İcra-İflas Hukuku

Ticareti Terk Suçu

İİK’nun 44 ncü maddesindeki mal beyanında bulunma yükümlülüğünün gerçek kişi tacirlere yönelik bir yükümlülük olduğu ve ticaret şirketlerini kapsamadığı anlaşılmakla, atılı suçtan sanığın beraatine karar verilmesi gerektiği… ticaret şirketlerinin tasfiye sonrasında İİK’nun 44 üncü maddesi uyarınca mal beyanında bulunma yükümlülüğü kalmadığından, mal beyanında bulunmadığından bahisle İİK’nun 337/a maddesi ile cezalandırılması mümkün olmadığı.. Yargıtay 1. Hukuk …

Ticareti Terk Suçu Devamı »

Dosya Tebligat İcra Adliye Katip Memur Hakim Savcı Duruşma Belge Zarf Posta Kargo Sosyal Medya Mail Gaziantep Ağır Ceza - Anlaşmalı Boşanma - Çekişmeli Boşanma - İşçi - İdari Dava - İş Davası - Velayet - Miras - Tüketici - Avukatı

İtirazın iptali davasında alacaklının dayanamayacağı belgeler

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI İtirazın iptali davalarında alacaklı, takipte dayanmadığı belgeler dışındaki başka belgelere dayanamaz Konu ile ilgili Hukuk Genel kurul kararı tam metni aşağıda sunuyoruz Hukuk Genel Kurulu 2017/2076 E. , 2020/117 K. “İçtihat Metni”MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi I. YARGILAMA SÜRECİ Davacı İstemi: Denizli (Kapatılan) 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 12.11.2013 tarihli ve 2013/103 E.,2013/73 K. sayılı …

İtirazın iptali davasında alacaklının dayanamayacağı belgeler Devamı »

Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Elektronik yolla tebligat 2020 Yargıtay kararı

YARGITAY HUKUK GENEL KURULUEsas : 2020/547Karar : 2020/924Tarih : 24.11.2020İNCELENEN KARARINMAHKEMESİ : İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk DairesiTARİHİ : 04/03/2020NUMARASI : 2019/2932-2020/607 Elektronik Tebligat Yönetmeliği’nin 9. maddesinde belirtildiği üzere UETS elektronik tebligat mesajını zaman damgasıyla ilişkilendirerek 11.03.2020 tarihinde muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştırmış olup, elektronik yolla tebligat muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci …

Elektronik yolla tebligat 2020 Yargıtay kararı Devamı »

Dosya Tebligat İcra Adliye Katip Memur Hakim Savcı Duruşma Belge Zarf Posta Kargo Sosyal Medya Mail Gaziantep Ağır Ceza - Anlaşmalı Boşanma - Çekişmeli Boşanma - İşçi - İdari Dava - İş Davası - Velayet - Miras - Tüketici - Avukatı

Usulsüz tebligat şikayetleri

Yargıtay 12.Hukuk Dairesi 2019/8563 E. , 2020/5245 K.“İçtihat Metni”MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup …

Usulsüz tebligat şikayetleri Devamı »

icra iflas suçları beraat

Zayi Nedeniyle Çek İptali Ve Hükümden Sonra Çeki Elinde Bulunduranın Müdahale Talebi

Zayi Nedeniyle Çek İptali Ve Hükümden Sonra Çeki Elinde Bulunduranın Müdahale Talebi Özet : Zayi nedeniyle çek iptali… Hükümden sonra çeki elinde bulunduranın müdahale talebi..istirdat davası açılırsa , açılmazsa verilecek hüküm…Hasımsız olarak açılan davalarda, üçüncü kişilerin davaya müdahaleleri halinde davanın çekişmeli duruma gelmesi mümkün ve gerekliyse de, çek iptali davalarında yukarıda açıklanan prosedür gereğince, kararda …

Zayi Nedeniyle Çek İptali Ve Hükümden Sonra Çeki Elinde Bulunduranın Müdahale Talebi Devamı »

YETKİ İTİRAZININ KABULÜ SONRASI DOSYANIN YETKİLİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLMESİNİN İKİ HAFTALIK SÜREDEN SONRA TALEP EDİLMESİ HALİNDE TAKİP AÇILMAMIŞ SAYILIR

