2022 Nisan ayı Nafaka Artış Üfe Oranı

Tokmak, Terazi, Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

2022 Nisan ayı Nafaka Artış Üfe Oranı

ÖNEMLİ!

BU YAZI BİLGİLENDİRME AMAÇLI OLUP OFİSİMİZİN ÇALIŞMA ALANI DIŞIDIR.
LÜTFEN BU KONUDA OFİSİMİZİ ARAMAYINIZ.

Nafaka Yasası Son Durum 2022

Türk Medeni Kanunu 175. maddeye göre, Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan malî gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir.

Maddede geçen “süresiz” kelimesi nedeniyle birçok kişi mağdur olmaktadır. Boşanmalarına rağmen yıllarca nafaka ödemeye devam eden kişi sayısı pek de azımsanacak değildir. Son zamanlarda çıkan nafaka tepkisinden sonra nafaka için yeni bir düzenleme yapılması planlanıyordu. Bu planlama meclis tarafından bu yıl gündeme alınacak.

Düzenleme ile “nafaka ödeme süresine üst sınır konulması” ve “evlilik süresine göre nafaka ödenmesi” sağlanacak.

2 yılın altındaki evliliklerde 5 yıl, 5 yılın altındaki evliliklerde 7- 8 yıl, 5 ila 10 yıl arasındaki evliliklerde 12 yıl, 15 yılın üzerindeki evliliklerde evlilik süresi dikkate alınarak nafaka verilmesi planlanıyor.

Süre sınırında takdirin tarafların durumuna göre hâkimde olacağı belirtiliyor. Hâkim, nafakayla ilgili karar verirken, ‘eşlerin iş ve gelir durumunu’ dikkate alacak.

Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu üyeleri, mağduriyetlerinin giderilmesi için yasal düzenleme yapılmasını istiyor, bu doğrultuda seslerini duyurmaya çalışıyor. Yeni nafaka düzenlemesi yapılarak süresiz nafaka konusunun çözüme kavuşturulması, adaletin sağlanması bekleniyor.

Nafaka Davası Harç ve Vekalet Ücreti
Nafaka artırım davalarında harç, nispi harca tabidir. Davanın nisbi harca tabi olması demek davanın açıldığı miktara göre değişkenlik gösterilmesidir. Bu nedenle nisbi harç, nafaka dava miktarına göre değişkenlik gösterebilecektir.

Nafaka Artırım Davasına Karşı Dava Açılması

Davacı tarafından açılmış olan davada davalı tarafın aynı dava içerisinde hak talep ettiği ve kendi hukuki menfaatini korumak amacıyla açmış olduğu davaya karşı dava denilmektedir. Karşı dava, asıl dava ile birlikte görülmektedir.

Nafakanın artırımı talebiyle dava açan davacının dava dilekçesi, davalıya tebliğ edilmesi itibariyle yasal süre içerisinde cevap dilekçesinde karşı dava talebinde bulunulabilir. Davalı, karşı dava açmak istiyor ve karşı dava içerisinde nafakanın artırımı talebine itiraz ederek nafakanın indirilmesi ya da kaldırılmasını talep edebilecektir. Karşı dava dilekçesinde, davaya karşılık iddialarını, savunmalarını da belirtmek zorundadır.

Karşı dava açmak isteyen davalı, karşı davayı ayrı bir dilekçe sunarak da açabilir. Ancak davalı, karşı davayı kendisine dava dilekçesinin tebliğ edilmesinden itibaren yasal süre içerisinde açmalıdır.

Davalı, karşı dava ile nafakanın indirilmesi ya da kaldırılmasını talep etmiş ise mahkemeye karşı dava harcını ve giderini de yatırmak zorundadır. Ancak süresi içerisinde dilekçe verilmemiş ya da harç yatırılmamış ise gerekli eksiklerin giderilmesini isteyen hakim, eksikliklerin giderilmesinden sonra ayrı bir davada görülmesine karar verebilir.

Tokmak, Terazi, Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Nafaka Artırım Davası Ne Kadar Sürer

Nafaka artırım davalarında yargılama usulü, basit yargılama usulüdür. Basit yargılama usulü, daha çabuk karar verilen yargılama usulüdür. Dilekçe aşaması davacının dava dilekçesi ile davalının cevap dilekçesinden ibarettir. Boşanma davasında olduğu gibi cevaba cevap ile ikinci cevap dilekçesi aşaması bulunmamaktadır.

Nafaka artırım davası basit yargılama usulü nedeniyle kısa sürede sonuçlanacağından, dava dilekçesinde tüm delillerin açıkça bildirilmesi, hangi vakıaya dair delil sunulduğu, ilgili yerlerden getirtilecek olan belgeler adına müzekkere yazılması gereken yerlerin bildirilmesi gerekmektedir.

İddia ve savunmanın genişletilme yasağı davacının dava dilekçesinde, davalının cevap dilekçesini sunması ile başlamaktadır.

Dilekçeler aşamasının tamamlanmasından sonra mahkeme, dosya üzerinden karara varabilir ya da duruşma yaparak tahkikat aşamasına geçebilir. Basit yargılama usulünde, en fazla iki duruşma yapılabilmektedir. İki duruşma arası ise en fazla bir ay olabilmektedir. Görüldüğü üzere nafaka artırım davası, boşanma davasından daha kısa sürmektedir.

Nafaka Artırımı Davası Hangi Şartlarda Talep Edilir?
Nafaka artırımı talep edebilmek için yasal olarak belirlenen sebeplere uygun şartların varlığı ve bu şartların mahkemede öne sürülüp kanıtlanması gerekmektedir.
Ekonomik koşullar sebebiyle verilmekte olan nafakanın, nafaka alacaklısına yeterli gelmemesi şartı ile dava açılabilir.
Tarafların mali durumlarının değişmesi ve hakkaniyetin gerektirdiği hâllerin var olması gerekmektedir.
Nafaka artırımı talebinde bulunacak kişi nafaka alacaklısı olmalıdır.

Nafaka Artış Oranı Nasıl Hesaplanır?

Nafaka miktarı, davacının ekonomik ihtiyaçlarına ve davalının maddi durumuna göre mahkemece takdir edilmektedir. Nafaka artış oranları mahkeme tarafından, Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıklamış olduğu Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranlarına göre belirlenmektedir. Ancak mahkeme bu oranla bağlı değildir. Nafaka alacaklısı ve borçlusunun ekonomik hali ve durumları her somut olaya göre farklılık göstereceğinden mahkemeni belirli nafaka artış oranının üzerinde bir nafaka artımı yapması mümkündür.

Ayrıca taraflar, mahkemece nafakaya hükmedildiğinde, nafaka bedelinin sonraki yıllardaki artış oranının da belirlenmesini mahkemeden talep edebilmektedir. (TMK 176/ 5) Bu şekilde nafaka alacaklısı, daha sonra nafaka artımı davası açmak yerine önceden artış oranının belirlenmesini isteyebilecektir.

Bu konu hakkında benzer makalelerimiz için tıklayın

Makalemizi Oylar Mısınız?

Bu gönderiyi paylaş

Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments

Call Now