anlaşöalı boşanma

Faiz Ev Kredi Mortgage Banka Kefil Gaziantep Ağır Ceza - Anlaşmalı Boşanma - Çekişmeli Boşanma - İşçi - İdari Dava - İş Davası - Velayet - Miras - Tüketici - Avukatı

Aile konutu şerhi olmasa bile aile konutundaki ipoteğin kaldırılması mümkün müdür?

aile konutu üzerindeki ipoteğin kaldırılması.. aile konutu şerhi “konulmuş olmasa da” eşlerin birlikte yaşadıkları aile konutu üzerindeki fiili ehliyetleri sınırlandırılmıştır. tapuya aile konutu şerhi verilmese bile o konut aile konutu özelliğini taşır. anılan madde hükmü ile getirilen sınırlandırma, “Emredici” niteliktedir. Dolayısıyla bu haktan önceden feragat edilemeyeceği gibi eşlerin anlaşmasıyla da ortadan kaldırılamaz ve açık rıza …

Aile konutu şerhi olmasa bile aile konutundaki ipoteğin kaldırılması mümkün müdür? Devamı »

VELAYET VE NAFAKA

VELAYET VE NAFAKAVelayet Kavramı Nedir : Velayet çocuğun korunması ve temsil edilmesi için öngörülmüş hukuksal haklardır. Ana ve baba, çocuğun bakım ve eğitimi konusunda onun menfaatini göz önünde tutarak gerekli kararları alır ve uygularlar. Boşanma davalarında velayetin kıstasını bu ana kural belirler. Yani çocuğun yüksek menfaatini sağlayabilecek taraf velayet hakkının da sahibi olacaktır. Çocuğun yüksek …

VELAYET VE NAFAKA Devamı »

Evlilik, Arabulucu, Tokmak, Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Velayetin kaldırılması ve velayetin değiştirilmesi davası

  Velayetin “Değiştirilmesi” davasında çocuğun kayyım ile temsili zorunlu değildir. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS NO : 2017/2-2486  KARAR NO : 2018/1148 VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ,ÇOCUKLA ANNE BABA ARASINDA MENFAAT ÇATIŞMASI BULUNMASI,ÇOCUĞA KAYYIM ATANMASI GEREKTİĞİTaraflar arasındaki “velayetin değiştirilmesi” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda İstanbul Anadolu 9. Aile Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 18.09.2014 gün ve 2013/1030 E., 2014/706 …

Velayetin kaldırılması ve velayetin değiştirilmesi davası Devamı »

Velayetin Değiştirilmesi Şartları Nelerdir ?

Velayet hususu, çocukları ilgilendiren konuların en başında gelir. Velayet düzenlemesinde; çocukla ana ve baba yararının çatışması halinde, çocuğun yararına üstünlük tanınması gereklidir. Velayet düzenlemesi yapılırken; göz önünde tutulması gereken temel ilke, çocuğun “üstün yararı” ( BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme md. 3; Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi md. 1; TMK md. 339/1, 343/1, 346/1; …

Velayetin Değiştirilmesi Şartları Nelerdir ? Devamı »

VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ DAVASI

ÖZET : Velayetin kaldırılması veya ebeveynlerden birinden alınarak diğerine verilmesine yahut kaldırılan velayetin iadesine ilişkin davalardaki yetki konusunda, Türk Medeni Kanununda aksine bir düzenleme bulunmadığına göre, Hukuk Muhakemeleri Kanunundaki “çekişmesiz yargı ile” ilgili genel yetki kuralı burada da uygulanacaktır. O halde, davacı kendi oturduğu yer mahkemesinde de bu davayı açabilir. Öyleyse, yetki itirazının reddi ile …

VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ DAVASI Devamı »

Velayeti Kendisine Verilen Eş Müşterek Çocukları Yurtdışına Çıkarabilir ?

Velayeti Kendisine Verilen Eş Müşterek Çocukları Yurtdışına Çıkarabilir ?TMK–MADDE 182 Çocuklar bakımından ana ve babanın hakları 1. Hakimin takdir yetkisi Mahkeme boşanma veya ayrılığa karar verirken, olanak bulundukça ana ve babayı dinledikten ve çocuk vesayet altında ise vasinin ve vesayet makamının düşüncesini aldıktan sonra, ana ve babanın haklarını ve çocuk ile olan kişisel ilişkilerini düzenler. …

Velayeti Kendisine Verilen Eş Müşterek Çocukları Yurtdışına Çıkarabilir ? Devamı »

Velayet Değiştirilmesinde Yargıtay Kıstasları

Velayet Değiştirilmesinde Yargıtay KıstaslarıYargıtay Hukuk Genel Kurulu, verdiği emsal kararla velayet davalarını yeni bir boyuta taşıdı. Kurul, idrak gücüne sahibi 8 ve üstü çocukların kendisini ifade edebileceğini, velayet davasında çocuğa fikri sorulması gerektiğine hükmetti. Kararla birlikte; mahkemeler velayet davalarında karar vermeden önce çocuğa “Anneni mi, babanı mı istiyorsun” sorusunu yöneltecek. Mahkeme babayı kusurlu bulduİstanbul’da, şiddetli …

Velayet Değiştirilmesinde Yargıtay Kıstasları Devamı »

Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Velayet Davası

Velayet Ne Demek ? TMK’ya göre “Ergin olmayan çocuk ana ve babasının velayeti altındadır. Yasal sebep olmadıkça velâyet ana ve babadan alınamaz. Hâkim vasi atanmasına gerek görmedikçe, kısıtlanan ergin çocuklar da ana ve babanın velâyeti altında kalırlar.” hükmü yer almaktadır. Aynı Kanun’ un 404. maddesinde de velayet altında bulunmayan küçüklerin vesayet altına alınacağı düzenlenmiştir. “Yasal …

Velayet Davası Devamı »

TMK MADDE 17 HISIMLIK

KAN HISIMLIĞI Kan hısımlığının derecesi, hısımları birbirine bağlayan doğum sayısıyla belli olur. Biri  diğerinden gelen kişiler arasında üstsoy-altsoy hısımlığı; biri diğerinden gelmeyip de, ortak bir kökten gelen kişiler arasında yansoy hısımlığı vardır.  TMK MADDE 17’NIN GEREKÇESİ Yürürlükteki metin esas alınmakla beraber,, İsviçre Medenî Kanununun 20 nci maddesinin Fransızca metni dikkate alınarak usul ve füru hısımlığının …

TMK MADDE 17 HISIMLIK Devamı »

TMK MADDE 12 FİİL EHLİYETİ

ERGİN KILINMA  On beş yaşını dolduran küçük, kendi isteği ve velisinin  rızasıyla mahkemece ergin kılınabilir. TMK MADDE 12’NİN GEREKÇESİ Maddenin kenar başlığında “Kazaî rüşt” yerine 1984 tarihli Öntasarıya uygun olarak “Ergin kılınma” deyimi kullanılmıştır. Maddede küçüğü ergin kılmada görevli mahkemenin asliye mahkemesi olduğuna ilişkin belirlemenin hukukumuz bakımından gereksiz olduğu kabul edilerek “mahkemesi asliyece” yerine “mahkemece” …

TMK MADDE 12 FİİL EHLİYETİ Devamı »

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?