Author name: av.akillar

Dosya Tebligat İcra Adliye Katip Memur Hakim Savcı Duruşma Belge Zarf Posta Kargo Sosyal Medya Mail Gaziantep Ağır Ceza - Anlaşmalı Boşanma - Çekişmeli Boşanma - İşçi - İdari Dava - İş Davası - Velayet - Miras - Tüketici - Avukatı

Sağlık Raporu Alınmadan Tapuda Düzenlenen Ölünceye Kadar Bakma Akdinin İptali Davası

Sağlık Raporu Alınmadan Tapuda Düzenlenen Ölünceye Kadar Bakma Akdinin İptali Davası Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Esas : 2016/18279Karar : 2019/6679Karar Tarihi : 28/05/2019“İçtihat Metni “MAHKEMESİ : Asliye Hukuk MahkemesiTaraflar arasındaki sözleşmenin iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalılar avukatınca temyiz edilmesi üzerine …

Sağlık Raporu Alınmadan Tapuda Düzenlenen Ölünceye Kadar Bakma Akdinin İptali Davası Devamı »

SADECE ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAYICI CEZALARIN MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİNE GÖRE ÇEKTİRİLMESİNİN MÜMKÜN OLDUĞU, ADLİ PARA CEZALARINA KARŞI BİR DÜZENLEME OLMADIĞI

SADECE ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAYICI CEZALARIN MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİNE GÖRE ÇEKTİRİLMESİNİN MÜMKÜN OLDUĞU, ADLİ PARA CEZALARINA KARŞI BİR DÜZENLEME OLMADIĞIYargıtay3. Ceza Dairesi Esas : 2017/3550Karar : 2017/6989Karar Tarihi : 24.05.2017 Kasten yaralama suçundan sanık …’in, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 86/2, 62 ve 52/2. maddeleri uyarınca 2.000,00 Türk lirası adli para cezası ile cezalandırılmasına, anılan …

SADECE ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAYICI CEZALARIN MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİNE GÖRE ÇEKTİRİLMESİNİN MÜMKÜN OLDUĞU, ADLİ PARA CEZALARINA KARŞI BİR DÜZENLEME OLMADIĞI Devamı »

Ciraklik

RUHSATSIZ İNŞAAT MÜHÜRLENDİKTEN SONRA RUHSAT ALINMASI İÇİN VERİLEN SÜREDE YIKIM KARARI ALINMASI HUKUKA AYKIRIDIR

RUHSATSIZ İNŞAAT MÜHÜRLENDİKTEN SONRA RUHSAT ALINMASI İÇİN VERİLEN SÜREDE YIKIM KARARI ALINMASI HUKUKA AYKIRIDIR Danıştay 6. Daire Esas : 2019/4532 Karar : 2020/4069 Karar Tarihi : 7.5.2020İSTEMİN KONUSU : Antalya 3. İdare Mahkemesi’nin 08/12/2015 tarih ve E:2015/479, K:2015/1669 Sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.YARGILAMA SÜRECİ :Dava konusu istem: Antalya İli, İbradı İlçesi, Yukarı …

RUHSATSIZ İNŞAAT MÜHÜRLENDİKTEN SONRA RUHSAT ALINMASI İÇİN VERİLEN SÜREDE YIKIM KARARI ALINMASI HUKUKA AYKIRIDIR Devamı »

RÜCUAN TAZMİNAT İSTEMLİ DAVADA, KESİN YETKİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR

RÜCUAN TAZMİNAT İSTEMLİ DAVADA, KESİN YETKİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİRYargıtay10. Hukuk Dairesi Esas : 2015/23512Karar : 2017/2867Karar Tarihi : 04.04.2017 Mahkemesi : İş Mahkemesi Dava, rücuan tazminat istemine ilişkindir.Mahkemece, ilamında belirtildiği şekilde Mahkemenin yetkisizliğine karar verilmiştir. Hükmün, davacı Kurum vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi … tarafından …

RÜCUAN TAZMİNAT İSTEMLİ DAVADA, KESİN YETKİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR Devamı »

Gaziantep Ağır Ceza - Anlaşmalı Boşanma - Çekişmeli Boşanma - İşçi - İdari Dava - İş Davası - Velayet - Miras - Tüketici - Avukatı

