Miras Hukuku

Miras Hukuku
Ölüm üzerine kişiliğin sona ermesi ve kişi olmanın getirdiği haklardan yararlanma imkanı kalmaması sebebiyle ölen kişinin özel hukuktan doğan hak ve borç ilişkilerinin kime nasıl geçeceğini düzenleyen özel hukuk alanına miras hukuku denir. Miras hukuku, temelde medeni hukukun bir alt dalı olarak incelenmektedir. Devlet hariç olmak üzere tüm tüzel kişiler atanmış mirasçı olabilir.

Hukukumuzda miras hakkı Anayasa’da düzenlenmiş ve güvence altına alınmıştır. Buna göre Anayasa’mızın mülkiyet hakkı başlıklı maddesinde “Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz.” İfadeleri yer almaktadır.

Ölen bir kimseden kalan her şey tereke adını almaktadır. Doğrudan doğruya kişiye bağlı olan haklar terekede yer almaz. Manevi tazminatı kişi ölmeden önce ileri sürmediyse bunu talep etme hakkı mirasçılara geçmez, ancak kişi bunları ileri sürdükten sonra ölürse mirasçılarına geçecektir. Evliliğin butlanı davası, kişilik hakları, velayet ve babalık davası da terekede yer alabilecek haklardandır.

Ölüme bağlı tasarruflar maddi anlamda ölüme bağlı tasarruflar ve şekli anlamda ölüme bağlı tasarruflar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Maddi anlamda ölüme bağlı tasarruflar, miras bırakanın yerine getirilmesini istediği istekleridir. Şekli anlamda ölüme bağlı tasarruflar ise miras bırakanın son isteklerinin belirli şekil kurallarına uyarak açıklamasıdır.

Bir kimseye ait malvarlığının parçalanmaksızın, tümüyle, alacak ve borçlarıyla birlikte ve tek bir hukuki işlemle başka bir kimseye geçmesine külli halefiyet denir. Miras bırakanın mirasçıları külli halef durumundadırlar. Külli halefler ölüm ile birlikte kendiliğinden terekeye sahip olurlar. Vasiyet alacaklıları ise cüz’i haleftirler ve kendiliğinden terekeye sahip olamazlar. Cüz’i halef yalnızca, külli halef olan mirasçıdan kendisine bırakılmış olan haklar için talep hakkı elde eder. Külli halefler miras bırakanın borçlarından da sorumlu iken cüz’i halefler miras bırakanın borçlarından sorumlu değillerdir. Bir başka deyişle vasiyet alacaklısı kanunen mirasçı değildir.

Yasal mirasçılar kan bağı yoluna dayanan mirasçılar, evlatlıklar ve devlet olabilmektedir. Devlet hiçbir mirasçısı olmayan kişilerin yasal mirasçı olur. Bizim hukuk sistemimizde zümre sistemi kabul edilmiştir. Buna göre:

1. Zümre
Miras bırakanın altsoyudur ve bunlar eşit derecede mirasçıdırlar. Miras bırakandan önce ölmüş olan çocukların yerini kendi altsoyları alır.
2. Zümre
Miras bırakanın ana-babası ve onların altsoyudur. Ana ve baba eşit olarak mirasçıdır. Eğer ana-baba ölmüşse mirasçılar miras bırakanın kardeşleri ve kardeşlerinin altsoyu olmaktadır.

3. Zümre
Miras bırakanın büyük anne ve babasıdır. Miras bırakandan önce ölmüş olan büyük ana ve büyük babanın yerini kendi altsoyları alır. Sağ kalan eş varsa amca, dayı, hala ve teyzenin altsoyuna mirastan pay verilmez.

