kıdem tazminatı

Taşeron Şirket İşçisinin İşe İade Davası Açması Ve Kazanması Halinde İşe İadesi

Taşeron Şirket İşçisinin İşe İade Davası Açması Ve Kazanması Halinde İşe İadesiYargıtay9. Hukuk Dairesi Esas : 2017/20673Karar : 2017/8868 Karar Tarihi : 25/05/2017 “İçtihat Metni”MAHKEMESİ : İŞ MAHKEMESİ DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.  Hüküm süresi içinde davalı … avukatı tarafından temyiz …

Taşeron Şirket İşçisinin İşe İade Davası Açması Ve Kazanması Halinde İşe İadesi Devamı »

İşçi Ağır İş Kontrat Sözleşme İş Sözleşmesi İşveren Hukuk İşçi Davası İş Davası İşten atılma iş akdinin feshi İş Kazası İş Güvenliği İşçi Tazminat Fazla Mesai Kıdem İhbar Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

4d li işçilerin yüzdelik ücret farkı hakları

Taşerondan Kadroya Geçen 4D’li KHK Kadrolu İşçilerin Maaş Zammı Sorunu 02.04.2018 itibariyle yüzbinlerce hatta milyonlarca taşeron işçi KHK ile 4D olarak adlandırılan kendine has düzenlemeler içeren kadroya gecişi sağlanmıştı. Kadroya geçiş sırasında bu işçilerin tüm mali haklarının korunacağı belirtilmiş bunun yanı sıra imzalanan toplu iş sözleşmesi hükümleri ile de geçiş sonrası dönemdeki işçilik hak ve …

4d li işçilerin yüzdelik ücret farkı hakları Devamı »

Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

SGK Primlerini Eksik Ödemek İşveren İçin Kar Mı Zarar Mı ?

SGK Primlerini Eksik Ödemek İşveren İçin Kar Mı Zarar Mı ? SGK primlerinin düzenli ödenmemesi 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun’unun, 4. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi ve 4857 Sayılı İş Kanun’u uyarınca; işveren işçilerini sigortalı şekilde çalıştırmalı ve sigorta primlerini, çalışanlarının gerçek ücretleri üzerinden, belirli günlerde ve şartlarda; ilgili kurum olan …

SGK Primlerini Eksik Ödemek İşveren İçin Kar Mı Zarar Mı ? Devamı »

SGK’nın %11,84 Zamlı Ödeyeceği Bu Yardımları Almayı Unutmayın !

SGK’nın %11,84 Zamlı Ödeyeceği Bu Yardımları Almayı Unutmayın !SGK’nın sigortalılara ve hak sahiplerine yapmakta olduğu yardımlardan biri de halk arasında “süt parası” olarak bilinen (emzirme ödeneği) SSK ve Bağ-Kur kapsamında bulunan sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması hâlinde sigortalı erkeğe belli şartlarla verilmektedir. SGK’dan süt parası almak için;SSK’ya tabi (4/1-a’lı) çalışan sigortalılar için, …

SGK’nın %11,84 Zamlı Ödeyeceği Bu Yardımları Almayı Unutmayın ! Devamı »

Sözleşme Divorce Aile Mahkemesi Aile Hukuku Gaziantep Ağır Ceza - Anlaşmalı Boşanma - Çekişmeli Boşanma - İşçi - İdari Dava - İş Davası - Velayet - Miras - Tüketici - Avukatı

SGK İşten Çıkış Kodları, Tazminat Ve İşsizlik Maaşı Hakları

SGK İşten Çıkış Kodları, Tazminat Ve İşsizlik Maaşı Hakları İş sözleşmesi, işveren tarafından sona erdirilebileceği gibi işçinin kendi isteğiyle de sonlandırılabilir. İşten çıkış işlemlerinin yapıldığı süreçte işverenler, iş akdinin ne şekilde sona erdiğini SGK çıkış bildirgesinde belirtmek zorundadır. İşten Çıkış Kodları, iş akdinin nasıl sonlandırıldığını belirten kodlardır. İşçi ve İşverenin hak ve sorumluluklarının belirlenmesinde işten …

SGK İşten Çıkış Kodları, Tazminat Ve İşsizlik Maaşı Hakları Devamı »

Belediye İş Kazası Tehlikeli İşler İş Güvenliği Masa başı Ofis Çalışanı Bilgisayar Freelance İşçi İş Kazası Tazminat Fazla Mesai Kıdem İhbar Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Serviste Geçen Süreler Mesaiden Sayılır Mı ?

