Velayet Davası Ne Kadar Sürer

Çocuk Velayet Davası Gaziantep Ağır Ceza - Anlaşmalı Boşanma - Çekişmeli Boşanma - İşçi - İdari Dava - İş Davası - Velayet - Miras - Tüketici - Avukatı

Velayet Davası Ne Kadar Sürer

Boşanma Davası Sonrası Açılan Velayet Davaları Ne Kadar Sürer?

Boşanma davası karar verilmesi ile velayet konusu da, mahkemece karara bağlanır. Velayet hakkında daha sonra boşanmış eşler arasında bazı sorunlar olana, örneğin çocuğu göstermeme, çocuğun tercih hakkının değişmesi, yada çocuğa bakılmaması,

Kötü muamele gibi bir çok nedenden dolayı, yeniden boşanmış eş velayeti bulunduran eşe karşı velayetin kaldırılması yada değiştirilmesi için dava açılabilmektedir.

Buda makalemizin konu başlığı olan velayet davası ne kadar sürer sorusunu oluşturmaktadır.

Velayet Davası

Velayet davası dahilinde dilekçe aşaması ve duruşmanın yapılmasından önce gerçekleşen ön inceleme süreci yer alır. Böylece dilekçe dahilinde ön inceleme aşaması 60 gün olarak sunulur. Bunun beraberinde ön inceleme yapılması ve eksik delillerin toplanması amacıyla 2. duruşmaya kadar belirli olarak 70 gün süre verilir.

Velayet davası ikinci duruşması ile birlikte mevcut deliller ve tanıkların anlattığı bilgiler doğrultusunda karar verilir. Ancak bu esnada mutlaka uzman bir görüş alınması gerekecektir bunun beraberinde ise rapor hazırlanması da bu aşama içerisinde gerçekleşir.

Velayet Davası Sonucu

Yukarıda belirtilen durumlar doğrultusunda mevcut aşama süreleri kesin olarak belirlenmiştir. Verilen sürenin azalması ya da artması gibi bir durum söz konusu değildir. Velayet davaları ile birlikte net sonuçlanma süresi 209 gün olarak kabul edilir. Ancak dava görülen mahkemenin durumu yoğunluğu ve tayin durumu gibi çeşitli nedenlerden dolayı süreç üzerinde değişiklik meydana gelebilir. Gerçekleşen velayet davası sonucu ile birlikte velayet anneye ya da babaya verilir. Mahkeme kararı bünyesinde velayetin engellenmesi gibi durumlar mevcut olur. Ancak bunun dışında mahkeme dışı kararlar geçerli değildir.

Ceza, Ağır Ceza, Asliye Ceza, Sulh Hukuk, Adalet, Gaziantep, Tazminat, idari dava Avukatı, Haberler, News, Uyuşturucu, Cinsel Taciz, Sosyal Medya, Hacker, Siber Suç, Cezaevi, Gardiyan, Savcı, Başsavcı, Adliye, Zabıt Katibi, Hakim, Cinayet, Gasp, Yaralama, Yankesicilik, Tecavüz, İstismar, Whatsapp, Twitter, Instagram, Kadına Şiddet, Velayet, Nafaka

Velayetin Kaldırılması – Değiştirilmesi Davası Ne Kadar Sürer?

Avrupa Birliği içerisinde oluşturulan “Avrupa Adaletin Etkinliği Komisyonu” davaların sonuçlanma süreleri ile ilgili dava aşamaları ve süreleri hakkında belirli kriterler oluşturmuş ve bu sürelerin uygulanması tavsiye edilmiştir.

Bu sürelerin uygulanması ile davaların kısa sürede sonuçlanması ve vatandaşın adalet duygusu ve güven duygusunun artacağı vurgulanmıştır.

Bizimde taraf olduğumuz yukarıda belirtilen komisyon toplantılarına ülke olarak katılım sağlanmış, davaların aşamaları ve makul sonuçlanma sürelerinin hukuk sistemine uygun olacağı düşünülerek, pilot şehirlerde uygulamaya başlanmıştır.

Bu tarz uygulamaların hantallaşmış mahkeme sisteminde, başarıya ulaşmasının zaman alacağı aşikardır.

Velayet davalarının sonuçlanma süresi incelenirken, dava aşamalarının da önemli olduğu unutulmamalıdır.

Objektif olarak bakıldığında dava açan veya açılan tarafa tanınan anayasal hak ve süreler verilmesi ve beklenilmesi aile mahkemelerince verilen kararların inandırıcılığı ve tarafsızlığı açısından önemlidir. Velayetin değiştirilmesi hakkında bilgi için

Velayet davası süreci basit yargılama usulüne göre göre yapılmaktadır. Bu nedenle velayet davalarının sonuçlanmasında ki hedeflenen makul sonuçlanma süresi 209 gündür

Velayet davası nasıl açılır?

Velayet davaları uzmanlık gerektiren davalardır. Velayetin değiştirilmesini gerektiren durumlar varsa haklı sebepleri gösterir dava dilekçesi ile yetkili aile mahkemesine başvuruda bulunularak dava açılabilir.

Evlilik dışında doğan çocuğun velayeti kime aittir?

Bu konuda halk arasındaki tabirle gayrimeşru çocuğun velayetinin kimde olacağı merak konusudur. Ana ve baba evli değilse velayet anaya aittir. Ana küçük, kısıtlı veya ölmüş ya da velayet kendisinden alınmışsa hâkim, çocuğun menfaatine göre, vasi atar veya velayeti babaya verir.

Üvey Çocukların Velayeti Nasıl Olur?

Eşler, ergin olmayan üvey çocuklarına da özen ve ilgi göstermekle yükümlüdürler. Kendi çocuğu üzerinde velayeti kullanan eşe diğer eş yardımcı olur; durum ve şartlar zorunlu kıldığı ölçüde çocuğun ihtiyaçları için onu temsil eder.

Velayetin Kapsamı Nedir?

Ana ve baba, çocuğun bakım ve eğitimi konusunda onun menfaatini göz önünde tutarak gerekli kararları alır ve uygularlar.

Çocuk, ana ve babasının sözünü dinlemekle yükümlüdür.

Ana ve baba, olgunluğu ölçüsünde çocuğa hayatını düzenleme olanağı tanır; önemli konularda olabildiğince onun düşüncesini göz önünde tutarlar.

Çocuk, ana ve babasının rızası dışında evi terk edemez ve yasal sebep olmaksızın onlardan alınamaz.

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

Makalemizi Oylar Mısınız?

Bu gönderiyi paylaş

Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments

Call Now

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?