MALA ZARAR VERME SUÇU VE CEZASI

Mala Zarar Verme Suçu Nedir ?

Mala Zarar verme suçu nedir sorusunu cevap vermek gerekirse şu şekilde özetleyebiliriz, başkasına ait bir mala yada malvarlığına zarar verme eylemlerinin tamamına mala zarar verme diyebiliriz. Başkasına ait bir mal yada eşyaya zarar vermek kanunlarımız nazarında açık bir şekilde suçtur. Burada belirtmek istenen en önemli husus ise bir malın suça konu olabilmesi bir ekonomik değer taşıması gerekir. Bu yüzden değeri hemen hiçe eşit olan maddeler,mesela bir kibrit çöpü,bir toplu iğne, içilmekte olan ve bitmek üzere olan bir sigara mala zarar verme suçuna konu olamaz.

Mala Zarar Verme Suçunun Cezası Ne Kadar ?

Mala zarar verme suçunun cezası ile ilgili kesin hükmü hepinizin tahmin edeceği üzere Türk Ceza Kanunun vermektedir. Türk ceza kanununun 151 maddesinde, Mala zarar verme suçu ile ilgili tam olarak şöyle belirtir, “Başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkan, tahrip eden, yok eden, bozan, kullanılamaz hâle getiren veya kirleten kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan üç yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır”. Burada bahsedilen ceza (3 ay ile 3 yıl arası ) mala zarar verme suçunun basit hali işlenmesi halinde verilecektir.

ihalenin feshi davasi tescile engel mi

Mala Zarar Verme Suçunu Oluşturan Unsurlar

Mala zarar verme suçunun oluşması için belli başlı bazı unsurların oluşması şarttır. Mala zarar verme suçunu oluşmasını sağlayan unsurlar;
1)Bozmak

2)Yıkmak Tahrip Etmek

3)Yok Etmek

4)Kirletmek

5)Sahipli Hayvanın Öldürülmesi

Mala Zarar Verme Suçunun Nitelikli Hali

Mala zarar verme suçunun nitelikli halleri bulunmakta olup bu haller kapsamında verilen ceza daha fazladır.  Mala zarar verme suçunun nitelikli olarak işlenmesi halinde verilecek ceza 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası verilmektir. Maddeler halinde mala zarar verme suçunun nitelikli halini gösterelim;
1)Kamu Kurumlarına Ait Eşya Hakkında Mala Zarar verme 

2)Doğal Afetlere Karşı Korumaya Özgülenmiş Eşya Hakkında Mala Zarar Verme 

3)Dikili Ağaç, Fidan Veya Bağ Çubuğu Hakkında Mala Zarar Verme 

4)Sulamaya Yarayan Veya İçme Suyu Tesisatı Hakkında Mala Zarar Verme 

5)Grev Ve Lokavt Hallerine İlişkin Mala Zarar Verme

6)Siyasi Partilerin Veya Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının Mülkiyetinde Veya Kullanımında Olan Eşya Hakkında Mala Zarar Verme

 7)Kamu Görevlisinden Görevinden Dolayı Öç Almak Amacıyla Mala Zarar Verme 

Mala Zarar Verme Suçunda Ağırlaştırıcı Nedenler

Yukarıda maddeler halinde bahsettiğim hususlar doğrultusunda Mala zarar verme suçu işlenirse Nitelikli halden işlem yapılmaktadır.  Bunların dışında mala zarar verme suçunu yakarak, yakıcı veya patlayıcı madde kullanarak, toprak kaymasına, çığ, sel veya taşkına sebep olma yoluyla, radyasyona maruz bırakarak, nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanarak suçu işlemesi halinde suçun basit ve nitelikli halinin cezası bir kat arttırılır. Bu nedenle suçun ne şekilde işlendiği çok önemli bir husustur.

sikayet 1

Mala Zarar Verme Suçunda Etkin Pişmanlık

Kanunlarımız bir çok suçta etkin pişmanlıktan yararlanma konusunda gerekli tedbirleri almış durumda.  Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen bir fail hakkında dava açılmadan oluşturduğu zararı karşılarsa mahkeme tarafından verilecek ceza 2/3 oranın azalacaktır. Etkin pişmanlık yasasından yararlanma konusunda kararı geç verip hakkında dava açılan ancak hüküm verilmeyen bir fail oluşturduğu zararı karşılaması durumunda alacağı cezadan 1/2 oranında indirimden yararlanabilecektir.

Mala Zarar Verme Suçunda Adli Para Cezasına Çevirme

Mala zarar verme suçuna karışan bir kişi hakkında verilen ceza adli para cezasına çevrilebilir. Bu konuda herhangi bir hukuki engel yoktur. Adli para cezası ile ilgili olarak ayrıntılı bilgi almak için ADLİ PARA CEZASI başlıklı yazımızı okumanızı şiddetle tavsiye ederim.

Mala Zarar Verme Suçunda Cezanın Erteleme

Mala zarar verme suçu ile ilgili olarak hapis cezasının ertelemesi mümkündür.  Belli başlı şartları sağlamanız durumunda cezanız ertelenebilir.

Mala Zarar Verme Suçunda Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Mala zarar verme suçu ile ilgili olarak Hükmün Açıklamasının Geriye bırakılması mümkündür.

Mala Zarar Verme Suçunda Şikayet Süresi

Mala zarar verme suçunun basit hali işlenmesi durumunda faali ve eylemi öğrendikten 6 ay içerisinde şikayetçi olma hakkına sahiptir.  Mala zarar verme suçunun basit hali şikayete tabi suçlar kapsamında bulunmaktadır. Nitelikli hallerde  ise Mala zarar verme suçu şikayete bağlı suçlar kapsamından çıkmaktadır. Bu nedenle suçun zamanaşımı boyunca şikayet edebilir, müşteki şikayetinden vazgeçse dahi resen soruşturma yürütülmektedir. Nitelikli Mala zarar verme suçunda faali ve eylemi öğrendikten şikayet süresi 8 yıldır.

Mala Zarar Verme Zamanaşımı ve Uzlaşma

Mala zara verme suçunda zamanaşımı 8 yıldan ibarettir. Mala zarar verme suçu (basit hali )ile ilgili olarak uzlaşma hükümleri uygulanmaktadır.

Bu konu hakkında benzer makalelerimiz için tıklayın

Makalemizi Oylar Mısınız?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?