İnternetten Haber Kaldırma, Fotoğraf Kaldırma, Video Kaldırma

İnternet, günümüzde birçok insanın günlük hayatının bir parçası olarak yoğun bir şekilde kullanılmaktadır.

İnternet aracılığıyla günlük işlerin büyük bir kısmı kısa sürede yapılabilmekte ve gelişen sosyal medya uygulamaları sayesinde insanlar sürekli sosyal etkileşim içerisinde olabilmektedir.

Bunun gibi daha birçok avantajı nedeniyle yapılan araştırmaların ortaya koyduğu gibi internet zaman geçtikçe insan hayatının ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir.

Bu durumun olumlu yanlarının yanı sıra insana zarar veren negatif yönleri de bulunmaktadır. Bunların başında internet aracılığıyla yapılan kişilik hakları ihlalleri, online itibar zedelenmesi gelmektedir.

İnternet yoluyla yapılan ihlallerin büyük bir kısmı haber şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bazı durumlarda ise fotoğraf ve video ile ihlal gerçekleşmektedir.

Bu durumlarda hukuk düzeni tarafından korunan kişilik haklarının ihlal edilmesi nedeniyle başvurulması gereken işlemlerden biri internetten haber kaldırma işlemidir.

İnternetten haber kaldırma işlemi içeriğin niteliğine göre internetten fotoğraf kaldırma veya internetten video kaldırma şeklinde yapılabilmektedir. Ancak genelde müvekkiller bize haber sitelerinden haber kaldırma şeklinde gelmektedirler.

İnternetten Haber Nasıl Kaldırılır?

İnternet yoluyla haberin içerik ve niteliğine göre değişkenlik göstermekle birlikte genel olarak internetten haber kaldırma işleminin yapılması için; internet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden kişiler içerik sağlayıcısına, içerik sağlayıcısına ulaşamamaları halinde ise yer sağlayıcısına başvurarak uyarı yöntemi ile içeriğin yayından çıkarılmasını isteyebilir. Bunun yanında doğrudan Sulh Ceza Hâkimliğine başvurarak içeriğe erişimin engellenmesini de isteyebilir.
İnternet ortamında yapılan yayın nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden kişilerin talepleri, içerik veya yer sağlayıcısı tarafından en geç yirmi dört saat içinde cevaplandırılması gerekmektedir.

Olumsuz cevap veya sürenin sona ermesi nedeniyle içerik ve yer sağlayıcılarına yapılan başvurunun sonuçsuz kalması halinde kişilik haklarınızın ihlal edildiği gerekçesiyle en yakın Sulh Ceza Hakimliğine başvurulmalıdır. Sulh Ceza Hakimliği, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında herhangi bir ihlal olduğunu tespit etmesi halinde, talep edilen siteler hakkında erişimin engellenmesi kararı verebilecektir.
Alınan mahkeme kararı tek başına internetten haber kaldırma için yeterli olmayacak ve ilgili sitelere karar ulaştırılması gerekecektir.

İnternetten Haber Kaldırma İşleminde Kişilik Haklarına Saldırı

Kişilik hakkı; kişiyi var eden, kişiliğini serbestçe geliştirmesini sağlayan, diğer kişilerden farklılığını sağlayan bütün kişilik değerleri üzerindeki haktır. Kişilik hakları hukuk düzeni tarafından koruma altına alınmıştır. Bu hakların internette yapılan haber, fotoğraf veya video paylaşımı nedeniyle ihlali halinde çeşitli hukuki sorumluluklar doğmaktadır.

Bu sorumluluklar sebebiyle şartlarının varlığı halinde maddi ve manevi tazminat istenebilmektedir. Bununla birlikte şartları oluştuğunda kişilik haklarını ihlal eden internet haberi nedeniyle başvurulabilecek diğer bir yol cevap ve düzeltme yoludur.

Yine bu hukuki imkânların yanında kişi kendisiyle ilgili zarar verici haberi internetten kaldırmak istiyorsa, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında izlenmesi gereken hukuki süreci yerine getirmelidir.