Serviste Geçen Süreler Mesaiden Sayılır Mı ? T.C.Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Esas : 2013/1986 Karar : 2014/296 Karar Tarihi : 17.01.2014 “İçtihat Metni”MAHKEMESİ : Malatya 1. İş MahkemesiTARİHİ : 19/12/2012NUMARASI : 2010/460-2012/1183Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi …. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:KARARDavacı …

Serviste Geçen Süreler Mesaiden Sayılır Mı ? Devamı »

RÜCUAN TAZMİNAT İSTEMLİ DAVADA, KESİN YETKİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR

RÜCUAN TAZMİNAT İSTEMLİ DAVADA, KESİN YETKİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİRYargıtay10. Hukuk Dairesi Esas : 2015/23512Karar : 2017/2867Karar Tarihi : 04.04.2017 Mahkemesi : İş Mahkemesi Dava, rücuan tazminat istemine ilişkindir.Mahkemece, ilamında belirtildiği şekilde Mahkemenin yetkisizliğine karar verilmiştir. Hükmün, davacı Kurum vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi … tarafından düzenlenen raporla …

RÜCUAN TAZMİNAT İSTEMLİ DAVADA, KESİN YETKİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR Devamı »

Ciraklik

Sigortasız Çalıştırılan İşçinin İşçilik Alacakları İçin Hizmet Tespit Davası Açmaya Zorlanamaz

Sigortasız Çalıştırılan İşçinin İşçilik Alacakları İçin Hizmet Tespit Davası Açmaya Zorlanamayacağı hakkında T.C.Yargıtay 7. Hukuk Dairesi Esas : 2014/9313 Karar : 2014/20041 Karar Tarihi : 3.11.2014 sayılı kararı incelendiğinde Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtay’ca incelenmesi davacı tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşılmakla, dosya incelendi, gereği görüşüldü Davacı vekili, müvekkilinin davalıya ait …

Sigortasız Çalıştırılan İşçinin İşçilik Alacakları İçin Hizmet Tespit Davası Açmaya Zorlanamaz Devamı »

Barmen Garson Çalışan Kontrat Sözleşme İş Sözleşmesi İşveren Hukuk İşçi Davası İş Davası İşten atılma iş akdinin feshi İş Kazası İş Güvenliği Masa başı Ofis Çalışanı Bilgisayar Freelance İşçi Tazminat Fazla Mesai Kıdem İhbar Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

SGK Prim Ve İPC lerde Zamanaşımı Süresi Ve Dönemleri İtibariyle 5 Ve 10 Yıllık Zamanaşımı Süreleri Ve Başlama Tarihleri

Özet : Şirketin ödenmeyen SGK prim alacakları ile İdari Para cezasının şirket yetkilisinden istenilmesine dair ödeme emrinin zamanaşımı nedeniyle iptali , borçlu olunmadığına dair davada; 1.) Asıl borçlu tüzel kişilik hakkında düzenlenen idari para cezasından davacı şirket yetkilisinin şahsen sorumlu olmayacağı, 2.) Dönemler itibariyle hangi zamanaşımı sürelerinin uygulanacağı, Sgk Prim Alacakları Zamanaşımı Hakkında Yargıtay 10. …

SGK Prim Ve İPC lerde Zamanaşımı Süresi Ve Dönemleri İtibariyle 5 Ve 10 Yıllık Zamanaşımı Süreleri Ve Başlama Tarihleri Devamı »

Masa başı Ofis Çalışanı Bilgisayar Freelance İşçi İş Kazası Tazminat Fazla Mesai Kıdem İhbar Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Hafta Tatili ( Pazar Çalışması ) Çalışmasının 7.5 Saati Aşması Halinde İşçiye Ödenecek Ücret

ÖZET : Fazla mesai ile hafta tatili birlikte istendiğinden haftalık 45 saati aşan fazla mesainin 6 gün üzerinden hesaplanması halinde hafta tatilinde 7.5 saati aşan miktarında fazla mesai hesabına eklenmesi gerekir. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Esas : 2015/20613 Karar : 2018/13468 DAVA TÜRÜ : ALACAKTaraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraflar vekillerince …

Hafta Tatili ( Pazar Çalışması ) Çalışmasının 7.5 Saati Aşması Halinde İşçiye Ödenecek Ücret Devamı »

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?