haberler

Cep Telefonu Mobil Aldatma Tehdit Şantaj Müstehcen Görüntü Facebook Instagram Sosyal Medya Gaziantep Ağır Ceza - Anlaşmalı Boşanma - Çekişmeli Boşanma - İşçi - İdari Dava - İş Davası - Velayet - Miras - Tüketici - Avukatı

VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE İŞTİRAK NAFAKASININ KALDIRILMASI

VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE İŞTİRAK NAFAKASININ KALDIRILMASI EMSAL KARAR İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 10. HUKUK DAİRESİDOSYA NO : 2016/15 Esas KARAR NO : 2016/16 Karar DAVANIN KONUSU : VELAYET (VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ)-İŞTİRAK NAFAKASININ KALDIRILMASIMahalli mahkemece verilen karara karşı davalı tarafından istinaf kanun yoluna başvurulmuş, dosya istinaf incelemesi yapılmak üzere mahkememize gönderilmiş olup, ön inceleme aşaması tamamlandıktan sonra …

VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE İŞTİRAK NAFAKASININ KALDIRILMASI Devamı »

Mal paylaşımı Çocuk Velayet Davası Anlaşmalı Boşanma Sözleşmesi Gaziantep Ağır Ceza - Anlaşmalı Boşanma - Çekişmeli Boşanma - İşçi - İdari Dava - İş Davası - Velayet - Miras - Tüketici - Avukatı

Velayetin Nezi Ne Demektir ?

Velayetin Nezi Ne Demektir ? Şöyle ki; Bazı koşulların gerçekleşmesi durumunda velayet hakkının ana ve/veya babadan alınması; velayetin kaldırılması değiştirilmesi denir. Velayet düzenlemesi yapılırken; göz önünde tutulması gereken temel ilke, çocuğun “üstün yararı” ( BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme md. 3; Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi md. 1; TMK md. 339/1, 343/1, 346/1; Çocuk …

Velayetin Nezi Ne Demektir ? Devamı »

Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Özel Hayatın gizliliğini ihlal, Devlet Memurluğundan Çıkarılma

DANIŞTAY KARARI 16.DAİREE. 2015/9697K. 2015/1941T. 21.4.2015• ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL ( Adliyede Görev Yapan Memurun Eşine Ait Telefon Kayıtlarını Hukuka Aykırı Düzenlediği Müzekkereyle Temin Etmesi/Yetki ve Nüfuzunu Kötüye Kullanarak Kişinin Rızası Dışında Kişisel Verilerin Ele Geçirilmesi – Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası İle Cezalandırılmasında Hukuka ve Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı )• KİŞİNİN RIZASI DIŞINDA KİŞİSEL VERİLERİN ELE …

Özel Hayatın gizliliğini ihlal, Devlet Memurluğundan Çıkarılma Devamı »

Mal paylaşımı Çocuk Velayet Davası Anlaşmalı Boşanma Sözleşmesi Gaziantep Ağır Ceza - Anlaşmalı Boşanma - Çekişmeli Boşanma - İşçi - İdari Dava - İş Davası - Velayet - Miras - Tüketici - Avukatı

Çocuk Teslimi Nasıl Yapılır ?

Çocuk Teslimi Nasıl Yapılır ? Yani Çocuğun İcra Müdürlüğü Kanalı İle Alınması Boşanma aşamasında bulunan veya boşanmış olan evli çiftler arasında meydana gelen en büyük anlaşmazlıklardan biride çocukların velayetleridir. Genellikle her iki tarafın da, çocukların velayetini almak istemeleri, ancak mahkemenin kararı ile çocukların velayetinin bir tarafa verilmesi, boşanma aşamasındaki veya boşanan eşlerin arasında husumetlere ve …

Çocuk Teslimi Nasıl Yapılır ? Devamı »

İşçi İş Kazası Madenci Tehlikeli İşler Tazminat Ölüm Zehirlenme İş Güvenliği Duman Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

İş Kazasında Bina Sahibinin Tazmin Sorumluluğu Olmadığı İşverenin Tazminle Sorumlu Olduğu

İş Kazasında Bina Sahibinin Tazmin Sorumluluğu Olmadığı İşverenin Tazminle Sorumlu Olduğu hakkında; işçinin , kalıp montajı yaparken çaktığı çivinin kırılan parçasının fırlayarak gözüne isabet etmesi sonucu meydana gelen iş kazasında  Yapı maliki- bina sahibinin  tazmin  sorumluluğu olmadığı , işverenin tazminle sorumlu olduğu… ” Yapı malikinin sorumluluğu, bir bina ya da diğer bir inşa eserinin kendisinden …

