gaziantep boşanma avukatı

Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Gaziantep Avukatlık Bürosu

Gaziantep miras avukatı; adından da anlaşılacağı gibi temel tanımı ile miras hukuku alanında uzman ve deneyimli bir avukat olarak bilinmektedir. Bir miras avukatı, herhangi bir miras davasının yasal olarak yürütülmesi için esastır. Müvekkilleri adına hukuki işlem ve süreçleri yürüten bir miras vekili; sürecin hızlandırılmasını ve davalı veya davacının bu tür işlemlerle uğraşmak zorunda kalmamasını sağlar. …

Gaziantep Avukatlık Bürosu Devamı »

Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Gaziantep Avukatlık Ofisi

Gaziantep boşanma avukatı; eşler arasındaki uyuşmazlıkların aile hukukunun temel ilkelerine göre çözümlenmesini sağlayan avukatlardır. Hukuki boşanma avukatının görevleri de hak ve yükümlülüklerin belirlendiği ve uyuşmazlıkların tam olarak çözüme kavuşturulduğu anda sona erer. Aile hukuku ile ilgilenen boşanma avukatları, boşanmak isteyen çiftler için dava açan ve yardım isteyen avukatlardır. Boşanma zorlu bir süreçtir. Boşanma, bir evliliğin …

Gaziantep Avukatlık Ofisi Devamı »

Genel Makale Resimleri Gaziantep Avukat Abdulkadir Akillar 13 300x154 1

Gaziantep Boşanma Avukatları Telefon Numaraları

Gaziantep Boşanma Avukatı Ücreti 2022 2022 Gaziantep boşanma avukatı ücretleri, müvekkil ile Gaziantep avukatı arasında serbest şekilde belirlenir. Ancak burada Gaziantep Barosu tavsiye edilen ücret tarifesi öne çıkar. Genellikle Baro tarifesine göre bir ücret belirlenir. Ancak bu tarife tavsiye niteliğindedir. Yani kesin bir bağlayıcılığı yoktur.  Somut uyuşmazlığın zorluğu-kolaylığı, tahmini ne kadar süreceği, yapılacak işlemlerin çeşitliliği, dava değeri …

Gaziantep Boşanma Avukatları Telefon Numaraları Devamı »

Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Arap ülkeleri mahkemelerinin boşanma kararlarının Türkiyede tanınması ve tenfizi

Türkiye de tanınması ve tenfizi ….Davacı erkeğin tek taraflı olarak “Sen boşsun” şeklindeki beyanı ile boşanmalarına, üç ay sonrasında kadının kocasının kendisine dönmediğini bildirmesi üzerine tarafların boşanmalarının kesinleşmesine ilişkin, kadının iradesinin yok sayılması niteliğindeki karar, Türk kamu düzenine açıkça aykırılık teşkil etmektedir. Bu itibarla yabancı mahkeme kararının tanınmasına karar verilmesi olanağı bulunmamaktadır.  Konuya ilişkin Yargıtay …

Arap ülkeleri mahkemelerinin boşanma kararlarının Türkiyede tanınması ve tenfizi Devamı »

Boşanma Avukatı gaziantep anlaşmalı çekişmeli

Anlaşmalı boşanma davasından feragat af olarak sayılır mı

Münhasıran anlaşmalı boşanma davası olarak açılmış davadan feragat edilmesi dava tarihinden önceki olayların tümünün affedildiği sonucunu doğurmaz. Yargıtay 2.Hukuk Dairesi 2020/176 E. , 2020/722K. Sayılı ilamı incelendiğinde “İçtihat Metni”MAHKEMESİ : Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi DAVA TÜRÜ : BoşanmaTaraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve …

Anlaşmalı boşanma davasından feragat af olarak sayılır mı Devamı »

Kadının eğitiminin engellenmesi boşanma sebebidir

Eğitim hakkı en temel haklardan olup bu hususta kişinin isteği ön planda tutulmakta ve kişinin bu husustaki talebine saygı duyulması gerekmektedir Konu hakkında Yargıtay 2.Hukuk Dairesi 2020/4728 e. 2020/5981 k. Sayılı kararı incelendiğinde özetle “……Davacı kadından kaynaklanan dava dosyasında ispatlanan bir kusuru yoktur. Erkeğin mevcut kusurlarının yanında eşini evden uzaklaştırdığı, manevi anlamda bağımsız ev temin …

