Ticaret Hukuku

TİCARİ İLİŞKİ OLMADAN ALINAN ÇEK KAMBİYO VASFINI YİTİRİR

Yargıtay12. Hukuk Dairesi Esas : 2019/4768Karar : 2020/2474Karar Tarihi : 10/03/2020 MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki …

TİCARİ İLİŞKİ OLMADAN ALINAN ÇEK KAMBİYO VASFINI YİTİRİR Devamı »

Tokmak, Terazi, Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Ticari Dava Şartı Arabuluculukta Yetkili Büro Ve Yetki İtirazı Çözümü Hakkında

Ticari Dava Şartı Arabuluculukta Yetkili Büro Ve Yetki İtirazı Çözümü Hakkında Başvuru, uyuşmazlığın konusuna göre yetkili mahkemenin bulunduğu yer arabuluculuk bürosuna, arabuluculuk bürosu kurulmayan yerlerde ise görevlendirilen yazı işleri müdürlüğüne yapılır (HUAK m. 18A/4).Uyuşmazlık konusuna göre yetkili mahkemenin yetkisinin belirlenmesinde, diğer kanunlarda yer alan yetkiye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun …

Ticari Dava Şartı Arabuluculukta Yetkili Büro Ve Yetki İtirazı Çözümü Hakkında Devamı »

TİCARİ DAVA NİTELİĞİNDEKİ MENFİ TESPİT DAVALARININ AÇILABİLMESİ İÇİN ARABULUCUYA BAŞVURU ZORUNLULUĞU BULUNMADIĞI

TİCARİ DAVA NİTELİĞİNDEKİ MENFİ TESPİT DAVALARININ AÇILABİLMESİ İÇİN ARABULUCUYA BAŞVURU ZORUNLULUĞU BULUNMADIĞIİstanbul BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 14. Hukuk Dairesi  Esas : 2019 / 521 Karar : 2019 / 423 Karar Tarihi : 21.03.2019 Konu : MENFİ TESPİT DAVASI – TİCARİ DAVA NİTELİĞİNDEKİ MENFİ TESPİT DAVALARININ AÇILABİLMESİ İÇİN ARABULUCUYA BAŞVURU ZORUNLULUĞU BULUNMADIĞI – İLK DERECE MAHKEMESİNCE DAVA ŞARTLARINA AYKIRI KARAR …

TİCARİ DAVA NİTELİĞİNDEKİ MENFİ TESPİT DAVALARININ AÇILABİLMESİ İÇİN ARABULUCUYA BAŞVURU ZORUNLULUĞU BULUNMADIĞI Devamı »

Ticari davalarda arabuluculuk şart haline geldi

01 Ocak 2019 da yürürlüğe girecek olan “Ticari uyuşmazlıklarda dava şartı arabuluculuk” la ilgili yasa maddeleri…Özetle, 01 ocaktan itibaren aşağıda yasa metninde yazılı ticari davalar açılmadan önce arabuluculuk bürosuna başvurulmuş ancak anlaşma sağlanamamış olması dava şartı haline getiriliyor..Ancak, ihtiyati haciz veya ihtiyati tedbir talepleri için bu zorunluluk aranmıyor.. MADDE 20- 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı …

Ticari davalarda arabuluculuk şart haline geldi Devamı »

TİCARET UNVANI VE MARKAYA TECAVÜZÜN TESPİTİ VE ÖNLENMESİ İSTEMİ

Özet : Sessiz kalma yolu ile hak kaybının oluşması için öncelik hakkı sahibinin kullanımdan haberdar olması gerekmekte ise de sessiz kalmanın kaç yıl sonra hak kaybına yol açacağı ile ilgili kesin bir süre vermek mümkün değildir. Burada önemli olan öncelik hakkı sahibinin sonraki kullanıma bir süre katlanmış olmasıdır. Bu itibarla bu sürenin belirlenmesinde somut olayın …

TİCARET UNVANI VE MARKAYA TECAVÜZÜN TESPİTİ VE ÖNLENMESİ İSTEMİ Devamı »

Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Ticaret Hukuku ve Ticari Davalar

Ticaret Hukuku hukuk alanında oldukça geniş bir yere sahip ve kendine has çok fazla düzenleme içeren ticari hayatın işleyişinde önemli rol oynayan hukuk dalıdır. Bu alanda yerli ve yabancı tacirlerin talebi doğrultusunda şirket açılışlarının gerçekleştirilmesi ve tescili, ticaret adı ve işletme ünvanı tescili işlemlerinin yürütülmesi başta olmak üzere, genel kurul ve yönetim kurullarının toplanmasına ilişkin …

Ticaret Hukuku ve Ticari Davalar Devamı »

Telif Haklarına Tecavüz Eylemi Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminat

Telif Haklarına Tecavüz Eylemi Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminata) Tecavüzün ref’i davası Tecavüzün ref’i davası, eser sahibinin manevi ve mali haklarına karşı yapılmaya başlamış olan ve sonuçlarını doğurmuş bulunan bir tecavüzün varlığı halinde gerçeklesen bu tecavüzün doğurduğu sonuçların giderilmesi, ortadan kaldırılması amacıyla açılan FSEK m. 68 de düzenlenmiş olan davadır.Tecavüzün ref’i davası öncelikle incelemiş olduğumuz, …

Telif Haklarına Tecavüz Eylemi Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminat Devamı »

TCK MADDE 218 ORTAK HÜKÜM

TCK MADDE 218 ORTAK HÜKÜM(Değişik: 29/6/2005 – 5377/25 md.) Yukarıdaki maddelerde tanımlanan suçların basın ve yayın yoluyla işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranına kadar artırılır. Ancak, haber verme sınırlarını aşmayan ve eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz. TCK MADDE 218’İN GEREKÇESİ Yukarıdaki maddelerde tanımlanan suçların basın yayın yolu ile işlenmesi, bu suçlar açısından daha …

TCK MADDE 218 ORTAK HÜKÜM Devamı »

Sözleşmenin Feshi Halinde Olumlu Zarar Niteliğindeki İfaya Ekli Gecikme Cezası İstenemez

Sözleşmenin Feshi Halinde Olumlu Zarar Niteliğindeki İfaya Ekli Gecikme Cezası İstenemezÖzet : Sözleşmenin feshi halinde olumlu zarar niteliğindeki ifaya ekli gecikme cezası istenemez. Cezai şart ( sözleşme cezası ) sözleşmeden doğan borcun hiç veya gereği gibi ifa edilmemesi halinde ödenmek üzere, borçlunun alacaklıya önceden taahhüt ettiği bir edimdir. Cezai şart kararlaştırıldığı sözleşmenin bir hükmü ve …

Sözleşmenin Feshi Halinde Olumlu Zarar Niteliğindeki İfaya Ekli Gecikme Cezası İstenemez Devamı »

Sözleşmelerde Mücbir Sebep, Corona Virüs ( Covid-19 , Korona Virüs ) Salgınının Sözleşmelere Etkisi

Sözleşmelerde Mücbir Sebep, Corona Virüs ( Covid-19 , Korona Virüs ) Salgınının Sözleşmelere EtkisiYargıtay11. Hukuk Dairesi Esas : 2014/13893Karar : 2014/19777Karar Tarihi : 15.12.2014  “İçtihat Metni” Taraflar arasında görülen davada İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 02/05/2014 tarih ve 2014/42-2014/201 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış …

Sözleşmelerde Mücbir Sebep, Corona Virüs ( Covid-19 , Korona Virüs ) Salgınının Sözleşmelere Etkisi Devamı »

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?