WEB SİTESİNE SALDIRI

WEB SİTESİNE SALDIRIÖzet : Katılana ait siteye saldırının yapıldığı iddia edilen www. … .com isimli sitenin hangi tarihe kadar aktif olduğu, ticari bir site olup olmadığı, statik değişmez IP kullanılıp kullanılmadığı hususları araştırılarak ve gerektiğinde katılanın iddiaları ve sanıkların savunmaları dikkate alınarak konusunda uzman bir bilirkişi veya bilirkişi heyetinden rapor alınarak sonucuna göre sanıkların hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekir.
WEB SİTESİNE SALDIRI – TARAFLAR ARASINDAKİ YAZIŞMALARIN HİZMET SAĞLAYICIDAN TEMİN EDİLMESİ GEREKTİĞİ – BİLİRKİŞİ
T.C.Yargıtay8. Ceza Dairesi
Esas : 2018/1447 Karar : 2019/18 Karar Tarihi : 07.01.2019
Gereği görüşülüp düşünüldü:
Katılanın temyiz dilekçesine ekli olarak sanık … ile arasındaki e-mail yazışma içeriklerini sunması karşısında; bu yazışma örneklerinin hizmet sağlayıcı firmadan temin edilmesi, hizmet sağlayıcı firmadan temin edilememesi halinde katılanın e-mail adresinden yazışma örnekleri temin edilerek, bu husus sanık … …’e sorulduktan sonra katılana ait siteye saldırının yapıldığı iddia edilen www. … .com isimli sitenin hangi tarihe kadar aktif olduğu, ticari bir site olup olmadığı, statik değişmez IP kullanılıp kullanılmadığı hususları araştırılarak ve gerektiğinde katılanın iddiaları ve sanıkların savunmaları dikkate alınarak konusunda uzman bir bilirkişi veya bilirkişi heyetinden rapor alınarak sonucuna göre sanıkların hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken, eksik araştırmayla yazılı şekilde beraat kararları verilmesi,
Bozmayı gerektirmiş, katılanın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, 07.01.2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Makalemizi Oylar Mısınız?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?