Kaçakçılık Suçu Ve Cezası Nedir ?

Kaçak İçki Sahte İçki Sigara Kaçakçılık Gaziantep Ağır Ceza - Anlaşmalı Boşanma - Çekişmeli Boşanma - İşçi - İdari Dava - İş Davası - Velayet - Miras - Tüketici - Avukatı

Kaçakçılık Suçu Ve Cezası Nedir ?

Kaçakçılık Suçu Ve Cezası Nedir ?

Yurda  girişi  çıkışı gümrüğe tabi olan bir  eşyanın   gümrük  işlemlerini  yapmadan  siz ülkeye  sokarsanız  ve ya gümrüğe  tabi  bir  eşyayı   ülkemizden çıkartırsanız  siz kaçakçılık  suçunu  işlemiş  olursunuz.  
Gümrük  işlemlerinde Devletimiz  sizin  gümrükten  geçecek  eşyalarınızdan bazı mali  haklar  elde  eder.  Siz  gümrüğe  tabi  eşyanızın  gümrük  bedelini  ödemeden  geçmesini  sağlarsanız  kaçakçılık  suçu işlemiş  olursunuz ve bundan  dolayı  kamu  zarar görür.  Biz bu  suça gümrük  kaçakçılığı suçu  deriz.  Gümrükte  sizin  gümrüğe tabi  olan  eşyanızın   ağırlığına  markasına  miktarına cinsine  bakılır.Gümrük  vergileri tespit  edilir.

Uygulamada  gümrük  kaçakçılığı  suçunun   konusu  alkol  kaçakçılığı  sigara kaçakçılığı  akaryakıt kaçakçılığı silah kaçakçılığı   uyuşturucu  kaçakçılığı  olabilir. Tarihi  eser kaçakçılığı  olabilir.
5607  SAYILI  bizim   kaçakçılıkla     Mücadele  Kanunumuz mevcuttur. Bu  kanunun 3. Maddesine  bakacak olursak  kaçakçılık  suçu  düzenlenmiştir.  Bu özel bir  yasadır. 

Silah  kaçakçılığından  siz  değerli  dostlarıma  bahsetmek  istiyorum .  Silah kaçakçılığı 6136  sayılı   Ateşli   silahlar  ve  Bıçaklar  ile  diğer  Aletler  hakkında  kanunumuzun 12.  Maddesinde düzenlenmiştir. 
12.  Maddeye  göre  bir  kişi  bu Kanunun kapsamına giren ateşli silahlarla bunlara ait mermileri ülkeye sokar veya sokmaya kalkışır veya bunların ülkeye sokulmasına aracılık eder veya bunları Harp Araç ve Gereçleri ile Silâh, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun hükümleri dışında ülkede yapar veya bu suretle ülkeye sokulmuş ve ülkede yapılmış olan ateşli silahları veya mermileri bir yerden diğer bir yere taşır veya yollar veya taşımaya bilerek aracılık eder, satar veya satmaya aracılık ederse veya bu amaçla bulundurursa beş yıldan oniki yıla kadar hapis ve beşyüz günden beşbin güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır.

Eğer siz  bu  suçu  iki veya daha çok kişinin birlikte işlemeleri halinde, failler hakkında sekiz yıldan onbeş yıla kadar hapis ve bin günden onbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.
Bu  filleri  işlemek   için  kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek cezalar bir kat artırılır.

 Ateşli silahın tüfek veya seri ateşli kısa sürede çok sayıda ve etkili biçimde mermi atabilen tam otomatik veya dürbünlü tabanca veya bu fıkrada sayılanların benzerleri olması ya da bu niteliği taşımayan ateşli silahlar veya her türlü mermilerin miktar bakımından vahim olması halinde yukarıdaki fıkralarda yazılı cezalar yarı oranında artırılarak hükmolunur. Dördüncü fıkrada niteliği belirtilen ateşli silahlar ile benzerlerinin miktar bakımından vahim olması halinde birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda yazılı cezalar bir kat artırılarak hükmolunur.

