Facebook Sosyal Paylaşım Sitesinde Profil Hesabı Açarak Kişisel Bilgilerini Yayımlama

Facebook Sosyal Paylaşım Sitesinde Profil Hesabı Açarak Kişisel Bilgilerini Yayımlama

Facebook Sosyal Paylaşım Sitesinde Profil Hesabı Açarak Kişisel Bilgilerini YayımlamaT.C.Yargıtay12. Ceza Dairesi
Esas No : 2014/1409Karar No : 2014/20943Karar Tarihi : 27.10.2014 
Tehdit, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme, müstehcenlik suçlarından sanığın mahkumiyetine ilişkin hükümler, sanık tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:Dosya içeriği, sanığın ikrar beyanı, internet sayfa görüntüleri ve araştırma içeriklerine göre; sanığın, bir dönem birlikte çalıştığı amiri olan katılanın, ad ve soyadı ile internette facebook sosyal paylaşım sitesinde profil hesabı açarak katılanın kişisel veri niteliğindeki fotoğrafı, doğum yeri ve tarihi, eğitim durumu, medeni hali, telefon numaraları, çalıştığı ve yaşadığı yer gibi kişisel bilgilerini yayımladığı, açtığı facebook sayfasında, katılanın kendisinin ve yakınlarının vücut ve cinsel dokunulmazlığına yönelik tehdit içeren yazı yazarak ayrıca sayfada müstehcen fotoğraf ve video paylaşımları yaptığı, atılı suçların bu şekilde sübut bulduğu anlaşılmakla;
Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanığın, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi gerektiğine ilişkin sair temyiz itirazlarının reddine, ancak;
1- Sanık hakkında hükmolunan adli para cezalarının TCK’nın 52/4 maddesi uyarınca taksitle ödenmesine karar verilirken taksit aralıklarının gösterilmemesi,
2-Müstehcenlik suçundan temel ceza tayin olunurken hapis cezası alt sınırdan tayin olunduğu halde, aynı gerekçeyle adli para cezasına esas alınan birim gün sayısının alt sınırdan uzaklaşılarak belirlenmesi suretiyle çelişkiye neden olunması,
3-Hükümden önce 02.07.2012 tarihinde kabul edilip, 28344 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak ve 05.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6352 sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanunun Geçici 1. maddesi ile, “31/12/2011 tarihine kadar, basın ve yayın yoluyla ya da sair düşünce ve kanaat açıklama yöntemleriyle işlenmiş olup; temel şekli itibarıyla adlî para cezasını ya da üst sınırı beş yıldan fazla olmayan hapis cezasını gerektiren suçlar bakımından “kovuşturmanın ertelenmesi” kurumunun düzenlenmesi karşısında, TCK’nın 7/2 maddesi de gözetilerek, tüm suçlar yönünden sanığın hukuki durumunun değerlendirilmesi zorunluluğu,
Kanuna aykırı olup, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükümlerin bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, 27.10.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Makalemizi Oylar Mısınız?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?