Genel

Evlilik, Arabulucu, Tokmak, Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Anlaşmalı Boşanma Ve Katılma Alacağı Davası

Anlaşmalı Boşanma Ve Katılma Alacağı Davası Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Esas : 2019/9 Karar : 2019/4227 Karar : 17.04.2019 “İçtihat Metni”MAHKEMESİ : Aile MahkemesiDAVA TÜRÜ : Katılma Alacağı Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonucunda Mahkemece verilen davanın reddine dair kararın davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Dairenin 27/09/2018 tarihli ve 2018/12613 …

Anlaşmalı Boşanma Ve Katılma Alacağı Davası Devamı »

Tokmak, Terazi, Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Dava Vekaleti Örnek Metin

Dava Vekaleti Örnek Metin: Leh ve aleyhimde açilmiş veya açılacak bilumum dava ve takiplerden dolayı T.C. Mahkemelerinin meclislerinin, daire ve kurumlarının her bölüm ve derecesinde her sifat tarik ve suretle beni temsile, haklarımı korumayı temin, müdafaa ve muhafazası için uygun göreceği tüm işlemleri takip etmeye, sonuçlandırmaya, dava açmaya, yeniden dava açmaya, dilekçe ve belgeleri yazıp …

Dava Vekaleti Örnek Metin Devamı »

Gaziantep Ağır Ceza - Anlaşmalı Boşanma - Çekişmeli Boşanma - İşçi - İdari Dava - İş Davası - Velayet - Miras - Tüketici - Avukatı

Riskli Yapı İlan Edilen Bir Yer İçin Açılacak iptal Davası

Riskli Yapı İlan Edilen Bir Yer İçin Açılacak iptal Davası Danıştay 14. Daire Esas : 2016/9833 Karar : 2017/1093 Karar Tarihi : 28.2.2017İstemin Özeti : ……13. İdare Mahkemesi’nin 20/04/2016 günlü, E:……/1863, K:……./1219 Sayılı kararının; usul ve yasaya uygun olmadığı ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.Düşüncesi :Müdahale taleplerinin ve temyiz isteminin kabulüyle …

Riskli Yapı İlan Edilen Bir Yer İçin Açılacak iptal Davası Devamı »

Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

RESMİ TATİL GÜNLERİ 2020

RESMİ TATİL GÜNLERİ 2020Resmi tatil, herhangi bir ülkede devlet otoriteleri tarafından kamu kuruluşlarının ve okulların tatil edildiği kısa dönem. Dini, milli veya kültürel öneme bağlı günler bir çok ülkede resmi tatil olarak kabul edilir.İşte 2020 Resmi Tatiller Listesi;-1 Ocak Çarşamba – Yılbaşı-23 Nisan Perşembe – 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı -1 Mayıs Cuma …

RESMİ TATİL GÜNLERİ 2020 Devamı »

Reşit Olmayanla Mağdurun Yaşı Tıbben Tespit Edilemiyorsa Tanık Dinlenir

Reşit Olmayanla Mağdurun Yaşı Tıbben Tespit Edilemiyorsa Tanık DinlenirYargıtay14. Ceza Dairesi Esas : 2014/2171Karar : 2014/2208Karar Tarihi : 24.02.2014 “İçtihat Metni”Tebliğname No : KD – 2011/58240 Sanıklar A.. A.. ve A. S.haklarında ırza geçme suçundan yapılan yargılamaları sonunda; atılı suçtan mahkûmiyetlerine dair İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 23.09.2010 gün ve 2003/653 Esas, 2010/282 Karar …

Reşit Olmayanla Mağdurun Yaşı Tıbben Tespit Edilemiyorsa Tanık Dinlenir Devamı »

Reşit Olmayanla Evlenme Vaadiyle Cinsel İlişki

Reşit Olmayanla Evlenme Vaadiyle Cinsel İlişkiYargıtay14. Ceza Dairesi Esas : 2014/1552Karar : 2015/5994Karar Tarihi : 30.04.2015  “İçtihat Metni”MAHKEMESİ : Çocuk Ağır Ceza MahkemesiSUÇ : Çocuğun nitelikli cinsel istismarıHÜKÜM : Mahkûmiyet İlk derece mahkemesince verilen hüküm temyiz edilmekle, 28.06.2014 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda değişiklik yapan 6545 sayılı Kanun ile getirilen düzenlemeler …

Reşit Olmayanla Evlenme Vaadiyle Cinsel İlişki Devamı »

reşit olmayanla cinsel ilişki

Reşit Olmayanla Birden Fazla Rızayla Cinsel İlişki

Reşit Olmayanla Birden Fazla Kere Buluşarak Rızayla Cinsel İlişki konusunda Yargıtay 14. Ceza Dairesi Esas : 2013/3549 Karar : 2014/13796 Karar Tarihi : 04.12.2014 sayılı kararı incelendiğinde  Reşit olmayanla rızaya dayalı cinsel ilişki birden fazla kere ise “……………..Dosya içerisinde bulunan nüfus kaydına göre, 17 yaşı içerisinde olan ve sanıkla arasında arkadaşlık ilişkisi bulunan mağdurenin evinin …

Reşit Olmayanla Birden Fazla Rızayla Cinsel İlişki Devamı »

Reddi Miras Davasında Maktu Harç Ödenir

Reddi Miras Davasında Maktu Harç ÖdenirYargıtay14. Hukuk Dairesi Esas : 2015/2687Karar : 2015/10406Karar Tarihi : 16.11.2015 “İçtihat Metni” Davacılar vekili tarafından, davalılar aleyhine 10.12.2012 gününde verilen dilekçe ile mirasın hükmen reddi istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 03.12.2013 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı G…V… Yönetim A.Ş. tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz …

Reddi Miras Davasında Maktu Harç Ödenir Devamı »

Reddedilmesine Rağmen Defalarca Israrla Yapılan Evlilik Teklifi

Reddedilmesine Rağmen Defalarca Israrla Yapılan Evlilik TeklifiYargıtay18. Ceza Dairesi Esas : 2015/16840Karar : 2016/2996Karar Tarihi : 18.02.2016 “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : Sulh Ceza MahkemesiSUÇ : Kişilerin huzur ve sükununu bozmaHÜKÜM : Mahkumiyet KARAR Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin …

Reddedilmesine Rağmen Defalarca Israrla Yapılan Evlilik Teklifi Devamı »

İmar Planı Kroki Tapu Faizsiz Ev Mortgage Kredi Banka Vade Sözleşme İmza Kefil Bank Ev Apartman Bina Satın alma Tazminat Gaziantep Ağır Ceza - Anlaşmalı Boşanma - Çekişmeli Boşanma - İşçi - İdari Dava - İş Davası - Velayet - Miras - Tüketici - Avukatı

Rapor Parası Nedir Ve Kimlere Ödenir ?

Rapor parası ya da geçici iş göremezlik ödeneği nedir Kimlere Verilir?   Rapor parası ya da geçici iş göremezlik ödeneği nedir Kimlere Verilir? Rapor parası nedir ve kimlere ödenir? İşçilerin bazı durumlara SGK’dan rapor parası alabildiğini biliyoruz. İşçinin çeşitli nedenlerle çalışamadığı durumlarda aldığı bu para, hayatını devam ettirebilmesi açısından önem arz etmektedir. Peki ama rapor …

Rapor Parası Nedir Ve Kimlere Ödenir ? Devamı »

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?