YARGILAMANIN YENİLENMESİ HALİNDE ÖNCEKİ YARGILAMADA GÖREV YAPAN HAKİMİN AYNI İŞTE GÖREV ALAMAYACAĞI KARARI

Yargıtay11. Ceza Dairesi
Esas : 2020/527Karar Numarası : 2020/722Karar Tarihi : 03.02.2020
YARGILAMANIN YENİLENMESİ HALİNDE ÖNCEKİ YARGILAMADA GÖREV YAPAN HAKİMİN AYNI İŞTE GÖREV ALAMAYACAĞI – Yargılamanın Yenilenmesi İsteminin Hükmü Veren Mahkemeye Sunulacağı – Bu Mahkemenin İstemin Kabule Değer Olup Olmadığına Karar Vereceği – İlk Kararı Veren Hâkimin Olayla İlgili Kanaatinin Oluştuğu – Görüşünün İlk Hükümle Belirginleştiği – Yeniden Yargılama Aşamasında Ya Da Bu Aşamaya Götürecek Talebin Kabule Değer Olup Olmadığına Dair Vereceği Kararda Önceki Kanaat Ve Görüşünün Etkisi Altında Kalabileceği – Bu Nedenle Adil Yargılama Hakkının Bir Uzantısı Olarak Olaya Tamamen Yabancı, Farklı Bir Hâkimin Yargılamanın Yenilenmesi Talebini İncelemesi Gerektiği
ÖZETİ: Yargılamanın yenilenmesi hâlinde önceki yargılamada görev yapan hâkim aynı işte görev alamaz” şeklindeki düzenleme ile aynı Kanun’un 318/1. maddesindeki “Yargılamanın yenilenmesi istemi, hükmü veren mahkemeye sunulur. Bu mahkeme, istemin kabule değer olup olmadığına karar verir.” biçimindeki düzenleme karşısında, ilk kararı veren hâkimin olayla ilgili kanaatinin oluştuğu, görüşünün ilk hükümle belirginleştiği, yeniden yargılama aşamasında ya da bu aşamaya götürecek talebin kabule değer olup olmadığına dair vereceği kararda önceki kanaat ve görüşünün etkisi altında kalabileceği, bu nedenle adil yargılama hakkının bir uzantısı olarak olaya tamamen yabancı, farklı bir hâkimin yargılamanın yenilenmesi talebini incelemesi gerektiği cihetle, somut olayda mahkûmiyet hükmünü veren Hakim yargılamanın yenilenmesi talebini değerlendiremeyecektir.
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün 11.12.2019 tarih ve 2019/15727 sayılı kanun yararına bozma istemine atfen, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 18.12.2019 tarih ve KYB-2019/128568 sayılı ihbarname ile;
213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na aykırı davranmak suçundan sanık …’ün anılan Kanun’un 359/b-1 ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 43 ve 62. maddeleri uyarınca (iki kez) 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezaları ile cezalandırılmasına dair Gaziosmanpaşa 16. Asliye Ceza Mahkemesinin 17/12/2018 tarihli ve 2017/14 esas, 2018/607 sayılı kararının kesinleşmesini müteakip, sanık tarafından yapılan yargılamanın yenilenmesi talebinin reddine ilişkin Gaziosmanpaşa 16. Asliye Ceza Mahkemesinin 08/07/2019 tarihli ve 2017/14 esas, 2018/607 sayılı ek kararına yönelik itirazın reddine dair merci İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesinin 02/08/2019 tarihli ve 2019/690 değişik iş sayılı kararının, ” 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 23/3. maddesinde yer alan “Yargılamanın yenilenmesi hâlinde önceki yargılamada görev yapan hâkim aynı işte görev alamaz” şeklindeki düzenleme ile aynı Kanun’un 318/1. maddesindeki “Yargılamanın yenilenmesi istemi, hükmü veren mahkemeye sunulur. Bu mahkeme, istemin kabule değer olup olmadığına karar verir.” biçimindeki düzenleme karşısında, ilk kararı veren hâkimin olayla ilgili kanaatinin oluştuğu, görüşünün ilk hükümle belirginleştiği, yeniden yargılama aşamasında ya da bu aşamaya götürecek talebin kabule değer olup olmadığına dair vereceği kararda önceki kanaat ve görüşünün etkisi altında kalabileceği, bu nedenle adil yargılama hakkının bir uzantısı olarak olaya tamamen yabancı, farklı bir hâkimin yargılamanın yenilenmesi talebini incelemesi gerektiği cihetle, somut olayda mahkûmiyet hükmünü veren Hakim …’in yargılamanın yenilenmesi talebini değerlendiremeyeceği gözetilmeden, itirazın bu yönden kabulü yerine, yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden” bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca, bozulması istenilmiş olmakla,
Dosya incelendi, gereği görüşüldü:
İncelenen dosya içeriğine göre; kanun yararına bozma istemine atfen düzenlenen ihbarname içeriği yerinde görülmekle, Gaziosmanpaşa 16. Asliye Ceza Mahkemesi‘nin 08.07.2019 tarihli 2017/14 Esas ve 2018/607 Karar sayılı yargılamanın yenilenmesi talebinin kabule değer görülmediği gerekçesiyle reddine dair ek kararına ilişkin mercii İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 02.08.2019 tarih ve 2019/690 Değişik İş sayılı itirazın reddine yönelik kararının, CMK’nin 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, müteakip işlemlerin mahallinde ifasına, dosyanın mahalline gönderilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına İADESİNE, 03.02.2020 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

Makalemizi Oylar Mısınız?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?