Adana Boşanma Avukatı

Adana boşanma avukatı ifadesinden kasıt Adana ilinde faaliyet gösteren ve genellikle boşanma davaları ile uğraşan avukatlardır. Biz Akıllar Avukatlık Ofisi olarak Adana Boşanma Avukatı hizmetini uzman avukat kadromuz ile sizlere hizmet vermekteyiz.

Adana şehrinde evlilik birliğinin son bulması için avukat tutmak mecburi mi?

Son zamanlarda eşlerin evlilik birliği sarsılması ile ilgili genel olmak üzere ciddi bir yükseliş olmakta ile evlenme oranları azalmaktadır. Evlilikte sorunlara dayanarak, temel olmak üzere aile dava avukatı aracılığı ile Adana Şehrinde‘da boşanma uyuşmazlığı açılabilir, dosyalarda görevli mahkeme aile mahkemeleridir.

Bilinmelidir ki; mahkemelerde vekil tutma zorunluluğu yoktur ile aile mahkemelerinde cümlemiz kendi hakkını en bol ayrılma dava avukatı dahi olmaksızın arayabilir. Şahıs, Adana Şehrinde ayrılma avukatları sıralaması araştırabilir ile aile mahkemesi dava avukatı bulabilir sadece dosya takibinde vekil zorunluluğu bulundurmamaktadır. Bu durum anlaşmaya dayanan ile çekişmeye yol açan ayrılma perspektifinden de geçerlidir.

Doğrusu boşanma çekişmesi avukatları koşul değildir. TMK’ye bakılırsa ortak hayatı sonlandırma türü, geçimlik nafakası, mal bölüşümü, ödence ile eşlerin ortaklaşa evladı var ise velilik imişçesine hususları (tüm bu dosyalarda görevli mahkeme: aile mahkemesi) da barındırmaktadır. İnternetten yada herhangi bir yerden temin edilen dilekçe şablonları ile bir aşamaya kadar yürütülebilir fakat; hem hukuki kaybın olmaması hem de bu süreci dingin atlatabilmeleri vekil vesilesiyle yürütülmelidir. Hukuku uygulaması ile dosya sürecini, dilekçe aşamasını hukuka muvafık yürütmek perspektifinden vekil hizmeti gereklidir.

Ne yazık ki avukatlar olmaksızın ortak hayatı sonlandırma veya mal rejimi tasfiyesi talebiyle açılması kişinin geri dönüşü olmayan hatalar yapmış olduğu görülmektedir. Geri dönüşü olmayan olmak üzere kabul edilen hatalar sebebiyle şahıs, tekrardan açma hakkını kaybedecek, üstüne hukuki yorum halletmeye dahi gerek kalmayacaktır. Bu doz muazzam olan mevzu perspektifinden bir avukata danışılmalıdır. Bunu dikkatsizlik edilmeyecek bir sorun olmak üzere düşünülmelidir. Tarafların kendisi takip edebilir fakat davayı kaybetmeyecek şekilde yürütmelidir. Taraflarca vekil hizmetinden yararlanmak hususunda karar verilmelidir.

Türk Hukuku uygulaması, mal bölüşümü bilgileri, ne gibi ortak hayatı sonlandırma sebebine dayanılarak açılacağı, ne gibi delillerin (WhatsApp, SMS, video, fotoğraf, satmaca imişçesine) sunulacağı imişçesine mevzulara hakim olan bir ortak hayatı sonlandırma vekili hukuka muvafık yürütecektir. Bunun yanı sıra evden taşınmada kimin ne hakkı olduğuna, maddi içsel zararın tazminin ne şekilde sağlanacağı uzman bir vekil tarafınca zaruri savunmayı ile bilgilendirmeyi yasa çerçevesinde yapmış olacaktır. Sunulan beyanlar, iddialar ile savunmalarda dikkatli olunmalı ile bir kanıt dilekçesinde iddiaları somutlaştırmak perspektifinden kesinlikle ortak hayatı sonlandırma sürecinde uzman avukata başvurulmalıdır.

