Tüketici Hukuku

Tüketici hukuku; ayıplı, hasarlı vb. hizmet sunulması karşılığında, satıcı ve alıcı arasında uzlaşma sağlanamazsa başvurulabilecek bir hukuk alanıdır. Tüm Dünyada gelişen sanayileşme ve hizmet alanlarından sonra kurulan bu hukuk alanı, kişilerin mağduriyetlerini gidermektedir. Tüketici, ücreti karşılığında yapmış olduğu alışveriş veya satın almış olduğu hizmetin vaat edilen karşılığını bulamazsa, belli başlı haklara sahip olmaktadır. (Bakınız: Tüketici hakları) Hizmet verici veya satıcı, mağdur ettiği tüketiciye karşılık olarak yapması gereken yükümlülükleri yerine getirmezse, belli alanlara başvuru yapılarak hakkında şikâyet oluşturulur.
Tüketici hukuku nedir sorusunun yanıtını verdikten sonra, tüketici kanunu düzenlemelerinde yer alan bilgileri anlatacağız.
Tüketici Kanunu Düzenlemeleri
Tüketici kanunu düzenlemeleri, yaşanılması mümkün olan her duruma engel olmak için oldukça kapsamlı ve fazladır. Bunlardan bazılarını belirtmek gerekirse;
Temerrüt hali de dâhil olmak üzere, bileşik faiz uygulaması yasaktır
Kanunlarda yazılı olarak düzenleneceği belirtilen tüm tüketici sözleşmeleri en az on iki punto büyüklüğünde ve okunulabilir şekilde düzenlenmelidir
Sözleşmede öngörülen koşulların, keyfi bir şekilde sözleşme süresi içerisinde tek taraflı olarak tüketici aleyhine değiştirilmesi yasaktır
Gerçeği yansıtmayan indirimli satış kampanyaları yasaktır
Elektrik, su, doğalgaz vb. aboneliklerde tüketici istediği zaman fesih yapabilir
Tüketici hukuku nedir ve bundan oluşan haklar nelerdir sorularının yanıtını bilmek, kişilerin daha az mağduriyet yaşaması için oldukça önemlidir.
Tüketici Mahkemesi
Tüketici mahkemesi görev alanı, 6502 sayılı Tüketici Kanunlarında belirtilmiştir. Bu düzenlemeye göre; “ Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan kaynaklanan uyuşmazlıklarda tüketici mahkemeleri görevlidir”.
Bir tüketim veya kullanım söz konusu olmayan durumlarda tüketici sözleşmesinden bahsedilemez. Fakat bazı durumlarda tüketim ve kullanma söz konusu olmadığı halde tüketicinin taraf olduğu sözleşme tüketici işlemi niteliğinde olabilir. Örneğin; Bir doktorun hastasını tedavi ederken, özensiz veya kusurlu davranışı nedeni ile bir zarar oluşması durumunda, taraflar arasındaki hukuki ilişki tüketici işlemi olduğundan konu ile ilgili olarak Tüketici Mahkemesine başvurulur. (Burada esas alınması gereken durum yapılan işlem ve oluşsan zarar olmaktadır)
Satın aldığınız mal veya hizmet ile ilgili olarak yaşadığınız sıkıntılarda; Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis ve Şanlıurfa illeri kapsamında; alanında deneyimli ve uzman kadrosuyla tüketici avukatı hizmeti veren ofisimize başvurmanız yeterlidir.

Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Yedek parçaların garanti süresinde üretilmemesi yada temin edilmemesi halinde tüketicinin hakları

“İthalatçının herhangi bir şekilde ticari faaliyetinin sona ermesi hâlinde mala ilişkin bakım ve onarım hizmetlerinin sunulmasından garanti süresi boyunca satıcı, üretici ve yeni ithalatçı müteselsilen sorumludur. Garanti süresi bittikten sonra ise kullanım ömrü süresince bakım ve onarım hizmetlerini üretici veya yeni ithalatçının sunması zorunludur.” Konu hakkında Yargıtay 3.Hukuk Dairesi 2020/7070 E. , 2020/5240 K.Sayılı kararı …

Yedek parçaların garanti süresinde üretilmemesi yada temin edilmemesi halinde tüketicinin hakları Devamı »

Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Avukatın işi sonlandırması sonrasında azledilmesi

davacı avukatın işin sonuçlanıp kararın kesinleşmesinden sonra azledildiği gözetildiğinde, sonuca etkili olmayan azlin haklı ya da haksız olmasının takip edilen dava için önem taşımadığı anlaşılmaktadır. Somut olay açısından davacı avukatın tevkil ile yetkilendirilen avukat olarak hakem dosyasına verdiği cevap dilekçesi ile başlamak üzere karar tarihine kadar işi takip ettiği gözetildiğinde, ikame vekil olarak müvekkil olan …

Avukatın işi sonlandırması sonrasında azledilmesi Devamı »

Gaziantep Avukat Listesi

Gaziantep Avukat Listesi Nerede Yayınlanır

AVUKATLIK MESLEĞİ Gaziantep Avukat listesi Gaziantep Barosu levhasına kayıtlı avukatların listesidir. Avukatlık mesleği hukuk fakültesi diploması alınınca hemen işe başlanılan bir meslek değildir . Öncelikle (6 AY + 6 AY) 1 yıl süren adliye ve avukat yanı stajı tamamlanması gerekir. Akabinde Türkiye Barolar Birliğine ruhsat başvurusu yapılır ve ruhsat işlemleri de tamamlanıp Baro Siciline kayıt …

