul edilmeyen / yenileme başvurusunda bulunmayan özel güvenlik görevlisinin tazminat hakkına ilişkin olarak Yargıtay 9.Hukuk Dairesi 2016/35184 E. , 2020/16902 K. sayılı kararında özetle

5188 sayılı Kanun ve ilgili mevuzat gereği güvenlik sertifika süresi dolan özel güvenlik görevlisinin yenisini almadığı sürece özel güvenlik görevlisi olarak çalıştırılmaya devam edilmesine yasal imkân bulunmadığı, bu şekilde çalıştırılmaya devam edilmesinin çalıştıran işyerinin yaptırıma maruz kalmasına neden olacağı da açıktır. Fesih, özel güvenlik görevlisi olan davacının süresi dolan sertifikasını yenilememesi gerekçesiyle yapıldığına göre bu durum, yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı işveren bakımından İş Kanunu’nun 25/3. maddesinde belirtilen zorlayıcı neden kabul edilmeli, kıdem tazminatı hüküm altına alınmalı, ancak ihbar tazminatı talebi reddedilmelidir.

denilmiştir. Yine benzer şekilde Yargıtay 9.Hukuk Dairesinin çok sayıda kararı mevcuttur. Ancak kararlar benzer yönde olduğu için güncel tarihli kararı vererek konuyu açıklığa kavuşturduk.

Sonuç Olarak

1- Özel Güvenlik Görevlisi olarak meslek hayatını devam ettirmek isteyen özel güvelik personeli 5 yılda bir kimliğini yenilemek zorundadır.

2- Özel Güvenlik Personeli olarak meslek hayatını devam ettirmek istemeyen özel güvenlik personelinin kimlik yenileme zorunluluğu yoktur. Ancak kimlik süresi dolunca özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaya devam edemez. Bu durum ise kimliği iptal edilen ya da yenileme talebi olumsuz sonuçlanan özel güvenlik görevlilerinin tazminat hakları açısından farklı bir sonuç doğurmaz. Yine kıdem tazminatı ödenmelidir.

3- Kimliği iptal olan veya yenilemeyen ya da yenileme başvurusu kabul edilmeyen özel güvenlik görevlisinin iş akdinin son bulması zorlayıcı fesih şeklinde gerçekleşmiş kabul edilir ve yalnızca kıdem tazminatı hakkı ödenmelidir. İhbar tazminatı hakkı ise ödenmeyecektir.

4.8/5 - (12)

Bu gönderiyi paylaş

Subscribe
Bildir
guest

36 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments

Call Now

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?