ARACI DİZEL YAKIT YERİNE BENZİN DOLDURULMASI NEDENİYLE

Araç Kiralama Rent a car Sözleşme Kefil Trafik Kaza Senet Borç Genel Gaziantep Ağır Ceza - Anlaşmalı Boşanma - Çekişmeli Boşanma - İşçi - İdari Dava - İş Davası - Velayet - Miras - Tüketici - Avukatı

ARACI DİZEL YAKIT YERİNE BENZİN DOLDURULMASI NEDENİYLE

ARACI DİZEL YAKIT YERİNE BENZİN DOLDURULMASI NEDENİYLE

Özet : Diğer davalı … Petrol Ürün Nak. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından davacının hesabına akaryakıt bedeli açıklaması ile 08.01.2014 tarihinde havale yapıldığı ve bu havalenin davacı tarafından davalılara iade edilmediği anlaşılmaktadır. Davalı …. nin 100,00-TL’nin davacıya iade edildiği yönündeki savunması ödeme defi niteliğinde olup, borcu söndüren sebeplerdendir ve davanın her aşamasında ileri sürülmesi mümkündür.

Mahkemece, maddi tazminata dahil edilen 100,00-TL’lik akaryakıt bedeli bakımından reddi gerekirken maddi tazminata 100,00-TL akaryakıt bedeli de eklenerek davanın kısmen kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir. TBK 58 hükmü uyarınca, manevi tazminata hükmedilebilmesi için şahsiyet hakkının hukuka aykırı bir şekilde zarara uğraması gerekir. Kişilik haklarının zarar görmediği hallerde, eylem hukuka aykırı olsa dahi manevi tazminata hükmedilmesi olanaklı değildir. Somut olayda davacının kişilik haklarının zarar gördüğü kabul edilemez. Mahkemece olayda manevi tazminat koşullarının bulunmadığı dikkate alınarak manevi tazminat isteminin reddi gerekirken yazılı şekilde kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

Araç Kiralama Rent a car Sözleşme Kefil Trafik Kaza Senet Borç Genel Gaziantep Ağır Ceza - Anlaşmalı Boşanma - Çekişmeli Boşanma - İşçi - İdari Dava - İş Davası - Velayet - Miras - Tüketici - Avukatı

T.C.Yargıtay

13. Hukuk Dairesi

Esas : 2015/37788

Karar : 2018/2678

Karar Tarihi : 01.03.2018
MAHKEMESİ :Tüketici Mahkemesi
Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı ve davalı …. avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.
K A R A R
Davacı, 03/09/2013 tarihinde davalılardan Opet Bayisi olan … Petrol Ürün. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne ait akaryakıt istasyonundan … Plakalı Mercedes C 220 CDI aracına 100,00 TL akaryakıt aldığını, 9-10 km yol gittikten sonra aracın stop ettiğini, aracına dizel yakıt yerine benzin doldurulduğunu fark ettiğini, aracını kendi imkanları ile Mercedes Benz yetkili servisi olan … A.Ş.’ye götürdüğünü, yapılan inceleme neticesinden yanlış akaryakıt konulması sebebiyle aracın motor aksamında hasar oluştuğunun tespit edildiğini, bu hasar için 9.996,59 TL ödediğini, aracın tamir süresi boyunca araç ihtiyacını karşılamak amacıyla rent a car firmasından araç kiraladığını, 27 günlük araç kiralama ücreti olarak 2.548,80 TL bedel ödediğini, aracında değer kaybı meydana geldiğini, Opet markasına olan güveninin sarsıldığı, psikolojisinin bozulduğunu, stres yaşadığını belirterek şimdilik 2.000,00 TL manevi tazminatın ve ayrıca aracın tamiri için ödemiş olduğu 9.996,59 TL işçilik ve hasar bedelinin, 2.548,80 TL araç kiralama ücretinin, 100,00 TL akaryakıt ücretinin ve değer kaybı için şimdilik 1.000,00 TL nin ve ihtarname bedeli olan 269,11 TL nin toplamı olan 13.914,50 TL maddi tazminatın davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini talep etmiştir.

Davalı …., davacının yakıt bedeli olan 100,00 TL’nin tahsili yönündeki talebinin haksız olduğunu, diğer davalı bayi tarafından bu tutarın ödendiğini, davacının aracını 01/10/2013 tarihinde yetkili servise götürdüğünü, aynı gün bedeli ödeyerek servisten aldığını, ancak 27 gün boyunca araç kiraladığını, aracın bir günde onarılması dikkate alınarak aracı 27 gün özel serviste bekletmiş gibi gösterdiğini, aracın 11 yaşında olduğunu, değer kaybının bulunmadığını beyan ederek davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davacının maddi tazminat taleplerinin kısmen kabulüne, 3.798,00 TL nin davalılardan alınıp davacıya verilmesine, Davacının manevi tazminat talebinin kısmen kabulü ile 2.000,00 TL nin davalılardan alınıp davacıya verilmesine karar verilmiş; hüküm, davacı ve davalı …. tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacının tüm, davalı ….’nin sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2-Davalı …. cevap dilekçesinde ve temyiz dilekçesinde diğer davalı bayi tarafından akaryakıt bedeli olan 100,00 TL nin davacıya iade edildiğini ileri sürmüştür. Dosyanın incelemesinde; diğer davalı … Petrol Ürün Nak. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından davacının hesabına akaryakıt bedeli açıklaması ile 08.01.2014 tarihinde havale yapıldığı ve bu havalenin davacı tarafından davalılara iade edilmediği anlaşılmaktadır. Davalı …. nin 100,00 TL’nin davacıya iade edildiği yönündeki savunması ödeme defi niteliğinde olup, borcu söndüren sebeplerdendir ve davanın her aşamasında ileri sürülmesi mümkündür.

O halde, mahkemece, maddi tazminata dahil edilen 100,00 TL’lik akaryakıt bedeli bakımından reddi gerekirken maddi tazminata 100,00 TL akaryakıt bedeli de eklenerek, davanın kısmen kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

Araç Kiralama Rent a car Sözleşme Kefil Trafik Kaza Senet Borç Genel Gaziantep Ağır Ceza - Anlaşmalı Boşanma - Çekişmeli Boşanma - İşçi - İdari Dava - İş Davası - Velayet - Miras - Tüketici - Avukatı

3-6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 58.maddesi (eski Borçlar Kanunu 49.md) hükmü uyarınca, manevi tazminata hükmedilebilmesi için, şahsiyet hakkının hukuka aykırı bir şekilde zarara uğraması gerekir. Kişilik haklarının zarar görmediği hallerde, eylem hukuka aykırı olsa dahi manevi tazminata hükmedilmesi olanaklı değildir.

Somut olayda davacının kişilik haklarının zarar gördüğü kabul edilemez. Mahkemece olayda manevi tazminat koşullarının bulunmadığı dikkate alınarak manevi tazminat isteminin reddi gerekirken, yazılı şekilde kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan (1) nolu bent gereğince davacının tüm ve davalı ….’nin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) ve (3) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı ….’nin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün davalı …. yararına BOZULMASINA, peşin alınan 99,01 TL harcın istek halinde davalı ….’ye iadesine, HUMK’nun 440/III-1 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 01/03/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bu konu hakkında benzer makalelerimiz için tıklayın

Makalemizi Oylar Mısınız?

Bu gönderiyi paylaş

Call Now

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?