Boşanma İşlemlerini Başlatır

Boşanma Davası Açmak İçin Ne Yapılmalıdır?

“Boşanmak istiyorum ne yapmalıyım?” sorusunu soran taraf öncelikle neden boşanmak istediğini belirlemelidir. Boşanmanın sebeplerini ortaya çıkarmalı ve buna uygun olarak boşanma dilekçesi yazmalıdır. Boşanma dilekçesinin yanında boşanmak isteyen taraf boşanmayı gerektiren olaylara dair delillerini de bulundurmalı ve saklamalıdır. Boşanma davası açmak için gerekli evraklar boşanma davası sürecinin kısalmasında ve olumlu bir sonuç alma noktasında gerekli olmaktadır.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası açmak için taraflar ilk olarak boşanma sebebini belirlemeli ve varsa buna ilişkin delilleri saklamalıdır. Boşanma davası açmak için hangi sebeplere dayanılabileceği kanunda 161-166. maddelerde sayılmıştır. Buna göre zina, hayata kast, onur kırıcı davranış ve pek kötü muamele, küçük düşürücü suç işleme veya haysiyetsiz hayat sürme, akıl hastalığı, terk veya evlilik birliğinin temelden sarsılması halinde eşlerden biri boşanma davası açabilecektir.

  1. Zina veya diğer adıyla aldatma evli bir kişinin evlilik birliği devam ederken eşinden başka bir kimseyle cinsel ilişkiye girmesidir. Belirtilmelidir ki kişi kendisini aldatan eşini daha önceden affetmişse bu sebebe dayanarak boşanma davası açamaz.
  2. Hayata kast eşlerden birinin diğerini öldürme girişiminde bulunmasıdır ve kanunda özel bir boşanma sebebi olarak sayılmıştır.
  3. Pek kötü muamele ise hayata kast derecesine varmayan ancak kişinin fiziksel bütünlüğüne yönelik olan her türlü saldırıdır. Eşlerden birinin diğer eşin vücut bütünlüğüne saldırıda bulunması mağdur olan eşe bu sebebe dayanarak boşanma davası açma hakkı verir.
  4. Onur kırıcı davranış eşlerden birinin diğerini hakaret etme, sövme gibi yollarla küçük düşürme amacı güderek onurunu zedelemesidir.
  5. Küçük düşürücü suçtan kasıt toplumun genel anlayışına göre belirlenen hırsızlık, dolandırıcılık, cinsel saldırı gibi bir kez işlenmekle toplum nezdinde küçük düşürücü olabilecek suçlardır. Küçük düşürücü suç sebebiyle boşanma davası açabilmek için söz konusu suçun diğer eş için birlikte yaşamayı çekilmez hale getirmesi şartı aranmaktadır.
  6. Haysiyetsiz hayat sürme kumarbazlık, alkoliklik gibi süreklilik içeren bir durumun mevcut olması halinde söz konusu olur. Haysiyetsiz hayat sürme sebebiyle boşanma davası açabilmek için söz konusu durumun diğer eş için birlikte yaşamayı çekilmez hale getirmesi şartı aranmaktadır.
  7. Terk eşlerden birinin herhangi bir haklı gerekçe bulunmaksızın ortak konutu terk etmesini veya diğer eşi terk etmeye zorlamasını ifade eder.
  8. Akıl hastalığı sebebiyle boşanma davası açabilmek için hastalığın iyileşemeyeceğinin sağlık kurulu raporuyla belgelenmesi gerekmektedir.
  9. Özel boşanma sebeplerinin dışında Medeni Kanun evlilik birliğinin temelden sarsılmasını genel bir boşanma sebebi olarak kabul etmiştir. Anlaşmalı boşanma da aynı maddede düzenlenmiştir. Maddede tarafların birlikte başvurmaları veya bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde birliğin temelden sarsılmış sayılacağı öngörülmüştür.

Boşanma davasının anlaşmalı olarak mı çekişmeli olarak mı açılacağına karar verildikten sonra taraflar gerekli evraklar ile birlikte aile mahkemesine başvurarak davayı açmalıdır.

Boşanma davası neden reddedilir?

Toplumun en küçük ve en önemli birimi ailedir. Bu sebep ile hakim ya da hakime geniş bir takdir yetkisine sahiptir. Deliller sunulup tanıklar dinlendikten sonra hakim ya da hakime gerekli görürse boşanma davasını reddedebilir. Hakim ya da hakime ret veya kabul kararını verirken kusurlu tarafın dava açmaya hakkı yoktur kaidesinden yola çıkacaktır. Eğer davayı açan tarafın menfaati varsa ya da karşı tarafa göre daha az kusurluysa ve evlilik birliği artık devam edilemeyeceği kanaatine varır ise boşanma davasının kabulüne karar verecektir. Eşine şiddet uygulayan birisi kusurlu sayılacağı için yüksek ihtimalle açmış olduğu boşanma davası reddedilecektir. Boşanma davası açan tarafın davadan vazgeçmesi ya da tarafların davalarından feragat etmeleri halinde açılan boşanma davası tarafların feragati doğrultusunda reddedilecektir.

