İtirazın iptali davasında 1 yıllık hak düşürücü dava açma süresi başlangıcı

Bilindiği üzere 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun “İtirazın Hükümden Düşürülmesi” bölümünde “İtirazın İptali” başlığı altında 67/1.maddesinde; “Takip talebine itiraz edilen alacaklı, itirazın tebliği tarihinden itibaren bir sene içinde mahkemeye başvurarak, genel hükümler dairesinde alacağının varlığını ispat suretiyle itirazın iptalini dava edebilir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

Düzenlemede de açıkça ifade edildiği üzere itirazın iptali davaları için yasada belirtilen bir yıllık süre, borca itiraz dilekçesinin alacaklıya tebliğ tarihinden itibaren işlemeye başlamaktadır. Yetkili icra müdürlüğünce alacaklıya tebliğ edilmiş bu şekilde bir itiraz dilekçesi bulunmadığı sürece dava süresi olumsuz etkilenmeyecektir.

Nitekim İİK’nın 67/1’nci madde ve fıkra hükmünde, açıkça dava açma süresinin ödeme emrine vaki itirazın alacaklıya tebliği tarihinden itibaren başlayacağı belirtilmiş, bunun dışında bir yol, harici öğrenme ya da benzeri bir durum öngörülmemiştir. Yargıtay uygulaması ve doktrinde de benzer görüş mevcuttur.

Tokmak, Terazi, Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Konuya ilişkin

T.C YARGITAY
Hukuk Genel Kurulu Esas No: 2017/1651 Karar No: 2019/707 Karar Tarihi: 18.06.2019 sayılı kararında

İİK`nın 67/1 maddesi uyarınca itirazın iptali davalarında 1 yıllık hak düşürücü süre itirazın alacaklıya tebliği tarihinden itibaren başlar.

İtiraz tebliğ edilmedikçe süre başlamaz. İcra dosyasında alacaklının icra işlemleri yapmış olması itirazın tebliği anlamına gelmez. Somut olayda borçlunun itirazı alacaklıya tebliğ edilmediğine göre davanın süresinde açıldığı kabul edilerek işin esasına girilmesi gerekirken somut olaya uygun düşmeyen gerekçelerle yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir

Denilerek söz konusu husus tereddüte yer bırakmadan açıklığa kavuşturulmuştur


Bu konu hakkında benzer makalelerimiz için tıklayın

5/5 - (1)

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?