Faiz Ev Kredi Mortgage Banka Kefil Gaziantep Ağır Ceza - Anlaşmalı Boşanma - Çekişmeli Boşanma - İşçi - İdari Dava - İş Davası - Velayet - Miras - Tüketici - Avukatı

Mirasçılar arasında ecri misil talebi

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Esas : 2018/15022 Karar : 2018/19947 sayılı kararı incelendiğinde DAVA TÜRÜ : Ecrimisil Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş olup hükmün davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü. KARARDavacılar … ve … vekili, tarafların müşterek murisi …’ın çocuksuz …

Mirasçılar arasında ecri misil talebi Devamı »

Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Gaziantep Miras Hukuku Avukatı

Miras hukuku ölen kişiye ait taşınır ve taşınmaz mallarını inceler. Miras davaları akrabalar arasında görülmektedir. Çünkü ölen kişinin mirasında hak sahibi olan kişiler yine o kişinin akrabalarıdır. Mirasın nasıl paylaştırılması gerektiği kanunda kesin olarak belirtilmiştir. Eğer ki miras paylaşımında kanun kurallarına bir aykırılık söz konusu olursa bu durumda en iyi miras avukatı ile anlaşıp görüşmeniz …

Gaziantep Miras Hukuku Avukatı Devamı »

Başlıbaşına Ehliyetsizlik, Vekalet Görevinin Kötüye Kullanılması Ve Muris Muvazaası Hukuksal Nedenlerine Dayanarak Miras Payları Oranında İptal Ve Tescil Davası

Başlıbaşına Ehliyetsizlik, Vekalet Görevinin Kötüye Kullanılması Ve Muris Muvazaası Hukuksal Nedenlerine Dayanarak Miras Payları Oranında İptal Ve Tescil Davası Ehliyetsizlik, Vekalet Görevinin Kötüye Kullanılması Ve Muris Muvazaası Hukuksal Nedenlerine Dayanarak Miras Payları Oranında İptal Ve Tescil DavasıÖzet : 1) Terekeye karşı yapılan mülkiyetten kaynaklanan haksız fiil niteliğinde ki muris muvazaası ve elatmanın önlenmesi gibi davaların …

Başlıbaşına Ehliyetsizlik, Vekalet Görevinin Kötüye Kullanılması Ve Muris Muvazaası Hukuksal Nedenlerine Dayanarak Miras Payları Oranında İptal Ve Tescil Davası Devamı »

Tokmak, Terazi, Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

EHLİYETSİZ KİMSENİN YAPMIŞ OLDUĞU İŞLEMİN GEÇERLİLİĞİ

EHLİYETSİZ KİMSENİN YAPMIŞ OLDUĞU İŞLEMİN GEÇERLİLİĞİ Özet : Kanun, tam ehliyetsizlerin yaptıkları hukuki işlemleri batıl sayarken bu gibi kimseleri korumak, kendi menfaatlerine aykırı işlemleri yaparak 3. kişilerce sömürülmelerine engel olmak amacını gütmüştür. Bu tehlikenin ortadan kalktığı normal zekalı bir insanla eşdeğer tarzda hareket ettiği durumlarda, hukuki muamelenin hükümsüzlüğünü ileri sürmek hakkın kötüye kullanılması niteliğinde olacağından …

EHLİYETSİZ KİMSENİN YAPMIŞ OLDUĞU İŞLEMİN GEÇERLİLİĞİ Devamı »

ECRİMİSİL , İNTİFADAN MEN ŞARTLARI , MİRASÇILAR ARASINDA Kİ TALEPLERİN HUKUKİ NİTELİĞİ , MİRAS MALINDAN YARARLANAMAYAN MİRASÇILARIN HAKLARI

ECRİMİSİL , İNTİFADAN MEN ŞARTLARI , MİRASÇILAR ARASINDA Kİ TALEPLERİN HUKUKİ NİTELİĞİ , MİRAS MALINDAN YARARLANAMAYAN MİRASÇILARIN HAKLARI ECRİMİSİL , İNTİFADAN MEN ŞARTLARI , MİRASÇILAR ARASINDA Kİ TALEPLERİN HUKUKİ NİTELİĞİ , MİRAS MALINDAN YARARLANAMAYAN MİRASÇILARIN HAKLARIEcrimisil kelime olarak “bir malın kullanılmasından doğan yararların para ölçüleriyle takdiri” anlamına gelmektedir. Ecrimisil davası; malikin ayni hakkına dayanarak söz …

ECRİMİSİL , İNTİFADAN MEN ŞARTLARI , MİRASÇILAR ARASINDA Kİ TALEPLERİN HUKUKİ NİTELİĞİ , MİRAS MALINDAN YARARLANAMAYAN MİRASÇILARIN HAKLARI Devamı »

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?