EYT Sıkça Sorulan Sorular

EMEKLİLİK ŞARTLARINI SAĞLAYAN İŞÇİYE ÖDENECEK KIDEM TAZMİNATI TAKSİTLENDİREREK ÖDENEBİLİR Mİ?

Kıdem tazminatının taksitlendirilerek ödenmesi ancak taraflann açıkça ödeme tarihleri konusunda yazılı anlaşmasıyla mümkün olabilir. Yazılı anlaşma yapılmış olsa dahi ödemeler anlaşılan tarihlerde ödenmelidir, aksi durumda emeklilik nedeniyle çıkış tarihinden itibaren faiz riski gündeme gelebilir.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE VEYA İŞYERİ UYGULAMASINDA EMEKLİ OLAN ÇALIŞANLARA ÖDENECEK KIDEM TAZMİNATININ DAHA FAZLA MİKTARDA HESAPLANDIĞI BİR DURUMDA EYT KAPSAMINDAKİ İŞÇİLER DE AYNI AVANTAJLI ÖDEMEDEN FAYDALANABİLİR Mİ?

Yaş dahil emeklilik koşullarıyla EYT kapsamındaki emekli olanlar arasında farklılık bulunmamaktadır. Toplu iş sözleşmesinde ve/veya işyerinde emekli olan işçilere daha fazla kıdem tazminatı miktarı verileceği düzenlenmişse EYT yararlanıcısı emekliliklerin de avantajlı olan işyeri koşulundan faydalanması gerekir.

EYT SONRASI İŞVERENİN İŞÇİYİ İSTİHDAM ETMESİ ZORUNLU MU?

EYT Yasasında emeklilik sonrası istihdamın devam etmesini zorunlu kılan bir yasa hükmü bulunmuyor. İşverenin emeklilik sonrası işçinin talebine göre peşinen taahhüt ettiği bir işyeri kurali/prosedürü bulunmuyorsa emeklilik sonrası istihdam tarafların anlaşmasına bağlıdır.

Belediye İş Kazası Tehlikeli İşler İş Güvenliği Masa başı Ofis Çalışanı Bilgisayar Freelance İşçi İş Kazası Tazminat Fazla Mesai Kıdem İhbar Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

EYT SONRASI İSTİHDAM SAĞLANIRKEN EMEKLİLİK ÖNCESİ DÖNEME AİT KIDEM TAZMİNATI HAKKI SAKLI TUTULABİLİR Mİ?

Emeklilik öncesi dönem alacaklar yönünden tamamen tasfiye edilmişse emeklilik sonrası dönem yeni bir sözleşme niteliğindedir. Yeni bir sözleşmede daha düşük ücret seviyesi tarafların anlaşmasına bağlı olsa da işçi aynı görevinde aynı şartlarda devam ediyorsa ve emsal İşçiye göre düşük ücret alıyorsa bu durum eşit işlem yapma borcuna aykırılık oluşturacaktır.

Fakat kıdem tazminatı hakkı saklı tutularak emeklilik sonrası iş ilişkisinin aynı şartlarda devam edeceğine yönelik tarafların anlaşması mevcutsa daha düşük bir ücret seviyesi ancak işçinin yazılı onayıyla mümkün olabilir.

EYT ÖNCESİ KIDEM TAZMİNATI SAKLI TUTULURSA VE EMEKLİLİK SONRASI DÖNEM KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANMAYACAK ŞEKİLDE SONA ERDİRİLİRSE KIDEM TAZMİNATININ DURUMU NE OLUR?

İşçinin emeklilik sonrası çalışması kıdem tazminatına hak kazanmayacak şekilde son ererse; çalışanın emeklilik nedeni ile iş sözleşmesini feshettiği tarihteki son ücreti üzerinden kıdem tazminatı hesaplanmalıdır ve o dönemdeki kıdem tavanı dikkate alınmalıdır. İşçinin zamanında ödenmeyen kıdem tazminatını mevduata uygulanan en yüksek faiz ile talep etmesi mümkündür.

EYT SONRASINDA DAHA DÜŞÜK ÜCRET SEVİYESİNDE İSTİHDAM SAĞLANABİLİR Mİ?

Emeklilik öncesi dönem alacaklar yönünden tamamen tasfiye edilmişse emeklilik sonrası dönem yeni bir sözleşme niteliğindedir. Yeni bir sözleşmede daha düşük ücret seviyesi tarafların anlaşmasına bağlı olsa da işçi aynı görevinde aynı şartlarda devam ediyorsa ve emsal işçiye göre düşük ücret aliyorsa bu durum eşitlik işlem yapma borcuna aykırılık oluşturacaktır.

Fakat kıdem tazminatı hakkı saklı tutularak emeklilik sonrası iş ilişkisinin aynı şartlarda devam edeceğine yönelik taraflann anlaşması mevcutsa daha düşük bir ücret seviyesi ancak işçinin yazılı onayıyla mümkün olabilir.

Belediye İş Kazası Tehlikeli İşler İş Güvenliği Masa başı Ofis Çalışanı Bilgisayar Freelance İşçi İş Kazası Tazminat Fazla Mesai Kıdem İhbar Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

İŞÇİ EYT KAPSAMINDA EMEKLİ AYLIĞINA HAK KAZANDIĞINI GEREKLİ BELGELERLE İSPAT EDEREK AYRILMAK İSTEDİĞİNİ TALEP ETTİ. İŞTEN ÇIKIŞ GERÇEKLEŞTİRİLDİKTEN SONRA İŞÇİYE KIDEM TAZMİNATI ÖDEMEK İÇİN EMEKLİ AYLIĞI BAĞLANDIĞINA DAİR BELGEYİ TALEP ETMEMİZ GEREKİR Mİ?

Emeklilik şartlarını sağladığına dair Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarını sunarak işten ayrılan işçiye kıdem tazminatı, yazılı bir anlaşmayla başka bir ödeme tarihi konusunda anlaşılmamış ise işten çıkış tarihinde ödenmelidir (muhasebe işlemleri gereği kısa süreli, örneğin 1-2 günlük gecikmeler olağan karşılanabilir). Fakat İşçiye ödenecek kıdem tazminatı için emekli aylığının bağlanması şart koşulamaz.

EYT YARARLANICISI İŞÇİNİN KULLANMADIĞI YILLIK İZİNLERİN ÜCRETİ ÖDENMELİ MİDİR? EMEKLİLİK SONRASINDA İSTİHDAM EDİLENLERİN YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAK EDİŞLERİ NASIL OLACAKTIR?

İşçi tarafından hak kazanılmış fakat kullanılmayan yıllık izinler, iş sözleşmesini sona erdiği tarihte ücrete dönüşür. Bu nedenle emeklilik nedeniyle işten çıkışlarda kullanılmayan sürelere ait yıllık izin ücretlerinin işçiye ödenmesi gerekir.

Emeklilik sonrasında istihdamın devam etmesi halinde yıllık izin hak edişleri ilk fesihte ödenmiş olsa dahi yıllık izin hak ediş süresi ilk işe giriş tarihi (emeklilik öncesi) baz alınarak hesaplanmalıdır.

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

Makalemizi Oylar Mısınız?

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?