Unutmamalıdır ki; kendi araştırmalarına dayanarak açan yada kendisine karşı açılmış ortak hayatı sonlandırma davasına yanıt veren tarafın yanlış hamleler yaparak kazanma olasılığını düşürebilmektedir. Mesela; mal rejiminin tasfiyesine ilişkin talepte, evlilik öncesi mallarda öteki tarafın hakkı olup olmadığı, evlenme tarihinden sonrasında alınan malın borcunun sona ermemesi halinde öteki eşin ne kadar hakkı olduğu ile kusurlu olan eşin mal rejimi tasfiyesinde hak kaybedip kaybetmeyeceğine ilişkin bilgisi olmadan açılmaktadır. Bu durumda yalnızca kendi araştırmasına müstenit olarak açılma sonucu yüce hak ile süre yitirilmesine sebep olunmaktadır.

Vekil, hukuki tecrübesi olduğundan iki ucu arasında uzaklık olan vadede süreci hatasız sürdürebilir. Iki ucu arasında uzaklık olan vadede müvekkilinin menfaatleri göze alınarak gelişen olaylar takip edeni gerçekleştirilecektir. Çekişmeye yol açan ortak hayatı sonlandırma, anlaşmaya dayanan boşanmadan daha çok sürmektedir. Çekişmeye yol açan boşanmada, TMK’da belirtilen ortak hayatı sonlandırma sebeplerinden birine dayanılarak açılmalıdır, belirtilen sebeplerden birisiyle açılmaz ise mahkeme ret sonucu verecektir. Çekişmeliyi, ortak hayatı sonlandırma nedenini kanun ile belirtilen ana sebebe dayanarak açacaktır. Sebep gösterilmeden ise dosyanın açılması söz mevzusu olması imkansız. Ek olarak yalnızca dosyanın içinde ne olduğu, esası değil usul olmak üzere da kanuna dayanarak açılmalıdır.

Kısacası avukatla şu yada bu sebeple en kısa vakitte ortak hayatı sonlandırma hukukuna ilişkin hukuka muvafık bir dosya açılmış olacaktır. Aldatma üstüne açılması halinde yalnız davayı devam ettirmek değil hukuka muvafık deliller de sunulacaktır. Ayrılma davasında daha ağır kusurlu olan eşin kusurunu ispatlamak, delillerle ortaya koymak ile aldatıyorsa bilişim yardımıyla kanıtlamak gerekmektedir. Vekil hizmetinde delillerin hukuka muvafık yada olmadığı tespit edilerek mahkemeye sunulacaktır. Daha azca kusurlu yada kusursuz olan eş, sorun süreci ile cezada tecrübeli avukat vesilesiyle davayı yürütmelidir.

Hukuka muvafık kanıt sunmak suretiyle sorun sürecinde müvekkiliyle beraber yürütecektir. Ayrılma hukukunda eşlerin her ikisinin Türk vatandaşı olması gerekmemektedir. Eşlerden birisinin yabancı uyruklu olması halinde ortaklaşa konut hukuku uygulanacaktır. Sadece ortaklaşa konut hukuku bulunmadığı zaman, Türk hukuku uygulanabilecektir. Böylelikle eşlerin boşanma çekişmesi Türk Uygar Hukuku uygulaması’na doğal olarak ile Türk mahkemelerinde gerçekleşecektir. Eşlerin müşterek evladı var ise velayette tarafların anlaşması gerekmektedir. Sadece anlaşamıyor ise çekişmeye yol açan ortak hayatı sonlandırma kanalıyla boşanmaya karar verilecektir.

Yetke, 18 yaşını doldurmamış çocuklar perspektifinden geçerlidir. Yaşı 19 olan müşterek çocuk reşit yaşa ulaştığında anne ile babanın velilik hakkı olmayacaktır. Mesela; yaşı 15 olan müşterek çocuğun velayeti evlilik içinde anne ile babadadır. Velayeti almayan taraf ile çocuk içinde kişisel ilişki kurulacaktır. Kişisel ilişki günlerine ilişkin TMK’ye muvafık bir takip gerçekleştirilecektir. Öteki bir özellik da tanıma ile tenfiz davasıdır. Yurt dışı verilen ortak hayatı sonlandırma kararının Türkiye’de geçerli olması perspektifinden oluşturulan davadır. Tenfiz de ortak hayatı sonlandırma işlemleri ile sorun takip edeni imişçesine birçok işlemleri vekil vesilesiyle yürütülecektir. Uyuşmazlık açmayı düşünen kimsenin kendisini vekille temsil ettirmede karar verilmesi gerekmektedir.

