2020 YILI TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİYLE HAL HAKEM HEYETLERİNİN PARASAL SINIRLARI

TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİYLE HAL HAKEM HEYETLERİNİN PARASAL SINIRLARI

 5957 sayılı sebze ve meyveler ile yeterli arz ve talep derinliği bulunan diğer malların ticaretinin düzenlenmesi hakkında kanun hal hakem heyeti ve toptancı hal konseyi madde 10_Üreticiler ile meslek mensupları arasında veya meslek mensupları kendi aralarında bu kanunu uygulaması ile ilgili olarak ortaya çıkan uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla il merkezlerinde bir hal hakem heyeti oluşturulur. 

Değeri elli bin Türk lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda hal hakem heyetlerine başvuru zorunludur. Bu uyuşmazlıklarda heyetin vereceği kararlar ilan hakemi heyeti kararının icrasını durdurmaz. Ancak talep edilmesi şartıyla hâkim hal hakem heyeti kararının icrasını tedbir yolluyla durdurabilir. Hal hakem heyeti kararlarına yapılan itiraz üzerinden asliye ticaret mahkemesinin vereceği karar kesindir. Değeri elli bin Türk lirası ve üstündeki uyuşmazlıklarda hal hakem heyetinin vereceği karar asliye ticaret mahkemesinin delil olarak ileri sürdürebilir. Bu madde uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerlendirme oranında arttırılır.

14. madde dışındaki tüm uyuşmazlıklar hal hakem heyetinin görev ve yetkileri kapsamındadır. Toptancı hali yönetimi veya personelin uygulamalarından ve yahut toptancı hallerinin ve Pazar yerlerinin yönetim ve işleyişinden kaynaklarından uyuşmazlıklarla  bu kapsama dahildir. 


Makalemizi Oylar Mısınız?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?