Bakanlığa Ait Lojmanlarda Bakanlık Adına Bir Lojman Yönetimi Oluşturulduğundan Davalı Sıfatı MEB’tir

Gaziantep Ağır Ceza - Anlaşmalı Boşanma - Çekişmeli Boşanma - İşçi - İdari Dava - İş Davası - Velayet - Miras - Tüketici - Avukatı

Bakanlığa Ait Lojmanlarda Bakanlık Adına Bir Lojman Yönetimi Oluşturulduğundan Davalı Sıfatı MEB’tir

Bakanlığa Ait Lojmanlarda Bakanlık Adına Bir Lojman Yönetimi Oluşturulduğundan Davalı Sıfatı MEB’tir

Özet : Bakanlığa ait lojmanlarda bakanlık adına bir lojman yönetimi oluşturulduğu, davalı sıfatının meb olacağı, milli eğitim müdürlüğü lojmanları apartman yöneticiliğinin davalı gösterilmez.

Yargıtay

22. Hukuk Dairesi


Esas : 2016/26720

Karar : 2019/24188

Karar : 24.12.2019
“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ : Asliye Hukuk (İş) MahkemesiDAVA TÜRÜ : ALACAK
Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:


KARAR
Dosyadaki yazılara, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre ve özellikle davacı, mülkiyeti Milli Eğitim Bakanlığına ait lojmanlarda kapıcı olarak çalışmakta, anılan Bakanlık mevzuatı gereğince mensuplarınca yine bakanlık adına bir lojman yönetimi oluşturulmaktadır. Böyle olunca davalı sıfatı Milli Eğitim Bakanlığına ait olmakla karar başlığında davalı olarak … İl Milli Eğitim Müdürlüğü Lojmanları …- Apartman Yöneticiliğinin gösterilmesi hatalı ise de davalının Hazine avukatı ile temsil edildiğinin anlaşılmasına göre yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, … Bakanlığı harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına, 24.12.2019 gününde oybirliği ile karar verildi.


Bu konu hakkındaki benzer makalelerimiz için tıklayın

Makalemizi Oylar Mısınız?

Bu gönderiyi paylaş

Call Now

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?