Bu noktada ayrıca belirtilmelidir ki izlenmesi gereken internetten haber sildirme sürecinin uzmanlık gerektiren teknik bir alanda çok yönlü olarak yürütülmesi gerektiğinden, alanında uzman bir avukattan hukuki yardım almak sorunun çözümü açısından etkili olacaktır.

Ayrıca belirtildiği gibi internete konulan bir haber yüzünden maddi ve manevi tazminat davası açılabilir.Konumuzla ilgili kişilik haklarının en belirgin ihlali hakarette kendini gösterir. İnternette yapılan haber içeriklerinde özellikle henüz daha yargılama görülüp hüküm giymeden masumiyet karinesini ihlal eder nitelikteki “dolandırıcı, tacizci, tecavüzcü, hırsız” gibi hakaretler kişilik haklarına saldırı niteliğindedir.

İşyeri Mail Kayıtları

Yurtdışı Kaynaklı Sitelerde Sosyal Medya Sitelerinde İnternetten Haber Kaldırma

İnternetten haber kaldırma işlemine sıklıkla başvurulan durumlardan biri yurtdışı kaynaklı sosyal medya siteleridir. Bunlar genelde bilinenlerden; facebook, twitter, instagram, youtube gibi sitelerdir. Bu sitelerde kullanıcıların şikâyetlerini bildirebileceği çeşitli mekanizmalar mevcuttur.

Bununla birlikte bu sosyal medya şirketlerinin ülkemizde hukuki süreçleri yönetmek amacıyla anlaşmış oldukları irtibat ofisleri bulunmaktadır. Dolayısıyla bu siteler üzerinden yapılan haberler nedeniyle başvurulabilecek internetten haber kaldırma işleminde öncelikli olarak bu yollara başvurularak çözüm aranması sonuca ulaşmada etkili olacaktır.

Şirketler Hakkında Olumsuz Haber ve Karalamalara Karşı Haber Sitelerinden Haber Kaldırma

Yukarıda bahsedilen tüm durumlar şirketler için de geçerlidir. Bir tüzel kişilik olarak şirketlerin de kişilik hakları saldırıya uğrayabilmekte, rakip firmalar veya tüketiciler tarafından olumsuz haber ve karalamalar ile karşılaşabilmektedirler.

Bu nedenle bu siteler hakkında erişim engelleme kararı için başvuru yapmak ve devamında haber kaldırma için girişimlerde bulunmak mümkündür.

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Nedeniyle İnternetten İçerik Kaldırma

Özel hayatın gizliliğinin ihlali de aynı zamanda 5156 sayılı kanun için internet sitelerine erişimin engellenmesi için haklı sebep oluşturmaktadır.

Bu kapsamda da ilgili başvuru yapılabilmektedir.İnternetten içerik kaldırılması yalnızda 5156 sayılı kanunla düzenlenmemiş olup; Medeni Kanun, Türk Ticaret Kanunu gibi mevzuatlarda da düzenlenmiştir.
Hangi kanuna dayanılacağı ve hangi yoldan gidileceği uzman bir bilişim avukatına danışılarak karar verilmelidir.

Bu durumun teknik detay içermesi, başvurularda yapılması gereken usuli işlemlerin karmaşıklığı, durumun iyi anlatılamaması halinde hakimlerin basın özgürlüğü kapsamında değerlendirme yapmaları ve itiraz yolunun yalnızca bir üst sayılı hakimlik ile sınırlı olması nedeni ile bu konuda uzman bir avukat ile çalışmayan kişilerin sonradan mağdur olması durumu söz konusudur.

Ek olarak erişim engeli kararından sonra sitelere yapılacak bildirimler konusu da ayrı bir husustur.
Akıllar Hukuk Bürosu olarak erişim engelleme – internetten haber kaldırma işlemlerini uzun süredir yürütmekteyiz.Bu şekilde hayatınızı olumsuz etkileyecek sorunlardan uzak olmanız dileğiyle…

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

Makalemizi Oylar Mısınız?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?