2019 Yılı Tüketici Hakem Heyetlerine Başvurularda Parasal Sınırlar

Tüketici Hakem Heyetlerine Başvurularda Parasal Sınırlar

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68’inci maddesinde tüketicilerin hangi tutarlar için tüketici hakem heyetlerine başvurabilecekleri; tüketici hakem heyetlerine başvurabilecekleri durumlarda il tüketici hakem heyetine mi yoksa ilçe tüketici hakem heyetine mi başvuracakları düzenlenmiştir.Bu hükme göre Kanunda belirlenen limitler, her yıl ilgili yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ilan edilen yeniden değerleme oranıyla güncellenerek uygulanmaktadır. (Bu artışların hesabında on Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz.)2018 yılı için yeniden değerleme oranı olarak % 23,73 belirlenmiştir.Bu hükmeler çerçevesinde, 2019 yılında tüketici hakem heyetlerine başvuruda dikkate alınacak limitler aşağıda yer almaktadır. Buna göre, gelecek yıl Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak  başvurularda, değeri 5.650 Türk Lirası’nın altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri,büyükşehir belediyesi statüsünde olan illerde 5.650 Türk Lirası ile 8.480 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,büyükşehir belediyesi  statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 8.480 Türk Lirası’nın altında bulunan  uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan illere  bağlı ilçelerde 5.650 Türk Lirası ile 8.480 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri görevli olacak.Başvurular hangi tüketici hakem heyetine yapılacaktır?Başvuru, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu yerde görevli olan tüketici hakem heyetine yapılabileceği gibi, işlemin yapıldığı yer tüketici hakem heyetine de yapılabilecektir. Yani burada seçim hakkı tüketiciye aittir.Örneğin tüketici ürünü Adana’dan almış olsun ve İstanbul’da ikamet ediyor olsun. Bu durumda dilekçe ister Adana’da, ister İstanbul’da bulunan tüketici hakem heyetine verilebilecektir.
Daha fazla bilgi için doğrudan 05321670913 numaralı telefondan veya diğer iletişim yollarından irtibata geçebilirsiniz.

 
Makalemizi Oylar Mısınız?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?