Gaziantep miras avukatı

İmar Planı Kroki Tapu Faizsiz Ev Mortgage Kredi Banka Vade Sözleşme İmza Kefil Bank Ev Apartman Bina Satın alma Tazminat Gaziantep Ağır Ceza - Anlaşmalı Boşanma - Çekişmeli Boşanma - İşçi - İdari Dava - İş Davası - Velayet - Miras - Tüketici - Avukatı

TAPUDA SAHTE VEKALETNAME İLE SATIŞ

Konu hakkında T.C.YARGITAYHUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/4-422KARAR NO 2007/536 KARAR TARİHİ : 11.7.2007 sayılı kararı incelendiğinde • TAZMİNAT DAVASI ( Tapuda Sahte Vekaletnameye Dayalı Satış – Tapu Sicil Müdürlüğü Görevlilerinin Kusurlu Olup Olmadığının Araştırılmasına ya da kusurun Varlığının İspatına Gerek Olmadığı Gibi Esasen Devletin Sorumluluğu İçin Bu Kusurun Varlığı da Şart Olmadığı ) …

TAPUDA SAHTE VEKALETNAME İLE SATIŞ Devamı »

Tokmak, Terazi, Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Muhdesatın aidiyetinin tespiti

Muhdesatın aidiyetinin tespiti T.C.Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Esas No : 2014/26360 Karar No : 2015/911 Karar Tarihi : 19.1.2015 sayılı kararı incelendiğinde Asliye Hukuk Mahkemesi DAVA TÜRÜ : Muhdesatın aidiyetinin tespiti.. ile … ve müşterekleri, dahili davalılar … ve müşterekleri aralarındaki muhdesatın aidiyetinin tespiti davasının kabulüne dair . Asliye Hukuk Mahkemesi’nden verilen 25.04.2013 gün ve …

Muhdesatın aidiyetinin tespiti Devamı »

Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Muhdesat Aidiyeti Davası

Konuya ilişkin YARGITAY8. HUKUK DAİRESİ Esas : 2018/1702 Karar : 2018/9344 Karar Tarihi : 14.3.2018 sayılı kararı incelendiğinde Taraflar arasında görülen ve yukarda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş olup hükmün davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü. KARAR : Davacı taraf, … Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılan, …

Muhdesat Aidiyeti Davası Devamı »

Gaziantep Miras Avukatı

Miras Hukuku Gaziantep Miras Hukuku Avukatı

Miras Hukuku Gaziantep avukatı olarak faaliyet gösteren Akıllar Hukuk Bürosu; Miras Hukuku Kapsamındaki İhtilaflara İlişkin Çözümlerimiz Gaziantep Miras hukuku, Medeni Kanun‘da düzenlenmiş olup, kişilerin ölümleri veya haklarında gaiplik kararı çıkması halinde, mirasa konu malvarlığının gerek yasal mirasçılar gerekse diğer mirasçılar arasına ne şekilde paylaştırılacağını ifade etmektedir. Bu bağlamda mirasçılar yasal ve atanmış mirasçılar olmak üzere …

Miras Hukuku Gaziantep Miras Hukuku Avukatı Devamı »

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?