2020 Yılı Cmk Ücret Tarifesi

Cmk Ücret Tarifesi

 6 Ocak 2020 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 31010
TEBLİĞ
Adalet Bakanlığından:
CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN
MÜDAFİ VE VEKİLLERE YAPILACAK ÖDEMELERE
İLİŞKİN 2020 YILI TARİFESİ
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu(Cmk) gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen müdafi veya vekillere ödenecek meblağları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tarife, Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen müdafi veya vekillerin yapacakları hukuki yardımlar için uygulanır.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tarife, 23/3/2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 13 üncü maddesi gereğince hazırlanmıştır.
Tarife
MADDE 4 – (1) Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince yapılan hukuki yardımlara yönelik işlemlerde;
a) Soruşturma evresinde takip edilen işler için 416 TL,
b) Sulh ceza hâkimliklerinde takip edilen işler için 648 TL,
c) Asliye ceza mahkemeleri:
1) Takip edilen davalar için 713 TL,
2) Seri yargılama usulü uyarınca takip edilen işler için 298 TL,
ç) Ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 1.280 TL,
d) Çocuk mahkemeleri:
1) Çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 713 TL,
2) Çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 1.280 TL,
e) İcra Ceza ve Fikrî ve Sınaî Haklar ceza mahkemesi gibi mahkemeler ile İnfaz Hâkimliklerinde takip edilen davalar için 713 TL,
f) Kanun yolları mahkemeleri:
1) Bölge adliye mahkemelerinde görülen duruşmalı davalar için 1.280 TL,
2) Yargıtayda görülen duruşmalı davalar için 1.441 TL,
ödenir.
Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tarife 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Daha fazla bilgi için doğrudan 05321670913 numaralı telefondan veya diğer iletişim yollarından irtibata geçebilirsiniz.

Makalemizi Oylar Mısınız?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?