gaziantep-icra-avukati

Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Gaziantep Avukatlık Ofisi

Gaziantep boşanma avukatı; eşler arasındaki uyuşmazlıkların aile hukukunun temel ilkelerine göre çözümlenmesini sağlayan avukatlardır. Hukuki boşanma avukatının görevleri de hak ve yükümlülüklerin belirlendiği ve uyuşmazlıkların tam olarak çözüme kavuşturulduğu anda sona erer. Aile hukuku ile ilgilenen boşanma avukatları, boşanmak isteyen çiftler için dava açan ve yardım isteyen avukatlardır. Boşanma zorlu bir süreçtir. Boşanma, bir evliliğin …

Gaziantep Avukatlık Ofisi Devamı »

icra iflas suçları beraat

İtirazın iptali davasında 1 yıllık hak düşürücü dava açma süresi başlangıcı

Bilindiği üzere 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun “İtirazın Hükümden Düşürülmesi” bölümünde “İtirazın İptali” başlığı altında 67/1.maddesinde; “Takip talebine itiraz edilen alacaklı, itirazın tebliği tarihinden itibaren bir sene içinde mahkemeye başvurarak, genel hükümler dairesinde alacağının varlığını ispat suretiyle itirazın iptalini dava edebilir.” düzenlemesine yer verilmiştir. Düzenlemede de açıkça ifade edildiği üzere itirazın iptali davaları için …

İtirazın iptali davasında 1 yıllık hak düşürücü dava açma süresi başlangıcı Devamı »

Tüketici Cayma Kira Sözleşmesi Kontrat Ev Anlaşma Emlak Emlakçı Banka Mortgage Kredi Faiz Kefil Anahtar Eminevim Fuzulev Pamukev Gaziantep Ağır Ceza - Anlaşmalı Boşanma - Çekişmeli Boşanma - İşçi - İdari Dava - İş Davası - Velayet - Miras - Tüketici - Avukatı

Teminat senedi nasıl olmalı- teminat senedinin geçerliliği

6102 Sayılı TTK‘nun 776/1. maddesinin (b) bendinde bono veya emre yazılı senedin kayıtsız ve şartsız belirli bir bedeli ödemek vaadini içermesi gerektiği, 777. maddesinde de bu unsuru içermeyen bir senedin bono sayılmayacağı hükme bağlanmıştır. HGK’nun 14.03.2001 tarih 2001/12-233 ve 20.06.2001 tarih, 2001/12-496 sayılı kararlarında da benimsendiği üzere, dayanak belgenin hangi ilişkinin teminatı olduğu senet üzerine …

Teminat senedi nasıl olmalı- teminat senedinin geçerliliği Devamı »

Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Miras malı olan yerin kiracısının tahliyesi

ÖZÜ : Taşınmaz muristen intikal etmiş olup, davacının dışında başka mirasçıların da bulunduğu anlaşıldığından, davacının tek başına takip yapma ve tahliye davası açma hakkı bulunmamaktadır. Konuya ilişkin YARGITAY 12. Hukuk Dairesi 2019/2227 E. , 2019/4291 K. Sayılı kararı incelendiğinde “İçtihat Metni”MAHKEMESİ :İcra Hukuk MahkemesiDAVA TÜRÜ : İtirazın Kaldırılması ve Tahliye Taraflar arasında görülen ve yukarıda …

Miras malı olan yerin kiracısının tahliyesi Devamı »

Tokmak, Terazi, Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

SERBEST BÖLGEDE ÜST YAPI HAKKININ HACZİ

ÖZET: Mahkemece, şikâyet konusu serbest bölge üst yapı hakkının kurulmasına ilişkin olarak, borçlu ile … Serbest Bölgesi arasındaki sözleşme kapsamında, borçlunun söz konusu hakkının, üçüncü kişilere devrini yasaklayan hüküm bulunup bulunmadığı, şayet üst yapı kullanım hakkının devredilmesi imkânı tanınmış ise, ekonomik değer karşılığında devredilip devredilemeyeceğinin araştırılarak oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerektiği… Konu hakkında Yargıtay …

SERBEST BÖLGEDE ÜST YAPI HAKKININ HACZİ Devamı »

E devletten edilen bilgiler dava sürecini başlatır mı ?

Davalarına e-devlet, vatandaş uyap gibi yerlerden bakanlar dikkat ❗️ UYAP kütüğü okundu bilgisini kaydediyor ve “öğrenme” ile başlayan süreler işlemeye başlıyor. Hak kaybına uğramamak için dikkatli olunmalı. Konu hakkında Konya Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi tarafından 2020/90 E. 2020/141 K. sayılı karar Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2020/4270 e.  2020/6852 k. Sayılı ilami ile de …

E devletten edilen bilgiler dava sürecini başlatır mı ? Devamı »

Ticareti Terk Suçu

İİK’nun 44 ncü maddesindeki mal beyanında bulunma yükümlülüğünün gerçek kişi tacirlere yönelik bir yükümlülük olduğu ve ticaret şirketlerini kapsamadığı anlaşılmakla, atılı suçtan sanığın beraatine karar verilmesi gerektiği… ticaret şirketlerinin tasfiye sonrasında İİK’nun 44 üncü maddesi uyarınca mal beyanında bulunma yükümlülüğü kalmadığından, mal beyanında bulunmadığından bahisle İİK’nun 337/a maddesi ile cezalandırılması mümkün olmadığı.. Yargıtay 1. Hukuk …

Ticareti Terk Suçu Devamı »

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?