internet sayfasına satılık ilanı verip satılanı göndermemesi

internet sayfasına satılık ilanı verip satılanı göndermemesi

internet sayfasına satılık ilanı verip satılanı göndermemesi

internet sayfasına satılık ilanı verip satılanı göndermemesiinternet sayfasına satılık ilanı verip , banka hesabına ödemeyi sağlamasına rağmen satılanı göndermemesi/vermemesi eylemlerinin TCK’nın 158/1-f maddesinde düzenlenen bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçunu oluşturduğu…

15. Ceza Dairesi         2017/29381 E.  ,  2018/2634 K.
“İçtihat Metni”MAHKEMESİ :Ağır Ceza MahkemesiSUÇ : Nitelikli dolandırıcılık HÜKÜM : TCK’nın 158/1-f-son, 62, 52/2-4, 53. maddeleri gereğince mahkumiyet
Nitelikli dolandırıcılık suçundan sanıkların mahkumiyetine ilişkin hükümler, sanık … ve sanık … müdafii tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Sanıkların, “www.sahibinden.com” isimli internet sitesine satılık bilgisayar ilanları verdiği, bu ilanları gören katılanın yaptığı telefon görüşmesi sonucunda anlaşmaya varmaları üzerine toplamda 1.901 TL‘yi sanık …’un banka hesabına havale ettiği, sanıkların birlikte parayı çekmesine rağmen, göndermeyi vaad ettikleri bilgisayarı göndermeyerek, fikir ve eylem birliği içerisinde dolandırıcılık suçunu işledikleri iddia edilen olayda;1-Sanık …’nın nitelikli dolandırıcılık suçundan mahkumiyet hükmüne yönelik sanığın temyiz talebinin incelenmesinde;Sanık savunmalarında atılı suçlamayı kabul etmediğini beyan etmiş ise de, ATM güvenlik kamera kaydı ve 10.3.2012 tarihli CD izleme tutanağı, banka yazısı, katılan beyanları ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; eylemlerin TCK’nın 158/1-f maddesinde düzenlenen bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçunu oluşturduğunu takdir eden mahkemenin kabulünde bir isabetsizlik görülmemiştir.
5237 sayılı TCK’nın 158/1-son maddesine göre adli para cezası tayin edilirken, suçtan elde edilen haksız menfaatin iki katından az olmayacak şekilde asgari bu miktara yükseltilerek belirlenecek gün sayısı üzerinden arttırma ve eksiltmeler yapıldıktan sonra ortaya çıkacak sonuç, gün sayısı ile bir gün karşılığı aynı Kanunun 52. maddesi uyarınca 20-100 TL arasında takdir olunacak miktarın çarpılması neticesinde sonuç adli para cezası belirlenmesi gerekirken, sanık hakkında menfaat miktarının 1.901 TL olması gözardı edilip 180 günden başlatılarak, TCK’nın 62/1 ve 52/2 uygulandıktan sonra neticeden 3.000 TL olarak eksik adli para cezasına hükmedilmesi, aleyhe temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.
Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre; sanık …’nın uyuşmazlığın hukuki nitelik arz ettiği ve hükmün kanuna aykırı olduğu gerekçesine ilişkin temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün ONANMASINA,2-Sanık …’un nitelikli dolandırıcılık suçundan mahkumiyet hükmüne yönelik sanık müdafiinin temyiz talebinin incelenmesinde;
Sanığın savunmalarında, diğer sanık … ile internet ortamında tanıştıklarını, kendisini stajyer pilot olarak tanıtıp, isminin de Atlas Anbea Güven olduğunu söylediği, bir süre arkadaşlıklarının devam ettiğini, sanık …’nın bankalarda şahsi hesabının olmaması nedeniyle, hesap numarası istemesi nedeniyle hesap bilgilerini verdiğini, katılan tarafından hesaba yatırılan parayı sanık … ile birlikte çektiklerini, atılı suçu işlemediğini belirtmesi, sanık …’nın internet ortamında farklı isim ve ünvanlar kullanarak tanışıp, arkadaşlık kurduğu bayanlardan bir şekilde aldığı banka hesap numaralarına para gönderilmesini sağlayarak haksız menfaat elde ettiği bir çok dosyasının bulunması, sanık …’un parayı sanık … ile birlikte çektiğine ilişkin kamera kayıtlarının bulunması, sanık …’un olayın akabinde banka kartlarını iptal ederek sanık … hakkında şikayetçi olması ve dosya kapsamına göre sanık …’un diğer sanık …’nın eylemlerine iştirak ettiğine dair savunmasının aksine nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediğine dair mahkumiyetine yeter derecede delilin de elde edilememesi karşında, sanığın nitelikli dolandırıcılık suçundan beraati yerine, yazılı şekilde mahkumiyet hükmünün tesisi,Kabule göre de;
5237 sayılı TCK’nın 158/1-son maddesine göre adli para cezası tayin edilirken, suçtan elde edilen haksız menfaatin iki katından az olmayacak şekilde asgari bu miktara yükseltilerek belirlenecek gün sayısı üzerinden arttırma ve eksiltmeler yapıldıktan sonra ortaya çıkacak sonuç, gün sayısı ile bir gün karşılığı aynı Kanunun 52. maddesi uyarınca 20-100 TL arasında takdir olunacak miktarın çarpılması neticesinde sonuç adli para cezası belirlenmesi gerekirken, sanık hakkında menfaat miktarının 1.901 TL olması gözardı edilip 180 günden başlatılarak, TCK’nın 62/1 ve 52/2 uygulandıktan sonra neticeden 3.000 TL olarak eksik adli para cezasına hükmedilmesi,
Kanuna aykırı olup, sanık … müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden, 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca, hükmün BOZULMASINA, aynı Kanunun 326/son maddesi uyarınca ceza miktarı bakımından kazanılmış haklarının saklı tutulmasına 16/04/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Makalemizi Oylar Mısınız?

Bu gönderiyi paylaş

Call Now

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?