Yeni ZMSS Genel Şartları’nın Uygulama Alanı Bulduğu 2015 Tarihinden Sonra Düzenlenen Poliçelerde, Sigorta Şirketlerinin Geçici İş Göremezlik Zararından Sorumluluğunun Devam Eder

Yeni ZMSS Genel Şartları’nın Uygulama Alanı Bulduğu 2015 Tarihinden Sonra Düzenlenen Poliçelerde, Sigorta Şirketlerinin Geçici İş Göremezlik Zararından Sorumluluğunun Devam Eder

Yeni ZMSS Genel Şartları’nın Uygulama Alanı Bulduğu 2015 Tarihinden Sonra Düzenlenen Poliçelerde, Sigorta Şirketlerinin Geçici İş Göremezlik Zararından Sorumluluğunun Devam EderANTALYABÖLGE İDARE MAHKEMESİ4. HUKUK DAİRESİ
Esas : 2019/686Karar : 2019/1614
“…Ancak 01.06.2015 tarihinde yürürlüğe giren yeni genel şartlarda yer alan muvakkat iş göremezlik zararının hakikaten tedavi gideri mahiyetinde olup olmadığı ve 2918 sayılı Yasanın amacının da böyle olup olmadığının tartışılması gerekir. 2918 sayılı yasanın 98.maddesinde geçici iş göremezlik giderlerinin tedavi dahilinde bulunduğuna ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Mahiyeti itibariyle de belirli süre çalışamamanın karşılı olan bu tazminatın tedavi ile bir bağı bulunmamaktadır. KTK 90.maddesine göre genel şartlar Yasa çerçevesinde hazırlanacağına göre, genel şartlar A-5,b maddesine üst norm olan Trafik Yasasına mugayir biçimde yazılan ” geçici iş göremezliğin sağlık gideri teminatı kapsamında olduğu ve SGK’nın sorumlu olduğu” ibaresinin bir bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Çünkü Trafik Yasasının amacına, ruhuna aykırı şekilde Genel Şartlarda düzenleme yapılamaz. Bu sebeple kanaatimizce sürücü ve işleten yanında sigorta şirketlerinin de halen bu tazminat kaleminden sorumlulukları devam etmektedir…”

Makalemizi Oylar Mısınız?

Bu gönderiyi paylaş

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?