4B’linin İş Sonu Tazminatı Kararı

Tazminat kararı: Danıştay 12. Dairesi, hizmet sözleşmesi fesih edilen veya yenilenmeyen 4/B’linin, iş sonu tazminatı alabilmesi aynı kurumda çalışması gerektiğine yönelik ibareyi iptal etti.
İş sonu tazminatı, 1475 sayılı İş Kanunu‘nun 14. maddesinde yer alan ”kıdem tazminatı” esas alınmak suretiyle ortaya çıkan, kamu kurumlarında istihdam edilen sözleşmeli personelin sözleşmesinin feshedilmesi ya da yenilenmemesi halinde, yeni bir iş edinmede karşılaşacağı güçlükler ve kamu hizmetine sağladığı katkı göz önüne alınarak, geçmiş hizmetlerine karşılık olmak üzere, 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye istinaden Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilen esaslar dahilinde sözleşmeli personele tanınan Devlet memurlarının emekli ikramiyesi ve işçilerin kıdem tazminatına benzer bir haktır. Sözleşmeli personel, memurlardan farklı olarak yıllık sözleşme ile istihdam edilen kamu hizmeti görevlisi olarak kabul edildiğinden memuriyet statüsünden farklı bir statü olarak oluşturulmuştur. 

Makalemizi Oylar Mısınız?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?