Sigara Kaçakçılık Gaziantep Ağır Ceza - Anlaşmalı Boşanma - Çekişmeli Boşanma - İşçi - İdari Dava - İş Davası - Velayet - Miras - Tüketici - Avukatı

Uyuşturucu kaçakçılığı TCK  188  Maddede  düzenlenmişti.uyuşturucu kaçakçılığı  suçu işleyenler  hakkında  TCK  188  MADDE  Uygulanır kaçakçılıkla mücadele kanunu uygulanmaz
Siz  gümrüğe  tabi  bir  eşyayı  gümrük işlemine tabi  tutmadan ülkeye ithal  ederseniz    ithal  kaçakçılığı  suçunu işlemiş olursunuz  Bu  durumda  5607  sayılı  kaçakçılıkla mücadele  kanunumuzun  3. Maddesinin  1.  Fıkrasından  ceza  alırsınız.Siz  eğer  böyle  bir  suç  işlemiş  olursanız  1  yıldan   5  yıla  kadar  hapis  cezası  alırsınzı. Ve  10  bin güne kadar   adli para cezası  alırsınız. 

Eğer siz  eşyayı  belirlenen  gümrük  kapıları  dışından ülkeye sokarsanız  verilecek  ceza   1/3 den  yarısına  kadar  artırılı.  (5607  sayılı  kanun  3/1)Burada  ithali yasak olmayan  eşyayı  gümrüğe tabi  tutmadan  ülkeye  soktuğunuz için  ithalat kaçakçılığı  suçunu işlemiş olursunuz  

Siz  eğer  gümrük  vergisini  sahte belge kullanarak   veya  başka  aldatan  işlemler  veya  davranışlarla  gümrük  vergisini kısmen yada tamamen ödemez  iseniz aldatıcı  işlem ve  davranışlarla  eşyayı ithal  suçunu işlemiş olursunuz.

İhracat  kaçakçılığı  suçunda  ise  siz  ihracı yasak olan bir  eşyayı  Türkiye  Gümrük  Bölgesinden   çıkarttığınız  için   ihracat  kaçakçılığı  suçu  işlemiş olursunuz. 
Siz  kaçakçılık  suçuna  teşebbüs  etmiş  iseniz  sanki  suç  tamamlanmış  gibi  ceza  alırsınız.
Eğer  örgüt  faaliyeti  çerçevesinde bu  suçu  işlerseniz  yani  3  yada  daha  fazla  kişi bu  suçu işlerseniz   teşekkül  halinde  kaçakçılık  suçunu   işlemiş olursuz   ve  size verilecek  ceza 2  kat  artar.

Örgüt  faaliyeti  çerçevesinde  değil de  3  yada  daha  fazla  kişi bu  suçu işlerseniz  cezanız ½ artar. 
Kaçakçılık  suçunda  suç  konusu  eşyanın  değeri  fahiş  ise   cezanız  yarsından  1  katına  artar.
Kaçakçılık  suçlarında  etkin  pişmanlık  hükümleri uygulanabilir.   Siz  eğer  resmi  makamlar  haber  almadan  bu  suçun  faillerini   yetkili mercilere haber verirseniz  ve  faillerin yakalanmasını  sağlarsanız  hiç  ceza  almazsınız. Eğer  resmi makamlar  haber  aldıktan  sonra   fiilin ortaya  çıkmasına  yardımcı olursanız  cezanız  2/3  oranında indirilir.

Siz  kaçakçılık suçunu işlediyseniz   etkin pişmanlık  göstererek   soruşturma  evresi bitene kadar eşyanın  gümrüklenmiş  değerinin iki katını  Devletimize öderseniz cezanız yarı oranında  iner. 
Kaçakçılık suçlarında hagb kararı verilebilir. Kaçakçılık suçları Adli para cezasına çevrilebilir. Ertelemede  verilebilir.

Bu  suçlar  resen  soruşturulan   suçlardandır.  Siz  böyle bir  suçun işlendiğini  suçun işlendiği. Tarihten itibaren  8  sene  içinde  savcılığa  bildirmelisiniz. Bu  süre  geçtikten  sonra  savcılık  soruşturma  yapmaz.Bu  suçlara  Asliye  ceza  Mahkemeleri bakar Bu  suçların konusunu  teşkil  eden eşya müsadere  edilebilir.  Yani mülkiyeti  Devlete aktarılabilir.

Bu konu hakkında benzer makalelerimiz için tıklayın

Makalemizi Oylar Mısınız?

Bu gönderiyi paylaş

Call Now

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?