İş Kazasında Bina Sahibinin Tazmin Sorumluluğu Olmadığı İşverenin Tazminle Sorumlu Olduğu Devamı »

Hacker Siber Suçlu İnternet Bilgisayar Korsan Hack Deep Web Dolandırıcı Kelepçe Tutuklu Hükümlü Sanık Şüpheli Soruşturma Kovuşturma İtiraz Cezaevi Hapishane Nezarethane Karakol Polis Savcı Hakim Yargıç Adliye Mahkeme Duruşma Ağır Ceza Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

İnstagram Üzerinden Hakaret Suç Duyurusu Nasıl Yapılır?

Sosyal medya üzerinden bir habere veya bilgiye ulaşmanız ve o haberle veya habere konu olan kişilerle ilgili yorum yapmanız ve düşüncelerinizi açıklamanız saniyeler içinde gerçekleşebiliyor. Sosyal medya üzerinden yazdığınız bir yazı veya bir yoruma dünyanın diğer ucundaki insanlar bile anında ulaşabiliyor. Ve yazdıklarınız kalıcı hale geliyor. Bu Sosyal medyanın ne denli etkili olduğunu gösteriyor.Bazen yorum …

İnstagram Üzerinden Hakaret Suç Duyurusu Nasıl Yapılır? Devamı »

Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Adli Yargıda Beraat Eden Memura Disiplin Cezası Verilebilir Mi ?

Adli Yargıda Delil Yetersizliği Sebebiyle Beraat Eden Memura Disiplin Cezası Verilebilir mi? Kamuda memur olarak görev yapanların işlemiş oldukları fiile göre 657 sayılı yasanın 125. maddesinde yer alan hükümlere göre disiplin cezası almaları mümkündür. Ayrıca işlenen fiil ceza kanununa göre suç teşkil ediyor ise memurlar aynı fiilden dolayı mahkemelerde de ceza soruşturması geçirmektedirler. Bazı durumlarda …

Adli Yargıda Beraat Eden Memura Disiplin Cezası Verilebilir Mi ? Devamı »

Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Taşınmaz İçin Açılan Tapu İptal Ve Tescil Davalarında, Dava Tarihindeki Değer Esas Alınmalıdır

Taşınmaz için açılan tapu iptal ve tescil davalarında, dava tarihindeki değer esas alınmalıdır.“İçtihat Metni” MAHKEMESİ : Bafra Sulh Hukuk MahkemesiTARİHİ : 07/12/2005NUMARASI : 2005/487 E-  1018 K. Taraflar arasındaki “Gayrimenkul Satış Vaadi sözleşmesine dayalı tapu iptali, tescil” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Bafra Sulh Hukuk Mahkemesince davanın reddine dair verilen  08.11.2004 gün ve 2004/456 E. 942 …

Taşınmaz İçin Açılan Tapu İptal Ve Tescil Davalarında, Dava Tarihindeki Değer Esas Alınmalıdır Devamı »

Boşanma protokolü gaziantep aile mahkemesi boşanma avukatı

Zamanaşımına Uğramış Senet Nedeniyle Kefil Hakkında Alacak İsteminde Bulunulamaz

Konuya İlişkin Emsal Yargıtay Kararı Yargıtay19. Hukuk Dairesi Esas : 2018/2973Karar : 2018/6785 Karar Tarihi : 20.12.2018  “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : Ticaret Mahkemesi Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.  KARAR Davacı vekili, davalıların davacıdan aldıkları …

Zamanaşımına Uğramış Senet Nedeniyle Kefil Hakkında Alacak İsteminde Bulunulamaz Devamı »

Nafaka

Araç Kiralama Sözleşmesinin Altı Kısmının BONO Haline Getirilip Takibe Konulması

Araç kiralama sözleşmesinin altı kısmının BONO haline getirilip takibe konulması… Alacaklının Bono’daki “Malen” ibaresinin araç hasarı “teminat” olarak TALİL etmesi.. ispat külfeti ..”Davacı boşa imza atmak suretiyle senedin davalıya verildiğini iddia etmiş; davalılar ise senedin kiralanan araçta meydana gelen hasarlar karşılığı takibe konulduğunu, senedin araç kiralama sözleşmesinin teminatı olarak verildiğini savunmuş olup, davalıların malen düzenlenmiş senet metnini, senedin ihdas nedenini talil ettiği anlaşılmıştır.

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?