Geçmişte HAGB Kararı Verilenin Güvenlik Soruşturması

Dosya Tebligat İcra Adliye Katip Memur Hakim Savcı Duruşma Belge Zarf Posta Kargo Sosyal Medya Mail Gaziantep Ağır Ceza - Anlaşmalı Boşanma - Çekişmeli Boşanma - İşçi - İdari Dava - İş Davası - Velayet - Miras - Tüketici - Avukatı

Geçmişte HAGB Kararı Verilenin Güvenlik Soruşturması

Geçmişte HAGB Kararı Verilenin Güvenlik Soruşturması Hakkında Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması Kararı verilen şahısla ilgili tesis edilen menfi güvenlik soruşturmasının hukuka aykırı olduğuna dair kararı yazımızda paylaşıyoruz.

Konu hakkında …….. İDARE MAHKEMESİ
Esas : 2017/1912 Karar : 2018/704 sayılı kararı incelendiğinde
Jandarma Genel Komutanlığı Personel Temin Komutanlığı’nın “güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları ile değerlendirme kurul kararlarının gönderildiği” konulu emri üzerine sicil amirlerinden oluşan üç kişilik komisyon tarafından “olumsuz” görüş bildirilmesi ve davacı hakkında “…….. Asliye Ceza Mahkemesi’nin E : 2017/21 K : 2017/72 sayılı dosyasında tehdit suçundan ve E : 2013/26 sayılı dosyasında basit yaralama, mala zarar verme suçundan yargılandığı ve fiillerin sübuta ermesi neticesinde ceza aldığı, HAGB kararı verildiği” şeklinde olumsuz not bulunması nedeniyle sözleşme feshinin gerçekleştirildiği ve fesih işleminin Jandarma Tugay Komutanı tarafından onaylandığı görülmektedir.

Uyuşmazlıkta, uzman erbaş sıfatıyla kursiyer olarak görev yapan davacının güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığı gerekçesiyle sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin işlem de; davacının güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandırılmasını gerektirecek nitelikte somut bilgi ve belgelerin ortaya konulamadığı,

Davacının 2012 yılında işlediği iddia edilen “tehdit” suçuna ilişkin ………..Asliye Ceza Mahkemesi’nin E : 2017/21 K : 2017/72 sayılı dosyasında yapılan yargılama sonucunda davacının 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının 5 yıl süre ile geri bırakılmasına karar verildiği,

Sicil İptal Davası Askeri Dava

Olayın alkollü araç kullandığı tespit edilen davacının ihbar edildiğini düşünmesi üzerine ihbar ettiğinden şüphelendiği H.M.E isimli şahsa yönelik ” sizin soyunuzu kurutacağım, ben yakalandım, hesabını size soracağım, meydanda bekliyorum” şeklinde cümleler sarfetmesi üzerine gerçekleştiği, ……. Asliye Ceza Mahkemesi’nin E : 2013/26 sayılı dosyasında basit yaralama ile mala zarar verme suçundan görülen davanın içeriğine bakıldığında ise birden fazla kişinin karıştığı bir kavga neticesinde davacı ile diğer katılan sanıkların yaralandığı ve araçlarında maddi hasarın meydana geldiği, davacı hakkında isnat edilen fiillerin sübuta erdiği ve 2 kişiye yönelik gerçekleştirilen kasten yaralama suçundan 1500 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği,

Mala zarar verme suçundan ise 1500 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına hükmedildiği, davacıya isnat edilen ve sübuta eren “tehdit, kasten yaralama ve mala zarar verme” suçlarının Uzman Erbaş Yönetmeliği’nin 6. maddesinin (ı) bendinde yer alan katalog suçlar arasında sayılmadığı, olayların oluş şekli ve niteliği göz önünde bulundurulduğunda ise de davacının kriminal bir kişiliğe sahip olduğu veyahut suç işleme hususunda ısrarcı olduğunu gösterir herhangi bir ibarenin olmadığı,

Öte yandan kursiyerlik görevine alınma sürecinde hakkında herhangi bir olumsuzluk bulunmayan ve eğitimini başarıyla tamamlayan davacının göreve devam edeceği hususunda haklı beklentiye gireceği, aksine bir düşüncenin ise kişinin kamu hizmetini yürütümüne engel olacağı ve Anayasa ile güvence altına alınan kanunilik ve eşitlik ilkelerine de aykırılık teşkil edeceği açık olduğundan dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmaktadır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

 


Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

Makalemizi Oylar Mısınız?

Bu gönderiyi paylaş

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?