Taşınan eşyanın hasarından kaynaklanan davalar

Taşınan eşyanın hasarından kaynaklanan davalarCmr sözleşmesi kapsamında taşınan eşyanın hasarından kaynaklanan davalar 1 yıllık zamanaşımına tabidir.
Yargıtay 11.hukuk dairesi
Özet:
CMR 32/1-a maddesine göre, bu sözleşme gereğince yapılan taşımalardan doğacak davaların bir yıllık süre içerisinde açılması gerekmektedir. 
Ancak bilerek kötü hareket veya mahkeme tarafından bilerek kötü hareket olarak kabul edilen kusurlarda, bu süre üç yıldır. 
Mahkemece, davalı taşıyıcının ağır kusurlu olduğu kabul edilerek, zamanaşımı süresinin dolmadığı gerekçesiyle, davanın kabulüne karar verilmiş ise de, Dairemizin yerleşik içtihatlarında da belirtildiği üzere, malın olması gereken sıcaklıktan daha düşük sıcaklıkta taşınmasının, bilerek kötü niyetli davranma olarak kabul edilmesi mümkün değildir. 
Bu nedenle, mahkemece, somut olayda uygulanacak zamanaşımı süresinin, CMR’nin 23. maddesi uyarınca, bir yıl olduğu göz önünde bulundurularak; alacağın, teslim ve dava tarihi itibariyle zamanaşımına uğrayıp uğramadığının değerlendirilmesi gerekirken, davalının zamanaşımı def’inin yazılı gerekçe ile reddi doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir.

Makalemizi Oylar Mısınız?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?