Devamsızlıkta kıdem tazminatı hakkı

Devamsızlıkta kıdem tazminatı hakkı

Devamsızlıkta kıdem tazminatı hakkıA-YARGITAY’IN ALEYHTE DÜZENLEMELERİ
“Ardı ardına iki gün devamsızlık yaptığı, mazeret de sunulmadığı anlaşıldığından işverenin haklı feshi vardır.” (9.HD. 2009/44436 E. 2012/4936 K. 20.02.2012)
“Cumartesi yarım gün de olsa bir gün devamsızlık sayılır.” (9.HD. 2012/23462 E. 2012/37672 K. 14.11.2012)
“Genel tatil günleri çalışılacağı sözleşmede kararlaştırıldığından, o gün de iş günü sayılır; bir ayda 3 gün işe devamsızlık yaptığından işveren feshi haklıdır.” (9.HD. 2012/3663 E. 2014/8847 K. 18.03.2014)
“Sözlü izin aldığını ispatlayamadığından işveren feshi haklıdır.” (7.HD. 2013/16310 E. 2014/219 K. 14.01.2014)
“Düğüne gitmek mazeret teşkil etmez.” (9.HD. 2008/41001 E. 2010/29123 K. 14.10.2010)
B-YARGITAY’IN LEHTE DÜZENLEMELERİ
“Bacanağı öldüğünde izin verilmese de 3 gün devamsızlık yapması insani ölçülerde yerindedir.” (9.HD. 2012/22299 E. 2014/21005 K. 23.06.2014)
“Dayısının vefatı nedeni ile 2 gün ardı ardına devamsızlık yaptığı, devamsızlığın haklı bir sebebe dayandığı, 12 yıllık kıdemi bulunan işçinin sözleşmesinin feshinin ağır bir yaptığım olduğu görülmektedir.” (9.HD. 2006/2002 E. 2006/24201 K. 20.09.2006)
“Yakınlık derecesine göre cenaze için 3 günlük izin makuldür. Bu süreden sonra gelmediğinden işveren feshi haklıdır.” (7.HD. 2013/21856 E. 2014/4456 K. 24.02.2014)
“Oğlunun düğününe gitmek için izin istediği halde verilmediğinden kendi kafasına göre gitmesi halinde mazerete dayalı olduğu kabul edilmelidir.” (9.HD. 2007/22335 E. 2008/15470 K. 13.06.2008)
“Hacca gitmesi için izin verilmemesi işçiyi gözetme borcuna aykırıdır.” (9.HD. 2014/664 E. 2014/4313 K. 12.02.2014)
“Eşinin rahatsızlığı gibi haklı bir mazerete dayandığından kıdem ve ihbar tazminatları kabul edilmelidir.” (9.HD. 2006/14747 E. 2006/33223 K. 18.12.2006)
“Kaza geçiren eşinin yanında hastanede refakatçi kalması mazeret teşkil eder.” (9.HD. 2007/22612 E. 2008/17906 K. 27.06.2008)

Makalemizi Oylar Mısınız?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?