YASA DIŞI BAHİS SİTESİNDE BAHİS OYNANMASI

Kumar Para Gaziantep Ağır Ceza - Anlaşmalı Boşanma - Çekişmeli Boşanma - İşçi - İdari Dava - İş Davası - Velayet - Miras - Tüketici - Avukatı

YASA DIŞI BAHİS SİTESİNDE BAHİS OYNANMASI

 

Özet : Kamu davası; 7258 sayılı Kanun’a aykırılık suçuna ilişkindir. Sanığın sahibi olduğu diz üstü bilgisayarda yine kendisine ait olan taşınabilir modem vasıtası ile İnternet erişimi sağladığı, olay mahallinde yapılan tespitte, bilgisayar ekranında yasa dışı bahis sitesinin açık vaziyette olduğunun belirlendiği, bilgisayarın incelenmesinde ise “…” bayii kodu ile bahis oynandığının anlaşılması karşısında, sanığın müsnet suçu işlediği sabit olmakla birlikte suç tarihi itibarı ile yürürlükte olup sanık lehine olan 7258 sayılı Kanun’un 5. maddesinin hangi fıkrasında sayılan eylemden sorumlu olduğunun tespiti bakımından erişim sağlanan bahis oyunlarının yurt dışında oynatılan bahis oyunları olup olmadığı tespiti konusunda ek bilirkişi raporu aldırılarak sanığın mahkumiyetine karar verilmesi yerine eksik kovuşturma ile sanık hakkında beraat kararı verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

Bahis Kumar Para Gaziantep Ağır Ceza - Anlaşmalı Boşanma - Çekişmeli Boşanma - İşçi - İdari Dava - İş Davası - Velayet - Miras - Tüketici - Avukatı


T.C.Yargıtay

19. Ceza Dairesi

Esas : 2015/32695 Karar : 2018/1607 Karar Tarihi : 19.02.2018
MAHKEMESİ : Asliye Ceza MahkemesiSUÇ : 7258 Sayılı Kanuna AykırılıkHÜKÜMLER : Beraat
Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.1-Sanık … hakkında verilen beraat kararına yönelik temyiz talebinin incelenmesinde;Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede:

Eyleme ve yükletilen suça yönelik O Yer Cumhuriyet savcısının temyiz nedenleri yerinde görülmediğinden tebliğnameye aykırı olarak, TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKMÜN ONANMASINA,2-Sanık … hakkında verilen beraat kararına yönelik temyiz talebinin incelenmesinde;Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;Sanığın sahibi olduğu diz üstü bilgisayarda, yine kendisine ait olan taşınabilir modem vasıtası ile internet erişimi sağladığı, olay mahallinde yapılan tespitte, bilgisayar ekranında yasa dışı bahis sitesinin açık vaziyette olduğunun belirlendiği, bilgisayarın incelenmesinde ise “…” bayii kodu ile bahis oynandığının anlaşılması karşısında, sanığın müsnet suçu işlediği sabit olmakla birlikte, suç tarihi itibarı ile yürürlükte olup sanık lehine olan 7258 sayılı Kanunun 5. maddesinin hangi fıkrasında sayılan eylemden sorumlu olduğunun tespiti bakımından erişim sağlanan bahis oyunlarının yurt dışında oynatılan bahis oyunları olup olmadığı tespiti konusunda ek bilirkişi raporu aldırılarak sanığın mahkumiyetine karar verilmesi yerine eksik kovuşturma ile sanık hakkında beraat kararı verilmesi,

Bahis Kumar Para Gaziantep Ağır Ceza - Anlaşmalı Boşanma - Çekişmeli Boşanma - İşçi - İdari Dava - İş Davası - Velayet - Miras - Tüketici - Avukatı

Kanuna aykırı ve O Yer Cumhuriyet savcısının temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden, tebliğnameye uygun olarak HÜKMÜN 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın mahkemesine gönderilmesine, 19/02/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bu konu hakkında benzer makalelerimiz için tıklayın

Makalemizi Oylar Mısınız?

Bu gönderiyi paylaş

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?