TMK MADDE 166 – Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi hâlinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir.

TMK madde 166 hükmü gereğince boşanma sebeplerinden herhangi birine dayanarak açılan boşanma davasının reddedilmesi sonucunda kararın kesinleşmesinden itibaren üç yıl içinde ortak hayat yeniden kurulamamış olursa artık tarafların evlilik birliğinin temelden sarsıldığına hakim tarafından da kanaat getirilerek eşlerden birinin talebi ile boşanmaya karar verilir.

Eğer davada verilen ret kararı iddianın ispatlanamamasından mütevellit ise boşanma davası açılan yılı takip eden üç yıl içerisinde o sebebe dayanarak boşanma davası açma hakkında men edilirsiniz. Fakat farklı bir sebebe dayanarak ya da ilk dayandığınızın sebebin boşanma davasının reddinden sonra tekrarlanması halinde yeniden bir boşanma davası açabilirsiniz. Örneğin zina sebebi ile açtığınız davada zinayı ispatlayamadığınız için zina davanız reddedilmişse ve bu ret edilmeden sonra karşı taraf zina yapmış ise yeniden zinaya dayanarak boşanma davası açabilirsiniz.

Evlilik, Arabulucu, Tokmak, Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

Boşanma işlemleri nasıl yapılır?

Boşanma işlemlerini tek başınıza yapabileceğiniz gibi bir vekil aracılığı ile de yapabilirsiniz. Özellikle çekişmeli boşanmalarda bir hak kaybına uğramamanız için davanızı bir vekil aracılığı ile takip etmeniz önemlidir.

Boşanma süreci ne zaman biter?

Boşanma kararının kesinleşmesi ile boşanma süreci tamamlanır. Boşanma davası mahkemenin eşler hakkında son duruşmalarında kısa boşanma kararı vermesi ile tamamlanır.

Bu aşamadan sonra mahkeme 1 ay içerisinde gerekçeli karar yazacaktır. Gerekçeli kararda hakimi karar verirken etkilen hususlara değinilir. Mahkeme süresince tarafların sunmuş olduğu delillerin ne denli etkili olduğu gerekçeli kararın açıklanması ile belli olacaktır. Gerekçeli karar yazılmadan kısa karar ile herhangi bir kanun yoluna başvurmak olanaksızdır. İster anlaşmalı boşanma ister çekişmeli boşanma davası olsun mutlaka gerekçeli kararın çıkması beklenmelidir.

Gerekçeli kararın taraflara tebliği ile birlikte istinaf süresi başlayacaktır. 2 hafta içerisinde taraflar istinaf yoluna başvurmaz ise karar kesinleşecek ve boşanma davası bitmiş olacaktır.

Taraflar gerekçeli karar çıktıktan sonra beklememek adına istinaftan feragat ettiklerine dair dilekçe sunabilirler.

Boşanma davasından İstinafta vazgeçmek mümkün müdür?

Boşanma dosyanız istinaf mahkemesinde ise davanız hala kesinleşmemiz demektir. O halde dava dosyanızdan ferargat edebilirsiniz. Yani boşanma davasından vazgeçmek istiyorsanız davanızdan vazgeçebilirsiniz. İstinaf mahkemeleri 2. derece yargı merci olarak Yargıtay’ın yükünü hafifletmek maksadı ile hukuk sistemimize girmiştir. Aynı şekilde dosyanız Yargıtay’ da ise boşanma davanızdan yine feragat edebilirsiniz.

Boşandıktan sonra kimlikteki medeni hal nasıl değişir?

Boşanma sürecinde mahkeme kararında tarafların boşanmasına karar verilmiş , karar kesinleşmiş ve bütün usulü işlemlerin tamamlanmış olduğunu düşünürsek tarafların medeni hali artık değişmiş olacaktır. Tarafların her ikisi de boşanmak istiyor ancak tazminat, nafaka, velayet gibi kararlara karşı itiraz etmiş iseler o halde boşanma kararı dosyanız istinafta olsa dahi kesinleşecektir.

Kararın kesinleşmesinden itibaren mahkeme tarafından Nüfus Müdürlüğü’ne boşandıklarına dair bildirim yapar. Bu bildirim doğrultusunda nüfus müdürlüğü kimlik değişimi kararı vererek yeni kimlikleri hazırlatacaktır. Nüfus Müdürlüğü’ne bildirim işlemi taraflar tarafından değil mahkeme kalemi tarafından yapılır.

Nüfus Müdürlüğünden taraflar yeni kimlik kartlarını alabilecektir. Kadın eşinin soyadını kullanmak istiyorsa anlaşmalı boşanma protokolünde veya boşanma davası dilekçesinde bu talebine yer verebilecektir.

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

Makalemizi Oylar Mısınız?

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?