Muris Muvazaası Davası Ne Zaman Açılır ?

Muris Muvazaası Davası Ne Zaman Açılır ?Miras bırakanın hayattayken bazı sebeplerle mallarını devretmesi mirasçılar açısından sıkça karşılaşılan bir sorun. Miras bırakan kimi zaman mirasçılarından birini kayırmak, kimi zaman da mirasçılarının alacaklılarından mal kaçırmak yahut da mirasçılarının tamamını mirasından mahrum kılmak amacıyla hileli işlemlerle malvarlığını devredebilmektedir.
Gayrimenkulleri bulunan miras bırakan genellikle; tapuda görünüşte bir satış veya ölünceye kadar bakma sözleşmesine istinaden devir işlemi yaparak, mirasçılardan mal kaçırabilmektedir. Miras bırakanın gerçek gayesini gizleyerek, mal kaçırma amacıyla yaptığı bu işlemlere muris muvazaası denmektedir.
Murisin yaptığı bu tür tasarruflar  muvazaa sebebiyle iptale tabidir. Açılacak bir tapu iptal davası ile gayrimenkulün mirasçılar adına tescili sağlanabilmektedir. Muris muvazaasının sebebiyle zamanaşımı süresi uygulanmaksızın bu davaların açılması mümkündür.
Muris muvazaası, kimi zaman da mirasçıların alacaklılarından mal kaçırmak amacıyla yapılmaktadır. Mirasçıların birinden alacaklı olan tarafın da muris muvazaasına dayanarak iptal davası açması mümkündür. Alacaklının iptal davası açabilmesi için borçlu olan mirasçıdan alacağını tahsil edememesi, borçlunun acz içinde olmasına bağlıdır.

Makalemizi Oylar Mısınız?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?