Adres Değişikliği Nasıl Yapılır, Adres Değişikliğini Bildirmemenin Cezası Nedir?

Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Adres Değişikliği Nasıl Yapılır, Adres Değişikliğini Bildirmemenin Cezası Nedir?

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ BİLDİRİMİ NEREYE YAPILIR?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü adres bildirimi nereye yapılır sorusunu şöyle yanıtlıyor: Adres bildirimi, nüfus müdürlüklerine, hizmet alımı ile ilgili başvuru sırasında, Bakanlıkça belirlenen adrese dayalı hizmet sunan kuruluşlara da adres değişikliği bildiriminde bulunulabilir. Yurt dışında yaşıyorsanız adres bildiriminizi dış temsilciliklere yapabilirsiniz. Adres bildiriminizi, belirli koşullar altında, e-Devlet’ten de gerçekleştirebilirsiniz.

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ BİLDİRMEME CEZASI 2022 NE KADAR?

Öncelikle adres bildirmeme cezası ne kadar? sorusunun yanıtına bakalım. Adres bildirimine ilişkin idari para cezaları 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 68’inci maddesinin c bendiyle düzenleniyor. Kanunun 50. maddesine göre adres değişikliği bildiriminin 20 gün içinde yapılması gerekiyor. Adres bildirmeme cezası ise şu iki maddeyle düzenleniyor:

•Süresi içerisinde adres değişikliğini bildirmeyenlere 128,00 TL idari para cezası uygulanıyor.
•Gerçeğe aykırı adres bildiriminde bulunanlara ise 2673,00 TL idari para cezası uygulanıyor.

Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Adres Değişikliği Cezası Nereden Öğrenilir?

Mutlaka yasal bir İkamet adresine sahip olunması gerekmektedir. Böylece ikamet ettiği yer olarak devlet kişiyi nerede bulacağına dair kesin bir bilgiye sahip olur. Eğer yapılan ikametgah değişikliği bildirilmez ya da geç bildirilirse o zaman ceza uygulanır. Bu ceza 1 ay içerisinde Defterdar muhasebe müdürlüğüne ya da mal müdürlüğü ne yapılmalıdır. Eğer bu süre içerisinde yine ceza ödenmez ise o zaman belli oran dahilinde ceza daha yüksek noktaya çıkmaktadır.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlar için adres beyanı

Yine 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 50 inci maddesinin ikinci fıkrasında şu ifadeler kullanılıyor:

“Yerleşim yeri adreslerinin tutulmasında kişilerin yazılı beyanı esas alınır. Bildirim nüfus müdürlüklerine ve dış temsilciliklerimize adres beyan formuyla yapılır.”

Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında ise konu ile ilgili şu ifadeler kullanılıyor:

“Dış temsilciliklere verilen adres beyan formları Genel Müdürlüğe elektronik ortamda veya nüfus kaydının bulunduğu yerin nüfus müdürlüğüne form olarak gönderilir. Dış temsilciliğin bulunmadığı ülkelerdeki vatandaşların adres bildirimleri Genel Müdürlüğe posta ile gönderilebilir ya da elektronik ortamda yapılabilir.”

Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 51. maddesine ve Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliğinin 14. maddesine göre, adres değişikliğinin yirmi iş günü içerisinde ilçe nüfus müdürlüklerine bildirilmesi gerekmektedir. Aksi halde, Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 68. maddesine göre idari para cezası kesilmektedir
Nüfus Hizmetleri Kanunu m. 68/1-c: “(Değişik: 14/1/2016-6661/12 md.) Adres değişikliğini bildirme yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyenlere 50 Türk lirası, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara 1000 Türk lirası idarî para cezası, yurt içinde mülkî idare amirlerince, yurt dışında ise dış temsilciliklerce verilir.”
Not: Ceza her yıl güncellenmektedir.

Makalemizi Oylar Mısınız?

Bu gönderiyi paylaş

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?