Riskli Yapı İlan Edilen Bir Yer İçin Açılacak iptal Davası

Riskli Yapı İlan Edilen Bir Yer İçin Açılacak iptal Davası Danıştay 14. Daire Esas : 2016/9833 Karar : 2017/1093 Karar Tarihi : 28.2.2017İstemin Özeti : ……13. İdare Mahkemesi’nin 20/04/2016 günlü, E:……/1863, K:……./1219 Sayılı kararının; usul ve yasaya uygun olmadığı ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.Düşüncesi :Müdahale taleplerinin ve temyiz …

Riskli Yapı İlan Edilen Bir Yer İçin Açılacak iptal Davası Devamı »

Hukuk, Adalet, Gaziantep Anlaşmalı, Çekişmeli Boşanma, Ceza, işçi, tazminat, idari dava, velayet, miras, tüketici avukatı

RESMİ TATİL GÜNLERİ 2020

RESMİ TATİL GÜNLERİ 2020Resmi tatil, herhangi bir ülkede devlet otoriteleri tarafından kamu kuruluşlarının ve okulların tatil edildiği kısa dönem. Dini, milli veya kültürel öneme bağlı günler bir çok ülkede resmi tatil olarak kabul edilir.İşte 2020 Resmi Tatiller Listesi;-1 Ocak Çarşamba – Yılbaşı-23 Nisan Perşembe – 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı -1 …

RESMİ TATİL GÜNLERİ 2020 Devamı »

Reşit Olmayanla Mağdurun Yaşı Tıbben Tespit Edilemiyorsa Tanık Dinlenir

Reşit Olmayanla Mağdurun Yaşı Tıbben Tespit Edilemiyorsa Tanık DinlenirYargıtay14. Ceza Dairesi Esas : 2014/2171Karar : 2014/2208Karar Tarihi : 24.02.2014 “İçtihat Metni”Tebliğname No : KD – 2011/58240 Sanıklar A.. A.. ve A. S.haklarında ırza geçme suçundan yapılan yargılamaları sonunda; atılı suçtan mahkûmiyetlerine dair İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 23.09.2010 gün ve 2003/653 Esas, …

Reşit Olmayanla Mağdurun Yaşı Tıbben Tespit Edilemiyorsa Tanık Dinlenir Devamı »

Reşit Olmayanla Evlenme Vaadiyle Cinsel İlişki

Reşit Olmayanla Evlenme Vaadiyle Cinsel İlişkiYargıtay14. Ceza Dairesi Esas : 2014/1552Karar : 2015/5994Karar Tarihi : 30.04.2015  “İçtihat Metni”MAHKEMESİ : Çocuk Ağır Ceza MahkemesiSUÇ : Çocuğun nitelikli cinsel istismarıHÜKÜM : Mahkûmiyet İlk derece mahkemesince verilen hüküm temyiz edilmekle, 28.06.2014 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda değişiklik yapan 6545 sayılı Kanun ile …

Reşit Olmayanla Evlenme Vaadiyle Cinsel İlişki Devamı »

reşit olmayanla cinsel ilişki

Reşit Olmayanla Birden Fazla Rızayla Cinsel İlişki

Reşit Olmayanla Birden Fazla Kere Buluşarak Rızayla Cinsel İlişki konusunda Yargıtay 14. Ceza Dairesi Esas : 2013/3549 Karar : 2014/13796 Karar Tarihi : 04.12.2014 sayılı kararı incelendiğinde  Reşit olmayanla rızaya dayalı cinsel ilişki birden fazla kere ise “……………..Dosya içerisinde bulunan nüfus kaydına göre, 17 yaşı içerisinde olan ve sanıkla arasında arkadaşlık ilişkisi bulunan …

Reşit Olmayanla Birden Fazla Rızayla Cinsel İlişki Devamı »

Reddi Miras Davasında Maktu Harç Ödenir

Reddi Miras Davasında Maktu Harç ÖdenirYargıtay14. Hukuk Dairesi Esas : 2015/2687Karar : 2015/10406Karar Tarihi : 16.11.2015 “İçtihat Metni” Davacılar vekili tarafından, davalılar aleyhine 10.12.2012 gününde verilen dilekçe ile mirasın hükmen reddi istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 03.12.2013 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı G…V… Yönetim A.Ş. tarafından istenilmekle süresinde olduğu …

Reddi Miras Davasında Maktu Harç Ödenir Devamı »

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?