Geçmişte mala zarar verme suçundan güvenlik soruşturmasında elenilir mi?

Geçmişte mala zarar verme suçundan güvenlik soruşturmasında elenilir mi?

Hakkında  devam eden  bir soruşturma ve kovuşturma  bulunan  şahıs hakkında tesis edilen menfi güvenlik soruşturmasının hukuka aykırı olduğuna ilişkin karar

…… 2. İDARE MAHKEMESİ 
Esas : 2017/931 Karar : 2018/148 sayılı Kararı
Olayda, Mahkememizin 13.09.2017 ve 13.10.2017 tarihli YD ara kararları üzerine dava dosyasına sunulan bilgi ve belgelerden; Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ve Mahalli Mülki İdare Amirlikleri tarafından yaptırılan güvenlik soruşturmaları kapsamında; davacı hakkında ” 15.11.2015 tarihinde “mala zarar verme” suçundan Gönen (Balıkesir) Asliye Ceza Mahkemesinin  2016/439 Esas no ile dava açıldığı, duruşmasının 28.09.2017 tarihine bırakıldığı ” şeklindeki olumsuz not nedeniyle davacının güvenlik soruşturması olumsuz olarak değerlendirilerek uzman erbaş sözleşmesinin feshedildiği;

Ceza Hukuku Makale Ceza Avukati Gaziantep Avukat Abdulkadir Akillar 21

Mahkememizin ara kararı üzerine  UYAP sistemi üzerinden gönderilen  Gönen (Balıkesir) Asliye Ceza Mahkemesi’nin 20.10.2017 tarih, E : 2016/439 ve K : 2017/440 sayılı kararının incelenmesinden; davacının olay tarihinde arkadaşlarıyla birlikte alkol aldığı  ve gece 03:00 ile 05:00 aralığında evlerine giderken yol üzerinde  park halinde bulunan müştekilere ait araçların yan aynalarını vurarak kırdıkları ayrıca araçlara çizik attıkları iddiasıyla  kamu davası açıldığı; yapılan yargılama sonucunda Mahkeme tarafından; sanıkların üzerlerine atılı suçların sabit görüldüğü ancak  sanıkların üzerlerine atılı  basit yaralama suçunun uzlaşmaya tabi olduğu; celse arasında bir takım müştekilerin uzlaşması birtakım müştekilerin  de sanık İ… hakkındaki şikayetten vazgeçtikleri dikkate alınarak tüm sanıklar hakkında açılan kamu davasının “uzlaşma, şikayet yokluğunun sirayeti nedeniyle ayrı ayrı düşürülmesine” karar verildiği  görülmektedir.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri gereğince, uzman erbaşın sözleşmesi feshedilmek suretiyle Türk Silâhlı Kuvvetleri ile ilişiğinin kesilebilmesi için, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu‘nun 12. maddesinde belirtildiği şekilde  hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkumiyet şartının gerçekleşmesi  gerekmekte olup, davacı hakkında yapılan güvenlik soruşturması sonucunda elde edilen bilgilerden; davalı idare tarafından dava konusu işleme dayanak alınan Gönen (Balıkesir) Asliye Ceza Mahkemesi’nin  E : 2016/439 sayılı dosyasında yapılan yargılama sonucunda davacı hakkında açılan kamu davasının düştüğü, dolayısıyla davacının uzman erbaşlık göreviyle bağdaşmayacak nitelikte hürriyeti bağlayıcı  herhangi bir mahkumiyetinin  bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Terazi, Adalet, Hukuk, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Bu durumda, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu’nun 12. maddesi  kapsamında uzman erbaşlık göreviyle bağdaşmayacak nitelikte hürriyeti bağlayıcı herhangi bir ceza mahkumiyeti  bulunmayan davacının, arşiv araştırması ve güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle sözleşmesinin feshedilerek terhis edilmesine ilişkin 12.08.2017 tarihli dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir. 

Bu konu hakkında benzer makalelerimiz için tıklayın

Makalemizi Oylar Mısınız?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?