Polis Okulundaki Eğitim Süresinin Hizmetten Sayılması

Polis Çevik Kuvvet Toplumsal Olaylar TOMA Askerlik Asker Terör Darbe FETÖ PKK Operasyon Sınır ötesi Yurt dışı Silahlı Kuvvetler Özel Kuvvetler Mehmetçik Tahliye Tutuklu Hükümlü Mahkum Gaziantep Ağır Ceza - Anlaşmalı Boşanma - Çekişmeli Boşanma - İşçi - İdari Dava - İş Davası - Velayet - Miras - Tüketici - Avukatı

Polis Okulundaki Eğitim Süresinin Hizmetten Sayılması

Polis Okulundaki Eğitim Süresinin Hizmetten Sayılması

5510 sayılı Kanunun 46. maddesinde düzenlenen sigorta borçlanması, yükseköğrenim sonrası subay ve polisliğe atananlar için düzenlenmiş özel bir borçlanma türüdür. Bu nedenle bu nitelikteki sigorta borçlanmalarından memur statüsünde görev alanlar (5510 sayılı Kanun sonrası memur olanlar) yararlanır. Kanunun 46. maddesi hükmüne göre, fakülte veya yüksekokullarda kendi hesabına okuduktan sonra subay veya astsubaylığa naspedilen veya yedek subaylık hizmetini takiben subaylığa geçirilenler, fakülte ve yüksekokullarda kendi hesabına okuduktan sonra, komiser yardımcısı veya polis memuru olarak atananların başarılı öğrenim süreleri ile fakülte veya yüksekokullarda kendi hesabına okumakta iken Türk Silahlı Kuvvetleri veya Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya devam eden öğrencilerin, daha önce kendi hesabına okudukları normal okul sürelerini borçlanabilir.

5510 sayılı Kanunun geçici 4.maddesi 10.fıkrasına göre;
Polis Akademisi ile fakülte ve yüksek Okullarda Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okuyan veya Kendi hesabına okumakta iken Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya devam eden öğrenciler ile 
Emniyet Hizmetleri Sınıfında 4. maddenin birinci fıkrasının (c)bendi kapsamında çalışmakta olanların, 
Bahse konu okullarda geçen başarılı eğitim süreleri, istekleri halinde; 

Polis Çevik Kuvvet Toplumsal Olaylar TOMA Askerlik Asker Terör Darbe FETÖ PKK Operasyon Sınır ötesi Yurt dışı Silahlı Kuvvetler Özel Kuvvetler Mehmetçik Tahliye Tutuklu Hükümlü Mahkum Gaziantep Ağır Ceza - Anlaşmalı Boşanma - Çekişmeli Boşanma - İşçi - İdari Dava - İş Davası - Velayet - Miras - Tüketici - Avukatı

Borçlanma talep tarihinde ilgisine göre en az aylık alan polis veya komiser yardımcısının emekli keseneğine esas unsurları üzerinden, bu sürelere ait sigortalı ve işveren hissesi priminin tamamı borçlandırılmak suretiyle hizmetten sayılır. Bundan doğacak borç tutarının tamamı borcun tebliğ edildiği tarihten itibaren iki yıl içinde kendileri tarafından ödenir. Buna göre hizmet borçlanması yapan Polislerin borçlanma bedelini ödemeleri kaydıyla borçlandıkları süre kadar süreyi hizmetleri kapsamında saydırmış olurlar.

Bu süre eğer polis olmaları ile ilk defa başlayan emekli sandığı iştirak başlangıçlarını geriye götürüp götürmeyeceği yönünde diğer sosyal güvenlik mevzuatında (506 SK ve 3201 SK) açıkça hüküm bulunsa da 5434 sayılı Kanunda açıkça bir hüküm bulunmamaktadır. 

Polis Okulunda Geçen Sürenin Hizmetten Sayılması

5510 Sayılı Kanun Uygulaması Ancak 1.10.2008’de uygulanmaya başlayan 5510 sayılı Kanunun geçici 7.maddesi, 5434 sayılı Kanun kapsamında çalışanların hizmet borçlanmalarının hizmet-süresini geriye götürmeyeceğini belirtmiştir. Bu sebeple SGK polislerin hizmet borçlanmalarını ilk defa emekli sandığı iştirakçisi olanlar için iştirak başlangıç sürelerini geriye götürmemiştir.

Bu durum kanunların geriye yürümezliği ilkesine ve Anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır. Bu bağlamda idari yazışmaları yapıp herhangi olumlu bir netice alınamaması halinde İş mahkemesinde dava açılması gerekir.

Bu konu hakkında benzer makalelerimiz için tıklayın

Makalemizi Oylar Mısınız?

Bu gönderiyi paylaş

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?