Gaziantep Avukat Listesi Nerede Yayınlanır Devamı »

TMK MADDE 534 – Tanıkların Katılması

TMK MADDE 534 – Tanıkların Katılması2. Resmî Vasiyetnamec. Tanıkların Katılması Vasiyetnameye tarih ve imza konulduktan hemen sonra mirasbırakan, vasiyetnameyi okuduğunu, bunun son arzularını içerdiğini memurun huzurunda iki tanığa beyan eder. Tanıklar, bu beyanın kendi önlerinde yapıldığını ve mirasbırakanı tasarrufa ehil gördüklerini vasiyetnameye yazarak veya yazdırarak altını imzalarlar. Vasiyetname içeriğinin tanıklara bildirilmesi zorunlu değildir.  TMK MADDE …

TMK MADDE 534 – Tanıkların Katılması Devamı »

Yargıtay, Özel Okul Ücretlerinin Ne Kadarının İade Edilmesi Gerektiğine Karar Verdi

Yargıtay, Özel Okul Ücretlerinin Ne Kadarının İade Edilmesi Gerektiğine Karar VerdiYargıtay13. Hukuk Dairesi Esas : 2017/8224Karar : 2018/9262Karar Tarihi : 10/10/2018  “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : Tüketici Mahkemesi Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup …

Yargıtay, Özel Okul Ücretlerinin Ne Kadarının İade Edilmesi Gerektiğine Karar Verdi Devamı »

Gaziantep Ağır Ceza - Anlaşmalı Boşanma - Çekişmeli Boşanma - İşçi - İdari Dava - İş Davası - Velayet - Miras - Tüketici - Avukatı

Work And Travel Mağdurları Yasal Hakları Nelerdir ?

Bilindiği üzere work and travel aracılığıyla öğrencilerin hem dil eğitimi, hem kazanç elde etme amacı hem de yurtdışı deneyimi kazanmak temel amaçlardandır. Uzun süredir yaygın olarak uygulama alanı bulan work and travel organizasyonlarında özellikle son dönemde oldukça mağduriyet yaşayan insanların sayısı bir hayli fazla. Bu husus öncelikle bir tüketici uyuşmazlığı olduğunu ve tüketici kanunu gereği …

Work And Travel Mağdurları Yasal Hakları Nelerdir ? Devamı »

İş Davasında Tarafların Delilleri

Vakıf Üniversitesi İle Öğrencisinin Eğitim Sözleşmesi Kaynaklı Uyuşmazlığı

Vakıf Üniversitesi İle Öğrencisinin Eğitim Sözleşmesi Kaynaklı Uyuşmazlığı Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Esas : 2017/518 Karar : 2017/520 Karar Tarihi : 22.03.2017  “İçtihat Metni”MAHKEMESİ : Tüketici Mahkemesi Taraflar arasındaki “tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul 5. Tüketici Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 10.05.2012 gün ve 2011/102 E., 2012/267 K. sayılı kararın temyiz incelemesinin davalı …

Vakıf Üniversitesi İle Öğrencisinin Eğitim Sözleşmesi Kaynaklı Uyuşmazlığı Devamı »

Vakıf Üniversitesi İle Öğrencisinin Eğitim Sözleşmesi Kaynaklı Uyuşmazlığı

Vakıf Üniversitesi İle Öğrencisinin Eğitim Sözleşmesi Kaynaklı Uyuşmazlığı Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Esas : 2017/518 Karar : 2017/520 Karar Tarihi : 22.03.2017  “İçtihat Metni”MAHKEMESİ : Tüketici Mahkemesi Taraflar arasındaki “tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul 5. Tüketici Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 10.05.2012 gün ve 2011/102 E., 2012/267 K. sayılı kararın temyiz incelemesinin davalı …

Vakıf Üniversitesi İle Öğrencisinin Eğitim Sözleşmesi Kaynaklı Uyuşmazlığı Devamı »

TMK MADDE 13 FİİL EHLİYETSİZLİĞİ

TMK MADDE 13 FİİL EHLİYETSİZLİĞİD) AYIRT ETME GÜCÜ Yaşının küçüklüğü yüzünden veya akıl hastalığı, akıl zayıflığı, sarhoşluk ya da bunlara benzer sebeplerden biriyle akla uygun biçimde davranma yeteneğinden yoksun olmayan herkes, bu Kanuna göre ayırt etme gücüne sahiptir. TMK MADDE 13’ÜN GEREKÇESİ Maddenin kenar başlığında “Kazaî rüşt” yerine 1984 tarihli Öntasarıya uygun olarak “Ergin kılınma” …

TMK MADDE 13 FİİL EHLİYETSİZLİĞİ Devamı »

Tüketici Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Dava Şartı Kapsamına Alındı

Tüketici Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Dava Şartı Kapsamına AlındıResmi Gazete KANUN HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No : 7251Kabul Tarihi : 22/7/2020 MADDE 1 – 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 20 nci maddesinin birinci fıkrasına “taraflardan birinin,” ibaresinden sonra gelmek üzere “bu karar verildiği anda kesin ise tebliğ …

Tüketici Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Dava Şartı Kapsamına Alındı Devamı »

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?