Tüketici Hukuku

Tüketici hukuku; ayıplı, hasarlı vb. hizmet sunulması karşılığında, satıcı ve alıcı arasında uzlaşma sağlanamazsa başvurulabilecek bir hukuk alanıdır. Tüm Dünyada gelişen sanayileşme ve hizmet alanlarından sonra kurulan bu hukuk alanı, kişilerin mağduriyetlerini gidermektedir. Tüketici, ücreti karşılığında yapmış olduğu alışveriş veya satın almış olduğu hizmetin vaat edilen karşılığını bulamazsa, belli başlı haklara sahip olmaktadır. (Bakınız: Tüketici hakları) Hizmet verici veya satıcı, mağdur ettiği tüketiciye karşılık olarak yapması gereken yükümlülükleri yerine getirmezse, belli alanlara başvuru yapılarak hakkında şikâyet oluşturulur.
Tüketici hukuku nedir sorusunun yanıtını verdikten sonra, tüketici kanunu düzenlemelerinde yer alan bilgileri anlatacağız.
Tüketici Kanunu Düzenlemeleri
Tüketici kanunu düzenlemeleri, yaşanılması mümkün olan her duruma engel olmak için oldukça kapsamlı ve fazladır. Bunlardan bazılarını belirtmek gerekirse;
Temerrüt hali de dâhil olmak üzere, bileşik faiz uygulaması yasaktır
Kanunlarda yazılı olarak düzenleneceği belirtilen tüm tüketici sözleşmeleri en az on iki punto büyüklüğünde ve okunulabilir şekilde düzenlenmelidir
Sözleşmede öngörülen koşulların, keyfi bir şekilde sözleşme süresi içerisinde tek taraflı olarak tüketici aleyhine değiştirilmesi yasaktır
Gerçeği yansıtmayan indirimli satış kampanyaları yasaktır
Elektrik, su, doğalgaz vb. aboneliklerde tüketici istediği zaman fesih yapabilir
Tüketici hukuku nedir ve bundan oluşan haklar nelerdir sorularının yanıtını bilmek, kişilerin daha az mağduriyet yaşaması için oldukça önemlidir.
Tüketici Mahkemesi
Tüketici mahkemesi görev alanı, 6502 sayılı Tüketici Kanunlarında belirtilmiştir. Bu düzenlemeye göre; “ Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan kaynaklanan uyuşmazlıklarda tüketici mahkemeleri görevlidir”.
Bir tüketim veya kullanım söz konusu olmayan durumlarda tüketici sözleşmesinden bahsedilemez. Fakat bazı durumlarda tüketim ve kullanma söz konusu olmadığı halde tüketicinin taraf olduğu sözleşme tüketici işlemi niteliğinde olabilir. Örneğin; Bir doktorun hastasını tedavi ederken, özensiz veya kusurlu davranışı nedeni ile bir zarar oluşması durumunda, taraflar arasındaki hukuki ilişki tüketici işlemi olduğundan konu ile ilgili olarak Tüketici Mahkemesine başvurulur. (Burada esas alınması gereken durum yapılan işlem ve oluşsan zarar olmaktadır)
Satın aldığınız mal veya hizmet ile ilgili olarak yaşadığınız sıkıntılarda; Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis ve Şanlıurfa illeri kapsamında; alanında deneyimli ve uzman kadrosuyla tüketici avukatı hizmeti veren ofisimize başvurmanız yeterlidir.

Gaziantep Ağır Ceza - Anlaşmalı Boşanma - Çekişmeli Boşanma - İşçi - İdari Dava - İş Davası - Velayet - Miras - Tüketici - Avukatı

Ayıplı camlar nedeniyle nakliye, montaj ve cam bedellerine ilişkin tazminat davası

Ayıplı camlar nedeniyle nakliye, montaj ve cam bedellerine ilişkin tazminat davası T.C.Yargıtay 13.Hukuk dairesi Esas No : 2014/14395 Karar No : 2014/34923 Karar Tarihi : 10.11.2014 Taraflar arasındaki malın ayıplı olmasından kaynaklanan davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi …

Ayıplı camlar nedeniyle nakliye, montaj ve cam bedellerine ilişkin tazminat davası Devamı »

Maddi Hasar Araba Trafik Kazası Ölüm Yaralanma Tazminat Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Araç Tamirini Konu Alan Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacağın Tahsili Davasında Görevli Mahkeme

 Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacağın Tahsili Davasında Görevli Mahkeme Yargıtay 15. Hukuk Dairesi Esas : 2017/874 Karar : 2019/516 Karar Tarihi : 11.02.2019“İçtihat Metni”Mahkemesi : Asliye Hukuk Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün duruşmalı olarak temyizen tetkiki davalı vekili tarafından istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen günde davacı vekili Avukat,,, ile davalı vekili Avukat ,,, …