YETKİ İTİRAZININ KABULÜ SONRASI DOSYANIN YETKİLİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLMESİNİN İKİ HAFTALIK SÜREDEN SONRA TALEP EDİLMESİ HALİNDE TAKİP AÇILMAMIŞ SAYILIRAnkaraBölge Adliye Mahkemesi19. Hukuk Dairesi Esas : 2018/2508Karar : 2020/222Karar Tarihi : 29.1.2020 DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararı aleyhine süresi içinde davalı alacaklı vekili tarafından istinaf yoluna başvurulmuş olmakla, HMK’nın 353.maddesi gereğince dosya …

YETKİ İTİRAZININ KABULÜ SONRASI DOSYANIN YETKİLİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLMESİNİN İKİ HAFTALIK SÜREDEN SONRA TALEP EDİLMESİ HALİNDE TAKİP AÇILMAMIŞ SAYILIR Devamı »

YAZILI BELGE NİTELİĞİNDEKİ SÖZLEŞMEDE TEMİNAT AMACIYLA VERİLDİĞİ BELİRTİLEN SENEDİN, İCRA TAKİBİNE KONU SENET OLDUĞUNUN KANITLANMASI GEREKİR

YAZILI BELGE NİTELİĞİNDEKİ SÖZLEŞMEDE TEMİNAT AMACIYLA VERİLDİĞİ BELİRTİLEN SENEDİN, İCRA TAKİBİNE KONU SENET OLDUĞUNUN KANITLANMASI GEREKİRYargıtay12. Hukuk Dairesi Esas : 2014/11410Karar : 2014/13843Karar Tarihi : 9.5.2014 Alacaklının bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla başlattığı takibe karşı borçlu, dayanak senedin 21.06.2012 tarihli araç kiralama sözleşmesi kapsamında alındığını ve teminat senedi olduğunu ileri sürerek takibin …

YAZILI BELGE NİTELİĞİNDEKİ SÖZLEŞMEDE TEMİNAT AMACIYLA VERİLDİĞİ BELİRTİLEN SENEDİN, İCRA TAKİBİNE KONU SENET OLDUĞUNUN KANITLANMASI GEREKİR Devamı »

Yasada Para Alacağı Üzerine Konulan Haczin Ne Kadar Süreyle Mevcudiyetini Koruyabilmesi

Yasada Para Alacağı Üzerine Konulan Haczin Ne Kadar Süreyle Mevcudiyetini KoruyabilmesiÖzet : Yasada para alacağı üzerine konulan haczin ne kadar süreyle mevcudiyetini koruyabileceği yönünde bir açıklık bulunmadığından İİK’nin 106. maddesinde menkul mallar için öngörülen altı aylık sürenin para alacakları yönünden hacizden itibaren paranın istenmesi için gerekli AZAMI SÜRE  olarak kıyasen uygulanması gerekmektedir. Yargıtay8. Hukuk Dairesi …

Yasada Para Alacağı Üzerine Konulan Haczin Ne Kadar Süreyle Mevcudiyetini Koruyabilmesi Devamı »

Yabancı Paranın İcra Takip Tarihi İtibariyle Geçerli Olan TL Karşılığı Tespit Edilip Bu Miktar Üzerinden Karar Verilmesi Gerekmektedir

Yabancı Paranın İcra Takip Tarihi İtibariyle Geçerli Olan TL Karşılığı Tespit Edilip Bu Miktar Üzerinden Karar Verilmesi GerekmektedirİİK. m. 67 uyarınca hükmedilecek icra inkar tazminatına, yabancı paranın icra takip tarihi itibariyle geçerli olan TL karşılığı tespit edilip bu miktar üzerinden karar verilmesi gerekmektedir. Bu husus 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun’un ve bu …

Yabancı Paranın İcra Takip Tarihi İtibariyle Geçerli Olan TL Karşılığı Tespit Edilip Bu Miktar Üzerinden Karar Verilmesi Gerekmektedir Devamı »

Tokmak, Terazi, Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Vekalet Ücreti Ve Faizi Açısından İtirazın İptaline İlişkindir

Vekalet Ücreti Ve Faizi Açısından İtirazın İptaline İlişkindir.Ödünç  “borç olarak” olarak verilen paranın geri istenilebilmesi için; sözleşme yoksa veya vade belirlenmemişse ödünce konu paranın ilk istemden başlayarak 6 hafta içinde geri verilmesi gerekir.  Davacı iade talebinde bulunup altı hafta bekledikten sonra takibe geçebileceğinden, anılan süreye uyulmadan başlatılan takip usul ve yasaya uygun değildir. Bu nedenle …

Vekalet Ücreti Ve Faizi Açısından İtirazın İptaline İlişkindir Devamı »

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?