İcra-İflas Hukuku

Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Kıymet Takdirine İtiraz Edilmesi Satış İşlemlerini Durdurur Mu ?

Kıymet Takdirine İtiraz Edilmesi Satış İşlemlerini Durdurur Mu ? ÖZET : Kıymet takdiri işlemi satışa hazırlık işlemi olup, kıymet takdir raporunun tebliğ edilmemiş olması, kıymet takdirine itiraz edilmesi, satış talebinde bulunulmasına ve dolayısıyla satış kararı verilmesine engel teşkil etmez.    Yargıtay  12. Hukuk Dairesi Esas : 2016/6547Karar : 2016/25795Karar Tarihi : 20.12.2016 “İçtihat Metni”MAHKEMESİ : İcra …

Kıymet Takdirine İtiraz Edilmesi Satış İşlemlerini Durdurur Mu ? Devamı »

icra iflas suçları beraat

KİRALANANIN TAHLİYESİ VE KESİNLEŞEN İCRA TAKİBİ NEDENİYLE TAHLİYE

KİRALANANIN TAHLİYESİ VE KESİNLEŞEN İCRA TAKİBİ NEDENİYLE TAHLİYE YARGITAY  8. Hukuk Dairesi  Esas : 2018/15499 Karar : 2019/512Karar Tarihi : 17/01/2019 MAHKEMESİ : İcra Hukuk Mahkemesi DAVA TÜRÜ : Kesinleşen Takip Nedeniyle Tahliye Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonucunda Mahkemece verilen davanın kabulüne dair kararın davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Dairenin 11.12.2017 tarihli ve 2017/4368 …

KİRALANANIN TAHLİYESİ VE KESİNLEŞEN İCRA TAKİBİ NEDENİYLE TAHLİYE Devamı »

Emekli maaşının haczine ilişkin

Emekli maaşının haczine ilişkin Emekli maaşının haczine ilişkinEmekli maaşının haczine ilişkin talep olmamasına rağmen haciz işlemi yapılmasıÖzet : Somut olayda, icra takip dosyasında alacaklı vekilinin açıkça borçluya ait emekli maaşının haczine yönelik talebi olmayıp, alacaklı vekilinin istemi sadece bankalara 89/1 haciz ihbarnamesi gönderilmesinden ibarettir. İcra müdürlüğünce bankalara gönderilen haciz ihbarnamelerinde de emekli maaşının haczine yönelik …

Emekli maaşının haczine ilişkin Devamı »

Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Hat, Plaka İçin Verildiğinden, Hattın Haczi de, Plakanın Haczi İle Gerçekleşmiş Olur

Hat, Plaka İçin Verildiğinden, Hattın Haczi de, Plakanın Haczi İle Gerçekleşmiş Olur Özet : Diğer bir ifadeyle minibüs hatları, plakaya bağlı olup onun mütemmim cüzüdür. Hat, plaka için verildiğinden, hattın haczi de, plakanın haczi ile gerçekleşmiş olur. Aynı doğrultuda plaka satıldığında hattın da satışı gerçekleşmiş olur. Bunların birlikte satılmasını zorunlu kılan ekonomik bütünlük olduğundan hat …

Hat, Plaka İçin Verildiğinden, Hattın Haczi de, Plakanın Haczi İle Gerçekleşmiş Olur Devamı »

Tokmak, Terazi, Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Haczedilmezlik şikayeti

 Haczedilmezlik şikayeti YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ Esas No : 2018/11932 Karar No : 2018/12803 Karar Tarihi : 4.12.2018* HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ ( 5393 S.K. 15/Son Md.si’ne Göre Belediyenin Haczedilmezlik Şikayetinin Kabul Edilebilmesi İçin Mahcuzların Kamu Hizmetinde Fiilen Kullanılmasının Zorunlu Olduğu/Asıl Olan Alacaklının Alacağına Kavuşmasını Sağlamak Olduğundan Kural Olarak Borçlunun Tüm Mallarının Haczinin Mümkün Olduğu – Bir …

