Kullanıcıya Uyuşturucu Madde Ticaretinden Ceza Verilmesi

Uyuşturucu Kokain Kaçak Narkotik Kelepçe Tutuklu Hükümlü Sanık Şüpheli Soruşturma Kovuşturma İtiraz Cezaevi Hapishane Nezarethane Karakol Polis Savcı Hakim Yargıç Adliye Mahkeme Duruşma Ağır Ceza Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Kullanıcıya Uyuşturucu Madde Ticaretinden Ceza Verilmesi

Uyuşturucu madde suçlarından yargılananlar, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçunun cezasının uyuşturucu madde ticareti yapmakla kıyaslanamayacak derecede hafif olduğunun bilincindedir. Fakat  çoğu sanık ve avukatı mahkemenin bu ayrımı yaparken gerçekten “neleri dikkate aldığını” bilmeyerek yahut durumu “basite” indirgeyerek hatalı savunma yapmakta ve sonucunda sanık neden uyuşturucu madde ticaretinden mahkumiyetine karar verildiğini anlayamamaktadır.

Sanık dosyasına göre kullanma yönünde savunma yapması gerekirken uyuşturucu maddeden haberi olmadığını, uyuşturucu maddenin bir başkasına ait olduğunu, bir başkasına ait eşyayı taşırken içinde ne olduğunu bilmediğini v.s. savunabilir. Yahut dosya içeriğine göre farklı yönde savunma yapması gerekirken hatalı olarak kullanıcı olduğunu da ileri sürebilir. Hatalı savunma sonucunda mahkeme aslında sanığın eylemi kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçunu oluşturduğu halde uyuşturucu madde ticareti suçundan cezalandırılmasına karar verebilir.

Kaçakçılık Eroin Kokain Uyuşturucu Metanfetamin Captagon Operasyon Narkotik Kaçak İçki Sahte İçki Sigara Kaçakçılık Gaziantep Ağır Ceza - Anlaşmalı Boşanma - Çekişmeli Boşanma - İşçi - İdari Dava - İş Davası - Velayet - Miras - Tüketici - AvukatıAşağıdaki karardan da anlaşılacağı üzere kullanım açısından; ele geçen uyuşturucu maddenin türüne göre miktarı önemli olmakla birlikte miktar tek başına sanığın mahkumiyeti veya beraati için yeterli değildir. Miktar az olsa da yan deliller uyuşturucu madde ticaretini gösteriyorsa sanığın mahkumiyetine veyahut aksi durumda miktar çok olsa da beraatine karar verilebilir. Bu nedenle mahkemenin mahkumiyete karar verirken hangi hususlara dikkat ettiği doğru tespit edilip salt miktara takılı kalarak savunma yapılmamalıdır.


Sanıkların savunmasının aksine, ele geçen ve kişisel kullanım miktarı kapsamında olan esrarı kullanma amacı dışında satma veya başkalarına verme gibi bir maksatla bulundurduklarına dair delil bulunmadığı anlaşıldığından sanıkların beraatleri yerine yazılı şekilde mahkumiyetlerine karar verilmesi hatalıdır. (T.C. Yargıtay 9. Ceza Dairesi 21.12.2016)

Dosyada ele geçirilen uyuşturucu madde miktarı az olsa da sanık aleyhine uyuşturucu madde ticaretini işaret eden yan deliller mevcut ise (tanık beyanı, hts kayıtları, fiziki takip tutanağı, uyuşturucu maddenin satışa hazır halde fişeklenmiş şekilde yahut hassas terazi gibi satışa yönelik eşyalarla birlikte geçmesi v.s.) savunma şeklinin miktarın ötesine geçmesi gerekir.

Dikkat edilecek ONLARCA farklı husus vardır. Örneğin ele geçirilen uyuşturucu maddenin nerede ve ne şekilde ele geçtiği de satış amacı olup olmadığını göstermesi açısından oldukça önemlidir.Uyuşturucu madde suçları TCK.’da oldukça yüksek hapis cezaları öngörülen ciddi suçlardandır.

Kaçakçılık Eroin Kokain Uyuşturucu Metanfetamin Captagon Operasyon Narkotik Kaçak İçki Sahte İçki Sigara Kaçakçılık Gaziantep Ağır Ceza - Anlaşmalı Boşanma - Çekişmeli Boşanma - İşçi - İdari Dava - İş Davası - Velayet - Miras - Tüketici - Avukatı

Eğer uyuşturucu madde ticareti suçundan (veya herhangi bir suçtan) yargılanıyorsanız savunmanız için, hakkınızda ceza verilip de kanun yoluna başvuracaksanız kanun yolu başvurusunun layıkıyla yapılması için, cezanız kesinleşti ise kesinleşmiş hapis cezasına karşı olağanüstü kanun yollarına başvuru açısından  güncel ceza hukukuna yani İstinaf ve Yargıtay uygulamalarına (yakın tarihli binlerce örnek olaya) hakim bir ceza avukatının desteğinden yararlanmanız faydanıza olacaktır.

Bu konu hakkındaki benzer makalelerimiz için tıklayın

Makalemizi Oylar Mısınız?

Bu gönderiyi paylaş

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?