Kadının eğitiminin engellenmesi boşanma sebebidir Devamı »

Kadına Şiddet Taciz Tecavüz İstismar Dövme Darp Stres Depresyon Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Kadın Sığınma Evinde Kalan Kadının Açacacağı Boşanma Davasında Yetkili Mahkeme

Kadın Sığınma Evinde Kalan Kadının Açmış Olduğu Boşanma Davasında Kadın Sığınma Evinin Bulunduğu Yer Mahkemesi de Yetkilidir Konuya ilişkin Yargıtay 2.Hukuk Dairesi 2019/6501 e. 2019/11415 k.sayilı kararı incelendiğinde Davacı kadın Gaziantep 4. Aile Mahkemesinde evlilik birliğinin temelinden sarsılması hukuki sebebiyle (TMK m. 166/1) boşanma davası açmış, davalının yetki itirazı üzerine mahkemece “Tarafların ortak ikametgahlarının İzmir …

Kadın Sığınma Evinde Kalan Kadının Açacacağı Boşanma Davasında Yetkili Mahkeme Devamı »

Nafaka

Nafaka alacaklarında faiz hesabı ve başlangıç tarihi

Nafaka alacaklarında faiz hesabına ilişkin Yargıtay 12.Hukuk Dairesi Esas : 2019/2740 Karar : 2019/6702 Karar Tarihi : 17/04/2019 sayılı kararı incelendiğinde Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki taraflarca istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya …

Nafaka alacaklarında faiz hesabı ve başlangıç tarihi Devamı »

Yüzük Alyans Cep Telefonu Mobil Aldatma Tehdit Şantaj Müstehcen Görüntü Facebook Instagram Sosyal Medya Gaziantep Ağır Ceza - Anlaşmalı Boşanma - Çekişmeli Boşanma - İşçi - İdari Dava - İş Davası - Velayet - Miras - Tüketici - Avukatı

Eşinin saçını koparmak kötü ve onur kırıcı davranış olup boşanma sebebidir

kocanın , kadının saçlarını kopardığının anlaşıldığı, bu haliyle davalı erkeğin, davacı kadına pek kötü ve onur kırıcı davranışta bulunduğunun (TMK m. 162) kabulü zorunlu hale gelmiştir. Öyleyse, Türk Medeni Kanununun 162. maddesine dayalı olarak açılan iş bu davanın kabulü gerekirken, reddi isabetsiz olmuş ve bozmayı gerektirmiştir. Olaya ilişkin Yargıtay 2.Hukuk Dairesi tarafından verilen kararın tam …

Eşinin saçını koparmak kötü ve onur kırıcı davranış olup boşanma sebebidir Devamı »

Çocuk Velayet Davası Gaziantep Ağır Ceza - Anlaşmalı Boşanma - Çekişmeli Boşanma - İşçi - İdari Dava - İş Davası - Velayet - Miras - Tüketici - Avukatı

Baharatlı yemek yapmak, kayınvalidesi ile dalga geçmek boşanma sebebi

Yargıtay 2.Hukuk Dairesi 2015/12448 e. 2016/2837 k.sayılı kararında özetle Eşinin isteğinin aksine, yemeğin sürekli yağlı ve baharatlı yapılması ve kayınvalidesinin boyunun kısalığını kastederek alaycı ve gülerek konuşmalar yapmak boşanma sebebi olarak kabul edilmiştir. Kararın tam metni incelendiğinde Yargıtay 2. Hukuk Dairesi2015/12448 E. , 2016/2837 K. “İçtihat Metni”MAHKEMESİ : Aile MahkemesiDAVA TÜRÜ  : Karşılıklı Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi …

Baharatlı yemek yapmak, kayınvalidesi ile dalga geçmek boşanma sebebi Devamı »

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?