Ayrılma sebebi ile boşanmaya bağlı olmak üzere oluşturulan icra dosyaları önemli mevzudur. Büromuz malumat ile tecrübesiyle sorun sürecini yürütecektir.


Adana’da yaşıyorsanız ve Boşanma hukukunda desteğe ihtiyacınız varsa bu desteği boşanma hukuku avukatı Adana ile sürdürmeniz menfaatinize olacaktır. Tüm hukuki adımlar için size yardımcı olabilecek bir avukatlık ofisi ile iletişime geçmelisiniz. Aynı şekilde boşanma hukuku avukatı Adana ve çevre illere de hizmet verebilmektedir.

Gaziantep boşanma avukatı

Boşanma Dava Süreci

İstanbul, Ankara ve İzmir’den sonra boşanma dava sayısının en yüksek olduğu ilimiz Adana’dır. Bu hususta Adana’nın nüfus sayısının yüksek olmasının da önemi vardır.

Boşanma davası ağırlıklı olarak subjektif olguları ihtiva eder. Boşanma sürecinde herkesin farklı bir yorumu olur. Bu neticede süreç kaotik bir hal alır. Kulaktan dolma yönlendirmelerle yapılan işlemler çoğu zaman büyük hak kayıplarına yol açmaktadır. Böyle bir aşamada tarafımıza gelen birçok müvekkilimiz mevcut olmuştur. Süreci avukatınız olarak efektif ve sağlıklı yönetebilmemiz açısından boşanmanın duygusal anlamda sirayet ettiği ilk andan itibaren tarafımızla iletişime geçmeniz kritik derecede önem arz eder.

İster anlaşmalı ister ise çekişmeli boşanma söz konusu olsun, dilekçe ve protokolde küçük bir detayın gözden kaçırılması veya tebligatın unutulması mağduriyete yol açabilmektedir. Öyle ki süreç hali hazırda son derece duygusal yoğunluk içermektedir ve kişinin hatalı bir karar verme ihtimali bir o kadar yüksektir. Tüm bu çerçevede boşanma davalarının profesyonellik gerektiren bir avukatlık alanı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Çünkü evliliğin sona ermesiyle birlikte ekonomik ve medeni yönden birçok sonuç ortaya çıkar. İyi düşünüp öngörülü kararlar verebilmek gerekir. Bu süreçte dava dilekçesi, cevap dilekçesi, cevaba cevap dilekçesi, delil dilekçesi, aksini ispat, davanın ihbarı, karşı dava, istinafa cevap ve beyanlar davanın kaderini belirler.

Boşanma Avukatı Nedir ve Hangi Davalara Bakar ?

Adana Boşanma Avukatı evlilik akti içerisindeki eşlerden birinin veya ikisinin belli sebeplerle yollarını ayırmak istemesi sonucu evliliği sonlandırmak amacıyla açılan davalara bakan, Türk Medeni Kanunu mevzuatına hakim avukattır.

Boşanma avukatının baktığı davaları şu şekilde sıralamak mümkündür:

 1. Anlaşmalı boşanma Davaları
 2. Çekişmeli Boşanma Davaları
 3. Nafaka Davaları
 4. Velayet Davaları
 5. Mal Paylaşımı Davaları
 6. Tazminat Davaları
 7. Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı boşanma davaları isminden de anlaşılacağı üzere boşanmakta olan çiftin aralarında anlaşarak mahkemeye başvuruda bulunduğu davalardır. Bu davalarda eşler; nafaka, velayet, mal paylaşımı gibi konularda kendi aralarında anlaşmaya vararak sözleşme imzalarlar.

Bu sebeple anlaşmalı boşanma davaları, boşanma davaları içerisindeki en kısa süren davalardır.

Çekişmeli Boşanma Davaları

Çekişmeli boşanma davaları tarafların nafaka, velayet, mal paylaşımı gibi konularda ya da boşanma talebi ile ilgili konularda anlaşmaya varamadığı zaman açılan davalardır.

Evlilik aktinin sona erdirilmesi ile ilgili taraflardan biri boşanmak istemiyor olabilmektedir. Ya da iki taraf da boşanmak istiyor olsa dahi evlilik içerisinde yaşanan bir takım problemler boşanma sürecinin de uzamasına sebep olabilir.

