Reşit Olmayanla Birden Fazla Rızayla Cinsel İlişki

Reşit Olmayanla Birden Fazla Kere Buluşarak Rızayla Cinsel İlişki konusunda Yargıtay 14. Ceza Dairesi Esas : 2013/3549 Karar : 2014/13796 Karar Tarihi : 04.12.2014 sayılı kararı incelendiğinde 

Reşit olmayanla rızaya dayalı cinsel ilişki birden fazla kere ise

“……………..Dosya içerisinde bulunan nüfus kaydına göre, 17 yaşı içerisinde olan ve sanıkla arasında arkadaşlık ilişkisi bulunan mağdurenin evinin yakınlarında bulunan okulun kömürlüğe giderek sanıkla  cinsel ilişkiye girdiği, başka bir tarihte de babasının dükkanın üst katında sanıkla buluştuğu tüm dosya kapsamından anlaşılmakla, sanığın eylemlerini cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedenle gerçekleştirdiğine ilişkin her türlü şüpheden uzak, kesin, yeterli somut delil bulunmadığı gözetilmeksizin, sanığın TCK.nın 104/1. maddesinden mahkûmiyeti ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan beraati yerine yazılı şekilde karar verilmesi, Kanuna aykırı, sanık müdafiin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükümlerin 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek 1412 sayılı CMUK.nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 04.12.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi……………… denilmiştir.


Ayrıca reşit olmayanla cinsel ilişkide bazen hatayla yanılma durumları da olabilmektedir. Reşit olmayanla cinsel ilişki de bu kişi reşit olduğunu söyleyerek kişileri yanıltabilmektedir. Bu hususta da Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2020/11001 E.  ,  2021/2763 K. sayılı kararı incelenecek olursa 

…………..Sanığın aşamalardaki mağdurenin kendisine on beş yaşını bitirdiğini söylediği yönündeki savunması, mağdure beyanları, mahkemece mağdurenin on altı – on yedi yaşlarında göründüğüne dair yapılan gözlem ve tüm dosya içeriği nazara alındığında, olayda 5237 sayılı TCK’nın 30. maddesinde düzenlenen hata hükümlerinin uygulanma koşullarının bulunduğu ve mevcut haliyle eylemin 5237 sayılı TCK’nın 104/1. maddesinde düzenlenen reşit olmayanla cinsel ilişki suçunu oluşturup, mağdurenin duruşmada şikayetinden vazgeçtiği gözetilerek karar verilmesi gerekirken suç vasfının tayininde yanılgıya düşülerek yazılı şekilde hüküm kurulması Kanuna aykırı, sanık … müdafisinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 06.04.2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi………..

denilerek reşit olmayanla rızaya dayalı cinsel ilişki suçunda mağdurun da eylemlerinin iyi araştırılması gerektiği ortaya konulmuştur. Konu hakkında fikir ve yorumlarınızı aşağıda yorumlar bölümünde paylaşabilirsiniz.

Makalemizi Oylar Mısınız?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?