Ağır Ceza Mahkemesinin Görevine Giren Suçlar – Gaziantep Ceza Avukatı

Ceza Avukatı Ağır Ceza Mahkemesinde Görülen Suçlar;

Kanunların ayrıca görevli kıldığı haller saklı kalmak üzere,1- Yağma2- İrtikap3- Resmi belgede sahtecilik4- Nitelikli dolandırıcılık5- Hileli iflas6– Devletin güvenliğine, anayasal düzene, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak Düşmanla işbirliği yapmak Devlete karşı savaşa tahrik Temel milli yararlara karşı faaliyette bulunmak için yarar sağlama Yabancı devlet aleyhine asker toplama Askeri tesisleri tahrip ve düşman askeri hareketleri yararına anlaşma Düşman devlete maddi ve mali yardım Anayasayı İhlal Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı Yasama organına karşı suç Hükümete karşı suç T.C. Hükümetine karşı silahlı isyan Silahlı örgüt Suç için anlaşma Askeri Komutanlıkların Gasbı Yabancı hizmetine asker yazma, yazılma Savaş zamanında emirlere uymama Savaş zamanında yükümlülüklere aykırılık Savaşta yalan haber yayma Devletin güvenliğine ilişkin belgelere yönelik suçlar Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme Siyasal veya askeri casusluk Gizli kalması gereken bilgileri açıklama Uluslararası casusluk Devlet sırlarından yararlanma, devlet hizmetlerinde sadakatsizlik Yasaklanan bilgileri temin Yasaklanan bilgilerin casusluk maksadı ile temini Yasaklanan bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadı ile açıklama Taksir sonucu casusluk fiillerinin işlenmesi Devlet güvenliği ile ilgili belgeleri elinde bulundurma7-Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar8-Ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren suçlar; Örneğin Soykırım, Örgüt, Zimmet, Rüşvet, Kasten öldürme, İşkence, Nitelikli Yağma, Cinsel istismar, Cinsel saldırı, Radyasyon yayma, Zehirli Madde Katma, Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti. Parada sahtecilik … gibi suçlar ile ilgili dava ve işlere bakmakla ağır ceza mahkemeleri görevlidir.
Eğer ağır ceza mahkemesinde yargılanıyorsanız veya ağır ceza mahkemesinin görevine girecek bir suç nedeniyle hakkınızda soruşturma başlatılmışsa acilen iyi bir ağır ceza avukatının desteğinden yararlanmanız yerinde olur. Ağır ceza mahkemesi kişinin hayatı ve geleceğini oldukça ciddi şekilde etkileyecek nitelikteki suçlara bakmakla görevlidir ve ağır ceza avukatı seçiminizde göstereceğiniz özen geleceğinizi şekillendirecektir.

Gaziantep Ceza Avukatı

Makalemizi Oylar Mısınız?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?