Gaziantep idare avukati

Boşanma protokolü gaziantep aile mahkemesi boşanma avukatı

Yüksek Disiplin Kurulunda Tespit Edilen Fiil İçin Ayrıca Disiplin Soruşturması Yapılmalı mı ?

Konuya ilişkin DANIŞTAY Beşinci Daire Esas No : 2016/17762 Karar No : 2017/24014 sayılı kararı incelendiğinde Danıştay, davacının işlediği kabul edilerek cezalandırılmasına dayanak alınan eylemi yönünden ayrıca bir soruşturma yapılması gerektiğine, Yüksek Disiplin Kurulu aşamasında saptanan fiil yönünden yeni bir soruşturma oluru alınarak davacı lehine ve aleyhine olan tüm deliller araştırılmadan, bu fiillere ilişkin savunması …

Yüksek Disiplin Kurulunda Tespit Edilen Fiil İçin Ayrıca Disiplin Soruşturması Yapılmalı mı ? Devamı »

Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

TSK – Emniyet – Jandarma Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması

TSK – Emniyet – Jandarma Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ’NDE, JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI’NDA VE EMNİYET TEŞKİLATLARINDA ÇALIŞACAK PERSONELİN GÜVENLİK SORUŞTURMASI ESASLARI Türk Silahlı Kuvvetlerinde, jandarma ve emniyet teşkilatlarında çalışacak personel hakkında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ile ilgili esaslar 26/10/1994 tarihli ve 4045 sayılı Kanunun 1 inci maddesine dayanılarak çıkarılmış bulunan, …

TSK – Emniyet – Jandarma Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Devamı »

Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Muhakkik Soruşturmacı Soruşturmayı Ne Kadarlık Sürede Tamamlamalıdır?

Muhakkik Soruşturmacı Soruşturmayı Ne Kadarlık Sürede Tamamlamalıdır? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 127. maddesine göre, aynı Yasanın 125 inci maddesinde sayılan fiil ve hâlleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hâllerin işlendiğinin disiplin âmirince öğrenildiği tarihten itibaren, uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarını gerektiren hâllerde bir ay içinde disiplin soruşturmasına; Devlet memurluğundan çıkarma …

Muhakkik Soruşturmacı Soruşturmayı Ne Kadarlık Sürede Tamamlamalıdır? Devamı »

Tokmak, Terazi, Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Mahkeme Kararı İle İptal Olan Disiplin Cezalarında Soruşturma Zamanaşımı

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda disiplin cezasına konu olan fiilerin disiplin amirince öğrenildiği tarihten itibaren kanunda belirlenen süreler içinde disiplin soruşturmasına başlanmaması halinde disiplin cezası verme yetkisi zaman aşımına uğramaktadır. Bu zaman aşımı süresi disiplin cezasına konu fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren; Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay …

Mahkeme Kararı İle İptal Olan Disiplin Cezalarında Soruşturma Zamanaşımı Devamı »

Tokmak, Terazi, Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezasında İtiraz Süreci

Disiplin cezalarına yapılacak itirazlara ilişkin usul ve esaslar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 135. maddesinde düzenlenmiştir. İlgili kanun maddesinde“Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yüksek disiplin kuruluna itiraz edilebilir.İtirazda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren yedi gündür. Süresi içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları …

Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezasında İtiraz Süreci Devamı »

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?