Şiddetli geçimsizlik, aldatma, eşlerden birinin diğerinin hayatına kasıtta bulunması, eşlerden birinin yüz kızartıcı suç işlemiş olması, evi terk etme durumu, akıl hastalığı vb. sebepler çekişmeli boşanma davasının oluşmasına sebebiyet vermektedir.

Çekişmeli boşanma davaları, tarafların anlaşması ve orta yolu bulmanın zorluğu sebebiyle uzun süren davalardır.

Velayet Davaları

Velayet davaları eşler ayrıldıktan sonra çocuk ya da çocukların velayetinin kimde kalacağı ile ilgili davalardır. Eşler evleri ayırdıktan sonra çocuk her iki ebeveyni ile görüşse de ikameti ve velayeti bir ebeveyninde olmalıdır.

Tarafların yaşantısı, evlilik içerisinde yerine getirdikleri ya da getirmedikleri sorumlulukları, psikolojik ve patolojik durumu, fiziksel sağlığının yerinde olması gibi pek çok faktör önem arz etmektedir.

Çocuk uzman bir pedagog eşliğinde ifade verir ve ailesiyle ilgili soruları cevaplar ve kiminle yaşamak istediğini söyler. Mahkeme çocuğun ifadesinin yanı sıra pek çok faktörü değerlendirmeye alarak çocuğun velayetinin kime verileceğine karar verir.

Velayet genellikle anneye verilse de bazı durumlarda babaya da verilmektedir.

Annenin de babanın da çocuk bakmaya uygun olmadığı gibi durumlarda (çocuğa karşı şiddet, istismar, çocuğun psikolojisini kötü etkileyecek yaşantı vs.) çocuk devlet korumasına alınabilir. Fakat bu çok uç sebeplerle mümkündür.

Nafaka Davaları

Boşanma davalarının önemli konularından biri de nafakadır. Nafaka maddi durumu daha iyi olan tarafın diğerine ödemesi gereken paradır. Nafakanın 4 çeşidi bulunmaktadır:

 • İştirak Nafakası
 • Tedbir Nafakası
 • Yoksulluk Nafakası
 • Yardım Nafakası
 • Mal Paylaşımı Davaları

Evlilik, aynı zamanda kanunen bir sözleşmedir. Bu sebeple eşler, evlenirken bir sözleşmeye de tabii olmuş olurlar. Evlilik akti içerisindeyken kazanılan her türlü taşınır/taşınmaz mal da ortak olarak kazanılmış sayılır. Bu bağlamda eşlerin evlilik öncesinde edindikleri mal varlığı bölüşülemez.

Öte yandan tazminat, piyango, kişisel eşyalar, devletten alınan kişisel ödemeler (işgörmezlik maaşı gibi) paylaşılamaz…

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın


Avukatlarımızca Hazırlanan Makalelerimiz


✅ Adana Boşanma avukatı;✅ Adana Velayet Avukatı
✅ Adana Anlaşmalı Boşanma Avukatı;✅ Adana Nafaka Avukatı
✅ Adana Çekişmeli Boşanma Avukatı;✅ Adana Anlaşmalı Boşanma
✅ Adana Çekişmeli Boşanma;✅ Online Avukat Destek Hattı

Adana Adliyesi İletişim Bilgileri

Santral03223550500  (Dahili:  *0)
Faks Numarası03223550525 
E-Postaadanacbs@adalet.gov.tr
AdresKazım Karabekir, 4264. Sk. No:30, 01230 Yüreğir/Adana
Google Maps (Harita Konumu)GÖRÜNTÜLE
Denetimli Serbestlik Müdürlüğü
Telefon Numarası03223522320
Faks Numarası03223522310
E-Postadsm.adana@adalet.gov.tr
AdresKayalıbağ Mah. İnönü Cd. Üzeri Seyhan/ADANA
Google Maps (Harita Konumu)GÖRÜNTÜLE
Adana Göltepe Eğitim Tesisleri
Telefon Numarası03222350600
Faks Numarası 
E-Posta 
AdresGüzelyalı Mahallesi 81127 Sokak, No:1 Çukurova/ADANA
Google Maps (Harita Konumu)GÖRÜNTÜLE 

Boşanmak İstiyorum İlk Adım Nedir?

5/5 - (1)

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?