Bankadan Yollanan Ödeme Borç İlişkisinin Varlığına Yeterli Değildir

Bankadan Yollanan Ödeme Borç İlişkisinin Varlığına Yeterli Değildir

Bankadan Yollanan Ödeme Borç İlişkisinin Varlığına Yeterli Değildir

YARGITAY

19. HUKUK DAİRESİ


Esas : 2005/10389

Karar : 2005/12554

Karar Tarihi : 15.12.2005
• HAVALE MAKBUZU ( Taraflar Arasında Bir Borç İlişkisinin Varlığını Kabule Yeterli Olmadığı – Davacı Havale Edilen Paranın İleri Sürdüğü İlişki Nedeniyle Gönderildiğini Kanıtlaması Gereği )
• BORÇ İLİŞKİSİ ( Havale Makbuzu Taraflar Arasında Bir Borç İlişkisinin Varlığını Kabule Yeterli Olmadığı – Davacı Havale Edilen Paranın İleri Sürdüğü İlişki Nedeniyle Gönderildiğini Kanıtlaması Gereği )
• İSPAT ( Davacı Havale Edilen Paranın İleri Sürdüğü İlişki Nedeniyle Gönderildiğini Kanıtlaması Gereği )
• YEMİN DELİLİ ( Havale Makbuzunda Davacının İddiasını Doğrulayan Bir Açıklama Bulunmaması Nedeniyle Başka Delil

Bulunmaması Halinde Yemin Teklif Etme Hakkı Hatırlatılarak Bir Karar Verilmesi Gereği )818/m.457,458,459


ÖZET : Havale makbuzu taraflar arasında bir borç ilişkisinin varlığını kabule yeterli değildir. Davacı havale edilen paranın ileri sürdüğü ilişki nedeniyle gönderildiğini kanıtlamalıdır. Havale makbuzunda davacının iddiasını doğrulayan bir açıklama bulunmamaktadır.

Bu durumda davacıdan iddialarını doğrulayan başka delilleri varsa ibrazının istenmesi, başka delil bulunmaması halinde yemin teklif etme hakkı hatırlatılarak varılacak uygun sonuç çerçevesinde bir karar verilmesi gerekirken ispat yükünün tayininde hataya düşülerek yazılı şekilde hüküm kurulmasında isabet görülmemiştir.

DAVA : Taraflar arasındaki iflas davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince her ne kadar duruşmalı olarak temyiz edilmiş ise de işin niteliği itibariyle bu istemin reddiyle incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı 20.4.1998 tarihli 15.000 DM bedelli dekonta dayanarak iflas yoluyla takibe geçmiş, itiraz üzerine iflas davası açmıştır. Davacı, daha önce ortak olduğu davalı şirkete sermaye artırımı için 15.000 DM havale ettiğini ileri sürmüş, davalı ile gönderilen paranın daha önce davacının aldığı 50.000 DM paranın 15.000 DM’lik kısmının gönderildiğini savunmuştur. Havale makbuzu taraflar arasında bir borç ilişkisinin varlığını kabule yeterli değildir.

Davacı havale edilen paranın ileri sürdüğü ilişki nedeniyle gönderildiğini kanıtlamalıdır. Havale makbuzunda davacının iddiasını doğrulayan bir açıklama bulunmamaktadır. Bu durumda davacıdan iddialarını doğrulayan başka delilleri varsa ibrazının istenmesi, başka delil bulunmaması halinde yemin teklif etme hakkı hatırlatılarak varılacak uygun sonuç çerçevesinde bir karar verilmesi gerekirken ispat yükünün tayininde hataya düşülerek yazılı şekilde hüküm kurulmasında isabet görülmemiştir.


SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA,peşin harcın istek halinde iadesine, 15.12.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bu konu hakkındaki benzer makalelerimiz için tıklayın

Makalemizi Oylar Mısınız?

Bu gönderiyi paylaş

WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat ile görüşmek ister misiniz?