Araç Tamirini Konu Alan Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacağın Tahsili Davasında Görevli Mahkeme Devamı »

Araç Kiralama Rent a car Sözleşme Kefil Trafik Kaza Senet Borç Genel Gaziantep Ağır Ceza - Anlaşmalı Boşanma - Çekişmeli Boşanma - İşçi - İdari Dava - İş Davası - Velayet - Miras - Tüketici - Avukatı

ARAÇ TAMİRİNİ KONU ALAN ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAĞIN TAHSİLİ

ARAÇ TAMİRİNİ KONU ALAN ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAĞIN TAHSİLİT.C YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ ESAS NO : 2017/874 KARAR NO : 2019/516 KARAR TARİHİ : 11.02.2019 Mahkemesi : Asliye Hukuk Mahkemesi ARAÇ TAMİRİNİ KONU ALAN ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAĞIN TAHSİLİ DAVASINDA GÖREVLİ TÜKETİCİ MAHKEMESİ. Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün duruşmalı olarak temyizen tetkiki davalı vekili …

ARAÇ TAMİRİNİ KONU ALAN ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAĞIN TAHSİLİ Devamı »

Araç Kiralama Rent a car Sözleşme Kefil Trafik Kaza Senet Borç Genel Gaziantep Ağır Ceza - Anlaşmalı Boşanma - Çekişmeli Boşanma - İşçi - İdari Dava - İş Davası - Velayet - Miras - Tüketici - Avukatı

Araç satışına ilişkin tescilin iptali

Araç satışına ilişkin tescilin iptali YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası : 2016/31292 Karar Numarası : 2017/1772 Karar Tarihi : 14.02.2017TÜKETİCİ MAHKEMESİNİN GÖREV ALANI Aracını Satmak Amacıyla Oğlu Aracılığı İle ….Com Adlı Siteye İlan Bıraktığı – Yasa Kapsamında Olması İçin Mutlak Surette Taraflardan En Az Birisinin Tüketici Vasfını Taşıması Gerektiği – Davacının Mesleki Faaliyet Kapsamında …

Araç satışına ilişkin tescilin iptali Devamı »

2020 YILI TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİYLE HAL HAKEM HEYETLERİNİN PARASAL SINIRLARI

TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİYLE HAL HAKEM HEYETLERİNİN PARASAL SINIRLARI  5957 sayılı sebze ve meyveler ile yeterli arz ve talep derinliği bulunan diğer malların ticaretinin düzenlenmesi hakkında kanun hal hakem heyeti ve toptancı hal konseyi madde 10_Üreticiler ile meslek mensupları arasında veya meslek mensupları kendi aralarında bu kanunu uygulaması ile ilgili olarak ortaya çıkan uyuşmazlıklara çözüm bulmak …

2020 YILI TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİYLE HAL HAKEM HEYETLERİNİN PARASAL SINIRLARI Devamı »

Tokmak, Terazi, Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

2020 YILI İSTİNAF VE TEMYİZ PARASAL SINIRLAR VE SÜRELER

HMK EK MADDE: Tüketici mahkemesinin parasal görev sınırı : 01.01.2020’den sonra ilçelerde 6.920 TL’yi aşan büyükşehir statüsünde olan illerde ve büyükşehir statüsünü olmayan illerin merkezlerinde 10.390 TL’yi aşan uyuşmazlıklarda görevlidir. Senetle ıslah sınırı(HMK 200,201) 01/01/2019’dan sonra 660 TL 01/01/2020’den sonra 4480 TL Senetle ispat sınırı(HMK 369)01.01.2019 den sonra 88.210 TL, 01.01.2020 den sonra 108.120 TL …

2020 YILI İSTİNAF VE TEMYİZ PARASAL SINIRLAR VE SÜRELER Devamı »

2019 Yılı Tüketici Hakem Heyetlerine Başvurularda Parasal Sınırlar

Tüketici Hakem Heyetlerine Başvurularda Parasal Sınırlar 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68’inci maddesinde tüketicilerin hangi tutarlar için tüketici hakem heyetlerine başvurabilecekleri; tüketici hakem heyetlerine başvurabilecekleri durumlarda il tüketici hakem heyetine mi yoksa ilçe tüketici hakem heyetine mi başvuracakları düzenlenmiştir.Bu hükme göre Kanunda belirlenen limitler, her yıl ilgili yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanunu …

2019 Yılı Tüketici Hakem Heyetlerine Başvurularda Parasal Sınırlar Devamı »

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?