gaziantep-isci-avukati

İşyerinde şaka yapmak işten çıkarma nedeni mi

İşyerinde Şaka Yapmak İşten Çıkarma Sebebi Mi ?

İşyerinde şaka yapmak işten çıkarma nedeni olup olmadığı hakkında Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Esas : 2014/8396 Karar : 2014/23747 Karar Tarihi : 08.07.2014 sayılı kararı incelendiğinde DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır.( İşyerinde şaka yapmak) Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz …

İşyerinde Şaka Yapmak İşten Çıkarma Sebebi Mi ? Devamı »

Istifa dilekcesi

İşçinin İstifa Dilekçesi Hakkında Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Kararları

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Esas : 2015/30425 Karar : 2018/7733 Karar Tarihi : 26.03.2018 Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü. KARAR Davacı İsteminin Özeti : …

İşçinin İstifa Dilekçesi Hakkında Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Kararları Devamı »

İşçi Ağır İş Kontrat Sözleşme İş Sözleşmesi İşveren Hukuk İşçi Davası İş Davası İşten atılma iş akdinin feshi İş Kazası İş Güvenliği İşçi Tazminat Fazla Mesai Kıdem İhbar Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

İşçinin, İş Akdi Devam Ederken Başka Bir Şirkete Ortak Olması

Konuya ilişkin Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Esas : 2017/26012 Karar : 2019/23203 Karar Tarihi : 12.12.2019 sayılı kararı incelendiğinde Özetle ;İşçinin, iş akdi devam ederken başka bir şirkete ortak olması-haksız rekabet, sadakat-..davacının şirketin kurucusu olduğu hususu sabit olmakla birlikte fiilen şirkette çalışmaya başlamadığı anlaşılmaktadır. Davacının sadakat borcuna ve rekabet yasağına aykırı hareket ettiği …

İşçinin, İş Akdi Devam Ederken Başka Bir Şirkete Ortak Olması Devamı »

Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

İŞÇİNİN İHTARNAME GÖNDERDİKTEN SONRA İŞYERİNİ TERK ETMESİ

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Esas : 2015/6816Karar : 2016/19283Karar Tarihi : 27.6.2016 İŞÇİNİN İHTARNAME GÖNDERDİKTEN SONRA İŞYERİNİ TERK ETMESİ (+90 538 855 56 36) * İHBAR TAZMİNATI (Davacının Davalıya İhtarname Göndererek İşçilik Alacaklarını Talep Ettiği ve Ödeme Yapılmadığı Takdirde İş Sözleşmesinin 4857 S.K. Md. 24/II Uyarınca Tek Yanlı Olarak Feshedileceğini İhtaren Bildirdiği/Her Ne …

İŞÇİNİN İHTARNAME GÖNDERDİKTEN SONRA İŞYERİNİ TERK ETMESİ Devamı »

Tokmak, Terazi, Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

İŞ AKDİ BEDELLİ ASKERLİK NEDENİ İLE FESHEDİLİRSE KIDEM TAZMİNATI HAK EDİLİR

Konya Bölge Adliye Mahkemesi 19. Hukuk Dairesi Esas : 2019/2257 Karar : 2020/167 Karar Tarihi : 24.01.2020 İŞ SÖZLEŞMESİNİN HAKLI FESHİNE BAĞLI KIDEM TAZMİNATI ALACAĞININ TAHSİLİ İSTEMİ Muvazzaf Askerlik Hizmeti Dolayısıyla İş Sözleşmesini Fesheden İşçinin Kıdem Tazminatına Hak Kazanacağı İşçinin Bedelli İçin Dahi Olsa İş Sözleşmesini Feshettiğinde Kıdem Tazminatı Talep Hakkına Sahip Olduğu …

İŞ AKDİ BEDELLİ ASKERLİK NEDENİ İLE FESHEDİLİRSE KIDEM TAZMİNATI HAK EDİLİR Devamı »

Kısa çalışma tazminatı hesabı

Kısa Çalışma Dönemi Kıdem Tazminatı Hesabında Dikkate Alınır

Kısa çalışma gündemin en üst sıralarındaki yerini koruyor. İşverenlerin sürecin sonunda yaklaşık 4 milyon işçi için kısa çalışma ödeneğine başvuracağı değerlendirilmektedir iken bu sayı çoktan bekleneni geçti. Hal böyle olunca, kısa çalışma, aileleriyle birlikte ülke nüfusunun önemli bir kısmının gündemini oluşturuyor. Kısa çalışma ödeneğine ilişkin birçok konu bu güne kadar tartışıldı. Tartışma konusu …

Kısa Çalışma Dönemi Kıdem Tazminatı Hesabında Dikkate Alınır Devamı »

Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Husumetli Tanık Beyanına İtibar Edilebilir

Konuya ilişkin Yargıtay7. Hukuk DairesiEsas : 2014/15057Karar : 2014/19544Karar Tarihi : 27.10.2014 sayılı kararı ‘‘……Davacı ve tanıkları aynı işyerinde aynı işi yapan, aynı çalışma şartlarına sahip ve aynı şekilde mağdur olan kişilerdir. Bu nedenle aynı taleplerle dava açmış olmaları çok doğaldır… Bu durum, tanıklıklarının geçersiz olduğunu değil aynı sıkıntıları yaşadıklarını kanıtlamaktadır.’’ demektedir. Yine …

Husumetli Tanık Beyanına İtibar Edilebilir Devamı »

İşyeri aşkları

İşyerinde gönül ilişkisi yaşamak işten çıkarma sebebi midir ?

İşyerinde gönül ilişkisi yaşamak hakkında Yargıtay kararlarından anlaşılacağı üzere, işyerindeki gönül ilişkisinin çalışma düzenini bozmadığı sürece geçerli ve haklı fesih koşullarının oluşturmadığı, cinsel tacizde ise tacizci işçinin iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedilebileceği açıktır. Kadınların çalışma yaşamına katılmalarının giderek artması ve sosyal yaşamın bir sonucu olarak, aynı işyerinde çalışan erkek ve kadınlar arasındaki gönül …

İşyerinde gönül ilişkisi yaşamak işten çıkarma sebebi midir ? Devamı »

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?