Ziynet Alacağı Ve Boşanma Davası

Yüzük Alyans Cep Telefonu Mobil Aldatma Tehdit Şantaj Müstehcen Görüntü Facebook Instagram Sosyal Medya Gaziantep Ağır Ceza - Anlaşmalı Boşanma - Çekişmeli Boşanma - İşçi - İdari Dava - İş Davası - Velayet - Miras - Tüketici - Avukatı

Ziynet Alacağı Ve Boşanma Davası

 Ziynet Alacağı Ve Boşanma Davası

Özet : Davacı kadın sadece açmış olduğu boşanma davasından feragat ettiğini açıklamış, ziynet alacağı davasına yönelik beyanda bulunmamıştır. O halde mahkemece; davacı kadının ziynet alacağı davasına yönelik talebi yönünden dilekçelerin teatisi aşamasının tamamlanması ve devamında tarafların bu davaya ilişkin göstereceği deliller değerlendirilip gerçekleşecek sonucu uyarınca karar verilmek üzere hükmün bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

Yargıtay

2. Hukuk Dairesi


Esas : 2019/7075

Karar : 2020/1240

Karar Tarihi : 18.02.2020
“İçtihat Metni”Mahkemesi : Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk DairesiDava Türü : Boşanma-Ziynet Alacağı


Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı kadın tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:


1-Davacı kadın 17.07.2018 tarihli dilekçesiyle açtığı boşanma davasından feragat ettiğini bildirdiğinden bu husus gözetilerek bir karar verilmek üzere hükmün bozulmasına karar vermek gerekmiştir.
2-Davacı kadın, dava dilekçesi ile boşanma ve boşanmanın fer’ilerine ilişkin taleplerinin yanında; 13 adet burma bilezik, 13 adet yarım altın, 13 adet çeyrek altın, bir buçuk metre altın zincir, altın takı seti, 5 adet fes altın ve 2 adet altın yüzüğün aynen iadesini, aynen bulunmaması halinde ise bedellerinin toplamı olan 64.000,00 TL’nin tahsiline karar verilmesini de istemiştir. Bu talep boşanmaya bağlı ve onun fer’isi niteliğinde olmayıp, bağımsız bir taleptir.

Boşanma için gerekli evraklar

Davacı, aynı davalıya karşı birbirinden bağımsız birden fazla asli talebini, aynı dava dilekçesinde ileri sürebilir (HMK m. 110/1). Davacı kadın 17.07.2018 tarihli dilekçesi ile sadece açmış olduğu boşanma davasından feragat ettiğini açıklamış, ziynet alacağı davasına yönelik beyanda bulunmamıştır. O halde mahkemece; davacı kadının ziynet alacağı davasına yönelik talebi yönünden dilekçelerin teatisi aşamasının tamamlanması ve devamında tarafların bu davaya ilişkin göstereceği deliller değerlendirilip gerçekleşecek sonucu uyarınca karar verilmek üzere hükmün bozulmasına karar vermek gerekmiştir.


SONUÇ : Temyiz edilen hükmün, yukarıda 1 ve 2. bentte gösterilen sebeplerle; Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi 18.01.2018 tarih, 2017/2480 esas ve 2018/25 sayılı kararının 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 373/1. maddesine göre KALDIRILMASINA, Aksaray 2. Aile Mahkemesi 17.02.2017 tarih, 2017/11 esas ve 2017/137 sayılı kararının BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, dosyanın ilk derece mahkemesine, karardan bir örneğinin ilgili bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine gönderilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Bu konu hakkında benzer makalelerimiz için tıklayın

Makalemizi Oylar Mısınız?

Bu gönderiyi paylaş

Call Now

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?