Haczedilmezlik şikayeti Devamı »

icra iflas suçları beraat

Alacaklılara Zarar Vermek Amacıyla Mirasın Reddi ve Reddin İptali

Mirasın Reddi ve Reddin İptali: 2. Hukuk DairesiEsas : 2010/4303Karar : 2010/16104Karar Tarihi : 05.10.2010MİRASIN REDDİMİRASIN REDDİNİN İPTALİ4721 S. TÜRK MEDENİ KANUNU [ Madde 617 ]“İçtihat Metni”Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup, gereği görüşülüp düşünüldü.Malvarlığı borcuna yetmeyen mirasçı, alacaklılarına zarar vermek amacıyla mirası reddederse; alacaklıları veya iflas …

Alacaklılara Zarar Vermek Amacıyla Mirasın Reddi ve Reddin İptali Devamı »

ALACAK, HİZMETİN İFASI İLE DOĞAR. FATURALARIN KARŞI YANA TEBLİĞ EDİLİP EDİLMEMESİ TEMERRÜDÜN OLUŞMASI BAKIMINDAN ÖNEMLİ

ALACAK, HİZMETİN İFASI İLE DOĞAR. FATURALARIN KARŞI YANA TEBLİĞ EDİLİP EDİLMEMESİ TEMERRÜDÜN OLUŞMASI BAKIMINDAN ÖNEMLİ Yargıtay23. Hukuk DairesiEsas : 2018/154Karar : 2019/2795Karar Tarihi : 18.06.2019MAHKEMESİ : Ticaret MahkemesiTaraflar arasındaki itirazın iptali davasının bozma ilamına uyularak yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı asıl ve karşı davanın reddine yönelik verilen hükmün davalı-karşı davacı vekilince duruşmasız, davacı-karşı …

ALACAK, HİZMETİN İFASI İLE DOĞAR. FATURALARIN KARŞI YANA TEBLİĞ EDİLİP EDİLMEMESİ TEMERRÜDÜN OLUŞMASI BAKIMINDAN ÖNEMLİ Devamı »

Alacak Davalarında Mail,Whatsapp,Facebook Gibi Elektronik Ortamlarda Yapılan Yazışmalar Belge Ve Delil Niteliğindedir

Yargıtay3. Hukuk DairesiEsas : 2017/1014Karar : 2020/4488Karar Tarihi : 10/06/2020“İçtihat Metni”MAHKEMESİ : Asliye Hukuk MahkemesiTaraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı asıl ve birleşen dosyada asıl davanın reddine, birleşen davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraflar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü. …

Alacak Davalarında Mail,Whatsapp,Facebook Gibi Elektronik Ortamlarda Yapılan Yazışmalar Belge Ve Delil Niteliğindedir Devamı »

Aidat Borcunun Ödenmemesine Dayalı Açılacak Tahliye Davası

Aidat Borcunun Ödenmemesine Dayalı Açılacak Tahliye Davası Özet : Aidat borcunun ödenmemesine dayalı açılacak tahliye davası için şart: kiraya verenin ihtarname göndermeden önce mevcut aidat borcunu ödemelidir, aksi halde temerrüt hali doğmadığından dava reddolunmaktadır. Yargıtay 6. Hukuk Dairesi Esas : 2015/2926Karar : 2015/3523 Karar Tarihi : 09.04.2015 “İçtihat Metni” Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih …

Aidat Borcunun Ödenmemesine Dayalı Açılacak Tahliye Davası Devamı »

Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesinin İmza İncelemesinde Son Merci Olarak Kabulü Hususunda Yasal Bir Düzenleme Bulunmamaktadır

Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesinin imza incelemesinde son merci olarak kabulü hususunda yasal bir düzenleme bulunmamaktadır. * Söz konusu raporların anılan kurumdan alınmış ve heyetçe düzenlenmiş olması yerleşik Yargıtay içtihatlarına göre ona üstünlük sağlamayacağından kesin kanaat bildirmeyen mevcut raporlara göre sonuca gidilemez. * Alacaklı tarafından yeni bir bilirkişi incelemesi yapılması talep edildiğine göre mahkemece …

Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesinin İmza İncelemesinde Son Merci Olarak Kabulü Hususunda Yasal Bir Düzenleme Bulunmamaktadır Devamı »

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?